Gå til indhold

Udsendelsesfacilitet for fred og demokrati

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver samt til fremme af demokrati rundt om i verden. Eksperterne rekrutteres ved opslag og fra Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD), der ledes af Udenrigsministeriets kontor for Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS) og administreres af NIRAS A/S.

Somalia, Libyen, Sudan, Sydsudan, Mali, Niger, Afghanistan, Irak, Kosovo, Georgien og Ukraine er blot nogle af de lande, som har udgjort verdens brændpunkter de seneste årtier, og hvor danske eksperter har været til stede udsendt gennem UFD. Mange flere lande har i samme periode gennemført flerpartivalg, hvor Danmark også udsender UFD-eksperter for at bidrage til afholdelsen af frie og retfærdige valg.

UFD er sammensat af en gruppe højt kvalificerede eksperter, som er optaget i UFD med henblik på hurtig og effektiv udsendelse til missioner verden over. UFD'ere er en alsidig gruppe bestående af valg- og krisestyringseksperter med speciale i jura, grænsekontrol, logistik, sikkerhed, administration, politiarbejde mm. Eksperterne skal med kort varsel tage ud på internationale opgaver - det være sig krisestyrings-, monitorerings- eller valgobservationsmissioner.

De internationale opgaver koordineres bl.a. af EU, FN, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og andre internationale organisationer. Udsendelse til en krisestyringsmission har normalt en varighed af 1 år med mulighed for forlængelse. Valgobservationer strækker sig fra en uge til flere måneder.

Hvad laver UFD?

Rådgivning og træning af myndigheder om opbygning af sikkerhedssektorer, monitorering af våbenhviler og fredsaftaler, opbygning af retssamfund, rådgivning i forbindelse med konfliktløsning og valgobservationer er bare nogle af de opgaver, som UFD'erne udsendes til.

Som udsendt for UFD har man hele verden som arbejdsplads. Opgaverne spænder bredt og varierer afhængigt af landet og situationen, man befinder sig i. Listen over opgaver er lang, og den udvikler sig hele tiden.

De fleste udsendelser sker til krisestyringsmissioner og til valgobservation, men UFD støtter også andre opgaver og projekter.

Antallet af udsendte og missioner varierer fra år til år, men siden 2002 har Danmark udsendt ca. 160 personer til krisestyring og valgobservation om året.

Krisestyringsmissioner

I de seneste år er der kommet nye opgaver til for Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati. Fx er der behov for at sikre skrøbelige fredsprocesser og dæmme op for eskalerende konflikter. Behovet for hurtige indsatser er steget de seneste år. UFD skal derfor være klar til hurtigt at kunne være til stede.

Danmark bidrager især til mange af EU’s civile krisestyringsmissioner, herunder med kompetenceopbygning af rets- og sikkerhedssektoren, rådgivning og træning af myndigheder og civile sikkerhedsstyrker mm.

Valgobservationsmissioner

Valgobservationsmissioner har været en fast bestanddel af UFD, siden UFD blev oprettet, og der er sendt hundredvis af både langtids- og korttidsobservatører ud til valghandlinger i det meste af verden.

At sikre demokratiske valg i nye og skrøbelige demokratier har altid været en af UFD’s fornemste opgaver. I de seneste år er valgobservatører og valgeksperter fra UFD udsendt gennem EU og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

 

Krisestyringsmissioner UFD pt. sender eksperter til:

 • EUCAP Somalia, EU's Maritime kapacitetsopbyggende mission i Somalia
 • EUCAP Sahel Niger, EU's kapacitetsopbyggende mission i Niger
 • EUCAP Sahel Mali, EU's kapacitetsopbyggende mission i Mali
 • EUAM Ukraine, EU's rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor i Ukraine
 • EUAM Irak, EU's rådgivende mission i Irak
 • EUBAM Libyen, EU's Border Assistance Mission i Libyen
 • EUMM Georgien, EU's monitoreringsmission i Georgien
 • EUMA Armenien, EU's monitoreringsmission i Armenien
 • NMI, NATO træningsmission i Irak

Desuden har UFD udsendt til hovedkvarteret for EU’s civile missioner under European External Action Service (EEAS) i Bruxelles.

Nyttige links:

Den Europæiske Union (EU)

De Forenede Nationer (FN)

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)

EU's valgobservationsmissioner

Daglig ledelse og administration

Ledelsen og administrationen varetages af to UFD-enheder:

I Udenrigsministeriet er UFD-enheden forankret i Kontoret for Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS). Udenrigsministeriet har det overordnede politiske og koordinerende ansvar for udsendelserne.

Den daglige administration og konkrete håndtering af udsendelser under UFD er udliciteret til konsulentfirmaet NIRAS A/S, der bl.a. håndterer:

 • Ansøgere, der ønsker at blive optaget i UFD
 • Identifikation og forberedelse af eksperter til udsendelse
 • Målrettet træning af UFD-eksperter
 • Logistik og lønfastsættelse
 • Praktisk håndtering af udsendelser 
""
Foto: EUMM Georgien

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: mns@um.dk
Tlf: (+45) 33920000

 

UFD-enheden i NIRAS A/S

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 24690632

Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260