Spring til indhold

Kompensationsordning december 2020 - februar 2021

Ordning om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Udenrigsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 pct. eller som har forbud mod at holde åbent. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med december 2020 til og med februar 2021.

Ansøgningsfrist: 20. december.

Ansøgning samt bilag skal sendes i en samlet pakke til: [email protected].

Se nedenstående vejledning for hjælp til ansøgningsproces såvel som bilag til brug for ansøgning.

Spørgsmål til ordningerne såvel som ansøgningsproces kan rettes til [email protected].


Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 (retsinformation.dk)


ANSØGNINGSMATERIALE.

Bilag 1 Ansøgningsskema

Bilag 2 Beregningsark

Bilag 3 Revisorerklæring

Bilag 4 Tro- og loveerklæring

Bilag 5 Negativt resultat ved ekstraordinære omstændigheder

Bilag 6 Erklæring om offentlige tilskud

Vejledning 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
[email protected]