Gå til indhold

Udenrigsøkonomi

Udenrigsøkonomi er en vigtig del af dansk udenrigspolitik. Læs her Udenrigsministeriets analyser af global økonomi, globalisering og udsigterne for dansk eksport.

Udenrigsøkonomiske analyser

Formålet med Udenrigsministeriets udenrigsøkonomiske analyser er at sikre et stærkt fagligt grundlag for Danmarks økonomiske samkvem med omverdenen og være på forkant med globale økonomiske tendenser og samspillet mellem international økonomi og udenrigspolitik.

Kinas økonomi og dansk samhandel

Sydkoreas økonomi og samhandel med Danmark

Betydningen af CETA for europæisk og dansk eksport til Canada

Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod 2020

Den økonomiske udvikling i Nigeria

Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Verdensbankens ”Doing Business” rapport 2016

Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi

World Economic Forum's konkurrenceevneindeks

Globale handelsstrømme mod 2020

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 – potentialet for Danmark

Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) og danske erhvervsinteresser

Gevinster ved frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea

Internetøkonomi - data og globale tendenser

Danmarks økonomiske relationer med Kina - facts og tendenser

Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen

Faldet i oliepriserne i udenrigspolitisk kontekst

Økonomiske udsigter for Mellemøsten og Nordafrika

Den økonomiske udvikling i Latinamerika

Grænseøkonomier - perspektiv for nye vækstlande i Afrika

Global økonomi og udsigten for dansk eksport i 2015

Dansk vareeksport

Danmark er en eksportnation. Læs om eksportudsigten for de kommende år.

Dansk vareeksport i september 2021
Dansk vareeksport i august 2021
Dansk vareeksport i juli 2021
Dansk vareeksport i juni 2021
Dansk vareeksport i maj 2021
Dansk vareeksport i april 2021
Dansk vareeksport i marts 2021
Dansk vareeksport i februar 2021
Dansk vareeksport i januar 2021
Dansk vareeksport i december 2020 og hele 2020
Dansk vareeksport i november 2020
Dansk vareeksport i oktober 2020

Verdenshandel med varer

Verdenshandel med varer i august 2021
Verdenshandel med varer i juli 2021
Verdenshandel med varer i juni 2021
Verdenshandel med varer i april 2021
Verdenshandel med varer i marts 2021
Verdenshandel med varer i februar 2021
Verdenshandel med varer i januar 2021
Verdenshandel med varer i december 2020
Verdenshandel med varer i november 2020
Verdenshandel med varer i september 2020