Gå til indhold

Støtteformer

Der er en række forskellige støtteformer for civilsamfundspartnernes internationale udviklingssamarbejde. I menuen til venstre bliver de forskellige støtteformer uddybet selvstændigt. 
Strategiske partnerskaber
Udenrigsministeriet har indgået nye 4-årige Strategiske Partnerskaber med 18 danske civilsamfundsorganisationer.

Puljeordninger
Der er en række forskellige puljer, såsom civilsamfundspuljen og handicappuljen, hvor civilsamfundsorganisationer kan søge midler til konkrete projekter og programmer. 

Tematiske NGO runder
Udenrigsministeriet lancerer løbende tematiske NGO runder, hvor NGO'er inviteres til at byde ind med projektforslag, som respons på aktuelle udviklingspolitiske tematikker. 

Rammeaftaler
Frem til og med 2017 havde en række danske civilsamfundsorganisationer en rammeaftale med Udenrigsministeriet. Denne ordning blev udfaset til fordel for strategiske partnerskaber.