Spring til indhold

Den Ny Demokratifond:
Civilsamfundspartnerskaber med de østlige naboskabslande

BEMÆRK: Reviderede retningslinjer af 21. september 2020 og ny ansøgningsfrist d. 26. oktober.

Som en del af Naboskabsprogrammet ønsker Udenrigsministeriet at etablere et nyt program med et budget på op til 50 mio. kr. (2020-22) til fremme af civilsamfundspartnerskaber i de østlige naboskabslande. Programmet med navnet ’Den Ny Demokratifond. Civilsamfundspartnerskaber med de østlige naboskabslande’ vil have til formål at bidrage til at styrke demokratisk organisering af civilsamfundet og fremme mellemfolkelig erfaringsudveksling og regional netværksdannelse. Programmet vil være regionalt og rettet mod de seks østlige naboskabslande: Hviderusland, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan – i samarbejde med tilsvarende partnere i Danmark.

.

Med dette åbne ’call for proposals’ inviteres civilsamfundsorganisationer med erfaringer og partnerskaber i naboskabsregionen til at komme med deres bud på opbygning og strategi for et sådant program. Der skal etableres et konsortium med 3-5 civilsamfundsaktører. De skal tilsammen have faglig ekspertise og erfaringer inden for optimalt alle fem, men minimum tre, af de definerede tematiske indsatsområder - samt have erfaring fra etablering af partnerskaber mellem dansk civilsamfund og tilsvarende partnere i naboskabslandene. Konsortiet skal administrere de tre spor i Den Ny Demokratifond (styrkelse af civilsamfundet – rapid response – nye mellemfolkelige samarbejdsrelationer). Derudover skal konsortiet etablere udkigsposter/fysisk tilstedeværelse i naboskabsregionen.

.

Læs hele informationsnoten til ’NGO call for proposals’ her.

.

Ansøgninger skal udarbejdet i henhold til revideret ’vejledning for udarbejdelse af ansøgning’og være Udenrigsministeriet i hænde senest den 12. oktober 2020. .

.

Ansøgning og tildeling

Puljemidlerne tildeles efter ansøgning i henhold til Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer. Dog skal der tages hensyn til snarligt kommende reviderede retningslinjer for overhead og angivelse af administrative udgifter. Henvendelse herom kan rettes til eun@um.dk.

.

Der skal indsendes ansøgning/projektforslag efter følgende format. Ansøgningsfristen er udskudt til den 26. oktober 2020 med henblik på at kunne tage højde for de reviderede retningslinjer og følgerne af nye Covid-19 tiltag. Ansøgninger skal sendes i PDF-format til EUN: eun@um.dk med kopi til mogblo@um.dk og carlic@um.dk.

 

Puljemidlerne uddeles under forudsætning af bevilgende myndigheders godkendelse.

 

Informationsmøde for Den Ny Demokratifond

Udenrigsministeriet afholder virtuelt informationsmøde onsdag den 23. september 2020 kl. 14.00-15.00. Her vil interesserede organisationer have mulighed for at stille spørgsmål. For at sikre lige adgang til information publiceres spørgsmål og svar efterfølgende på denne side.

.

Informationsmødet afholdes virtuelt. Tilmeldinger modtages på eun@um.dk.

 

Såfremt der skulle opstå spørgsmål efter informationsmødet, rettes de skriftligt til Udenrigsministeriet på eun@um.dk. Svarerne bliver herefter offentliggjort på denne side og er tilgængelige for alle ansøgere.

.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk