Gå til indhold

Puljeordninger

Her findes information om puljeordninger. Se menuen nedenfor for de forskellige ordninger (projektpuljen, puljer til oplysning og engagement, miniprogrammer, studieophold for danske unge i syd, faglige netværk og skolegang for børn af udsendte mv.).

Puljeordninger kan, inden for afgrænsede beløbsrammer, yde støtte til enkeltstående udviklingsaktiviteter og andre mindre aktiviteter, hvortil der afhængig af bevillingernes størrelse stilles mindre omfattende krav til faglig og administrativ kapacitet. Administrationen af disse ordninger varetages af de danske organisationer selv, og finansieringen sker med direkte hjemmel i de årlige finanslove.