Gå til indhold

Optagelse i UFD

UFD har periodevis åbent for optag af nye eksperter til valgobservations- og/eller krisestyringsmissioner. Stillinger ved krisemissioner bliver løbende slået op på Udenrigsministeriets hjemmeside, på UFD's LinkedIn profil og på Jobnet. Disse stillinger kan søges af alle.

Krav til optagelse

Som UFD’er forventes du at kunne varetage komplicerede opgaver under vanskelige arbejdsvilkår over hele verden. Derfor lægger Udenrigsministeriet vægt på, at de personer, der optages i UFD, lever op til de høje krav om personlige og faglige kompetencer, der stilles fra blandt andre EU, FN og OSCE.

Optagelse sker på basis af en ansøgning og en samtale. For at komme i betragtning, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have en solid faglig baggrund
 • Beherske engelsk eller fransk på arbejdsniveau både mundtligt og skriftligt – hvis du behersker værtslandets sprog, vil det være en yderligere fordel.
 • Udvise engagement, kulturel forståelse samt have gode kommunikations- og samarbejdsevner 
 • Kunne arbejde under pres i uvante og krævende omgivelser
 • Være indstillet på at blive udsendt med kort varsel
 • Have almindeligt kørekort (kategori B) - ved optag til krisestyringsmissioner

UFD søger især personer, der har:

 • Erfaring fra arbejde i konflikt- eller postkonfliktområder
 • Erfaring fra valgmissioner med relevant træning i valgobservation
 • Solide sprogkundskaber og enten fransk, portugisisk, russisk eller arabisk på arbejdsniveau
 • Erfaring med stabilisering, krisestyring og kapacitetsopbygning
 • Faglig baggrund fra rets- og sikkerhedssektoren, politisk og strategisk rådgivning eller missionsadministration
 • Erfaring med projektstyring: planlægning, implementering og evaluering.

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse skal foretages gennem UFD databasen. Når der er åbent for optag til UFD databasen, vil det være muligt at oprette en profil og uploade et CV. UFD-enheden vil herefter invitere udvalgte ansøgere til en personlig samtale.

Alle personlige data behandles fortroligt og er underlagt persondatalovens bestemmelser.

Krav inden udsendelse

Før man udsendes med UFD er det et krav, at man har:

 • Gennemført grundkursus i krisestyring eller valgobservation
 • Gennemført Conduct after Capture (CAC) og Hostile Environment Awareness Training (HEAT) kurser
 • Opnået den fornødne sikkerhedsgodkendelse: EU Secret
 • Indhentet en helbredserklæring ifølge hvilken man er ”fit for mission”. Erklæringen må højest være 1 år gammel.

 

EUCAP Sahel Mali

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33920000

 

UFD-enheden i NIRAS A/S

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 24690632
Nødtelefon (kun i tilfælde af behov for akut assistance i forbindelse med udsendelser)
 Tlf: (+45) 60114260