Gå til indhold

Udsendelsesfacilitet for fred og demokrati

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver samt til fremme af demokrati rundt om i verden.

Somalia, Libyen, Sudan, Sydsudan, Mali, Niger, Afghanistan, Irak, Kosovo, Georgien og Ukraine er blot nogle af de lande, som har udgjort verdens brændpunkter de seneste årtier, og hvor danske eksperter har været til stede udsendt gennem UFD. Mange flere lande har i samme periode gennemført flerpartivalg, hvor Danmark også udsender UFD-eksperter for at bidrage til afholdelsen af frie og retfærdige valg.

UFD er sammensat af en gruppe højt kvalificerede eksperter, som er optaget i UFD med henblik på hurtig og effektiv udsendelse til missioner verden over. UFD'ere er en alsidig gruppe bestående af valg- og krisestyringseksperter med speciale i jura, grænsekontrol, logistik, sikkerhed, administration, politiarbejde mm. Eksperterne skal med kort varsel tage ud på internationale opgaver - det være sig krisestyrings-, monitorerings- eller valgobservationsmissioner.

De internationale opgaver koordineres bl.a. af EU, FN, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og andre internationale organisationer. Udsendelse til en krisestyringsmission har normalt en varighed af 1 år med mulighed for forlængelse. Valgobservationer strækker sig fra en uge til flere måneder.

Eksperterne rekrutteres ved opslag og fra Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD), der ledes af Udenrigsministeriets kontor for Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS) og administreres af NIRAS A/S.

""
Foto: EUMM Georgien

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: mns@um.dk
Tlf: (+45) 33920000

 

UFD-enheden i NIRAS A/S

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 24690632

Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
Tlf: (+45) 60114260