Gå til indhold

COVID-19 kompensation

Der er etableret midlertidige kompensationsordninger for henholdsvis udgifter til løn og faste omkostninger til institutioner, foreninger, organisationer mm., der måtte modtage 50 pct. eller mere i offentligt tilskud og som er i økonomisk krise som følge af COVID-19. Som udgangspunkt gælder det, at institutioner skal ansøge hos den myndighed, der tegner sig for den største del af det offentlige tilskud. Udenrigsministeriet vil således behandle ansøgninger fra institutioner, der måtte modtage størstedelen af deres offentligt tilskud herfra. OBS: Det er ikke længere muligt at ansøge om kompensation til de oprindelige ordninger.

Der er i stedet etableret en målrettet kompensationsordning for faste omkostninger. Organisationer kan orientere sig om ordningen via dette link.

Udenrigsministeriet har desuden lanceret en Nødpulje til eksisterende eller planlagte lukningstruede aktiviteter i udviklingslandene. Organisationer kan orientere sig om Nødpuljen via dette link.

Det er desuden muligt at orientere sig om de kompensationsordninger, der administreres af Udenrigsministeriet i skemaet herunder:

Ordning Kompensationsperiode  Ansøgningsfrist   Dækning
Kompensation for lønomkostninger  9. marts - 29. august

 20. september

OBS: Udenrigsministeriet modtager ikke længere ansøgninger for denne ordning.

 Delvis dækning af lønomkostninger til hjemsendte medarbejdere:

75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden pr, fuldtidsansat.

For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen til 90 pct. af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, lærlinge og praktikanter.

Kompensation for faste omkostninger (oprindelig ordning)  9. marts - 8. juli

30. september 

OBS: Udenrigsministeriet modtager ikke længere ansøgninger for denne ordning.

 Dokumenterbare omkostninger relateret til organisationen aktiviteter, der er uafhængeige af organisationens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som organisationen skal afholde selvom den ikke har kommerciel omsætning i en periode. Herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasning samt renteomkostninger.
Målrettet kompensation for faste omkostninger (ny ordning)

 9. juli - 31. august

OBS: kompensationsperioden vil blive forlænget ved bekendtgørelse.

30. september

OBS: ordningen vil blive forlænget ved bekendtgørelse.

 En organisation vil få mulighed for at få kompensation på mellem 25-80 pct. af dens faste omkostninger, hvor kompensationsniveauet gradvist stiger med organisationens omsætningsnedgang.

Kompensation kan ansøges af organisationer, som har været ramt af en eller flere af følgende COVID-19 relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent.
  • Forbud mod at holde åbent, ophæves fra den 8. juni 2020 og frem.
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer.
  • Grænselukninger.
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Orientering vedr. restriktioner findes her.

Nødpulje  11. marts - 31. oktober 15. november   Organisationen kan søge kompensation til planlagte eller eksisterende lukingstruede aktiviteter i udviklingslandende, hvor organisationen har oplevet nedgang i midler rejst i Danmark grundet COVID-19-nedlukningen.