Spring til indhold

Midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger

Ordning om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Udenrigsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct. eller som har forbud mod at holde åbent. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 31. august 2020.

Ansøgningsfrist 30. september. OBS: Ansøgningsfristen samt kompensationsperioden vil blive forlænget ved bekendtgørelse.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger gælder kun for institutioner, som er ramt af en eller flere af følgende COVID-19-restriktioner:

 1. Institutioner, der den 9. juli 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent.
 2. Institutioner, som er ramt af forsamlingsforbuddet på over 500 personer, og som i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 oplever en kommerciel omsætningsnedgang direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.
 3. Institutioner, som er ramt af grænselukningerne, og som kan dokumentere et af følgende forhold:
  • Mere end 50 % af institutionens kommercielle omsætning kom i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019 fra udenlandske kunder, som i sommeren 2020 ikke krydser grænsen til Danmark som følge af COVID-19-relaterede restriktioner.
  • Institutionen har fra før den 9. marts 2020 en registreret hjemstedsadresse i en lufthavnsterminal og yder tjenester i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der i sommeren 2020 ikke krydser grænsen til Danmark som følge af COVID-19-relaterede restriktioner.
  • Mere end 50 % af institutionens kommercielle omsætning kom i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019 fra flyvninger eller fra kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagte som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
 4. Institutioner, der den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning – eller på kontrakt transporterer kunder på vegne af en anden institution, som den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning – og som i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019  opnåede mindst 50 % af deres kommercielle omsætning ved salg af rejser til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.
 5. Institutioner, der kan dokumentere, at mere end 50 % af deres kommercielle omsætning i perioden 1. juli 2019 til 31. august 2019 kom fra de aktiviteter, som er beskrevet i nr. 2-4.

Ansøgning samt bilag skal sendes i en samlet pakke til: COVID19kompomk@um.dk.

Se nedenstående vejledning for hjælp til ansøgningsproces såvel som bilag til brug for ansøgning.

Spørgsmål til ordningerne såvel som ansøgningsproces kan rettes til COVID19kompomk@um.dk.

ANSØGNINGSMATERIALE.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk