Gå til indhold

Midlertidig og maalrettet kompensation for faste omkostninger

Ordning om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Udenrigsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct. eller som har forbud mod at holde åbent. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 31. december 2020.

Ansøgningsfrist 1. juni 2021.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger gælder kun for institutioner, som er ramt af en eller flere af følgende COVID-19-restriktioner:

 1. Institutioner, der den 9. juli 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent.
 2. Institutioner, som er ramt af forsamlingsforbuddet på over 500 personer, og som oplever en kommerciel omsætningsnedgang direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.
 3. Institutioner, der som følge af grænselukninger, kan dokumentere kommerciel omsætningsnedgang relateret til en af følgende:
  • At udenlandske kunder som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.
  • At institutionen før den 9. marts 2020 en registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af ovenstående.
  • Flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
 4. Institutioner, der:
  • som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledning oplever kommerciel omsætningsnedgang relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og
  • pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning eller kan dokumentere, at institutionen på kontrakt transporterer kunder på vegne af en anden institution, som pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.
 5. Institutioner, der oplever kommerciel omsætningsnedgang relateret aktiviteter som er beskrevet i nr. 1-4.

Ansøgning samt bilag skal sendes i en samlet pakke til: [email protected].

Se nedenstående vejledning for hjælp til ansøgningsproces såvel som bilag til brug for ansøgning.

Spørgsmål til ordningerne såvel som ansøgningsproces kan rettes til [email protected].

ANSØGNINGSMATERIALE.