Spring til indhold

Rejseforsikring

Hvis du rejser uden for Danmark, Færøerne og Grønland, opfordres du til at tegne en privat rejseforsikring.   

Rejser du uden for EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Storbritannien, er du ikke dækket af den offentlige sygesikring i Danmark, og du kan derfor hverken anvende dit gule sundhedskort eller dit blå EU-sygesikringskort.

Rejser du inden for EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Storbritannien, kan du anvende dit blå EU-sygesikringskort. EU-sygesikringskortet dækker dog ikke alle udgifter eller i alle situationer, hvorfor det ikke er et alternativ til en privat rejseforsikring. Læs mere nedenfor.

Rejser du i de andre nordiske lande, kan du anvende dit gule sundhedskort sammen med billedlegitimation, men vi anbefaler, at du også medbringer dit blå EU-sygesikringskort. Læs mere nedenfor.

Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan ikke hjælpe dig med at dække udgifter til hverken lægehjælp, hospitalsindlæggelse eller hjemtransport, hvis du rejser i udlandet.

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejseforsikringer

Hvis du rejser uden for Danmark, Færøerne og Grønland, opfordres du til at tegne en privat rejseforsikring og at sikre dig, at den dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.  

Du bør fx undersøge, hvorvidt din rejseforsikring dækker udgifter til lægehjælp, hospitalsindlæggelse og hjemtransport. Især hjemtransport kan føre til en meget høj regning for dig. En rejseforsikring dækker normalt ikke udgifter til behandling af kroniske lidelser eller sygdom, som du kendte til før din afrejse. I særlige tilfælde kan dit forsikringsselskab kræve, at du får en forhåndsgodkendelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forsikringsdækning er tilstrækkelig, bør du kontakte dit forsikringsselskab, før du rejser.

Nogle rejseforsikringer dækker ikke visse sportsulykker. Skal du fx stå på ski, dykke, riverrafte eller vandre i bjergene, bør du undersøge, om din forsikring dækker eventuelle ulykker forbundet med dine planlagte aktiviteter.

Rejser du med en rejsearrangør, bør du forhøre dig hos rejsearrangøren, om der er stillet garanti for udgifter til en eventuel eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktion. Hvis ikke det er tilfældet, bør du sikre dig, at din egen rejseforsikring har en sådan dækning.

De danske ambassader/konsulater kan kun lægge penge ud til eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktioner, hvis du, din bank eller andre (fx venner/familie/arbejdsgiver) stiller garanti for udgifterne.

Hvis du lejer fx jetski, speedbåd, motorcykel eller andre motoriserede transportmidler, er det vigtigt, at du sikrer dig, at udlejer som minimum har en ansvarsforsikring. Din rejseforsikring vil dække dig, hvis du kommer til skade, men forsikringen vil normalvis ikke dække skade på andre mennesker eller ting. Det lejede transportmiddel vil normalt heller ikke være forsikret for eventuelle skader.

EU-sygesikringskort (det blå kort)

Hvis du opholder dig midlertidigt (maksimalt et år) i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien, kan du være dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Har du et gyldigt blåt EU-sygesikringskort, har du ret til nødvendig behandling på lige fod med offentligt sygesikrede borgere i det land, som du opholder dig i. Det indebærer, at der fra land til land er forskel på den behandling, som du har ret til.

Vær opmærksom på, at nogle lande kan have delvis egenbetaling for behandling. I så fald vil du også selv skulle betale en del af udgifterne til behandlingen.

Vær også opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker behandling på private hospitaler eller anden privat behandling. Kortet dækker heller ikke hjemtransport, hverken hvis transporten er ordineret af en læge eller ved dødsfald.

Det blå EU-sygesikringskort er ikke et alternativ til en rejseforsikring. Vil du ikke risikere at få en regning for behandling, skal du tegne en privat rejseforsikring, før du rejser.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du skal arbejde eller studere i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, kan du i visse tilfælde været dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere på borger.dk.

Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk. Du får ikke automatisk et nyt, når kortet udløber. Husk derfor at kontrollere gyldigheden af dit kort, før du rejser.

Dansk sundhedskort (det gule kort)

Hvis du er sygesikret i Danmark, men opholder dig midlertidigt (maximalt et år) i Norge, Sverige, Finland eller Island, har du ret til nødvendig behandling på lige fod med offentligt sygesikrede borgere i det pågældende land. Du har også ret til behandling, hvis du har et andet statsborgerskab end dansk, men er sygesikret i Danmark.

Du kan vise dit gule sundhedskort sammen med billedlegitimation, men vi anbefaler, at du også har dit blå EU-sygesikringskort med, hvis du har et.

Danmark har en særlig aftale med de andre nordiske lande, som i visse tilfælde giver dig ret til at få dækket udgifter til hjemtransport. Hvis du bliver syg, imens du opholder dig i Norge, Sverige, Finland eller Island, og hvis en læge vurderer, at du skal rejse hjem, kan du således få dækket merudgiften til hjemrejsen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ingen dækning af udgifter til hjemtransport

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til transport hjem til Danmark, hverken hvis transporten er ordineret af en læge eller ved dødsfald.

Hvis du bliver syg eller kommer til skade og vil hjem til Danmark, må du derfor selv betale, hvis du ikke har tegnet en privat rejseforsikring forud for din rejse.

De nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har indgået en aftale om, at hjemtransport dækkes, hvis en læge ordinerer hjemrejsen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Grønland

Det gule sundhedskort dækker i Grønland.

 

Færøerne

Det gule sundhedskort dækker i Færøerne.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind