Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvad betyder de farvede bjælker på rejsevejledningerne for min rejse?

Farverne giver dig et overblik over vores vurdering af sikkerhedsniveauet. Det er ikke altid den samme vurdering for hele landet. Der kan altså være forskellige sikkerhedsniveauer for forskellige områder i et land. Farverne hjælper dig med at holde styr på sikkerhedsniveauet på din rejse. Læs mere om definitionen af de enkelte farver.

Hvad betyder det grå felt med teksten "OBS" og "Vigtig information", som findes i toppen af nogle af rejsevejledningerne?

Vi viser en besked i toppen af vores rejsevejledning, hvis der sker en større hændelse i landet, fx terror, voldelige demonstrationer, naturkatastrofer eller sker en væsentlig udvikling relateret til COVID-19. Beskeden indeholder relevant information til dig, så du bedst muligt kan holde dig opdateret, hvis du enten er i landet eller er på vej dertil. Beskeden betyder, at der er en midlertidig øget risiko i landet, som du skal være opmærksom på. Det er ikke ensbetydende med at det overordnede sikkerhedsniveau er ændret.

Skal Udenrigsministeriet give mig tilladelse til at rejse til et land, hvor der frarådes rejser til?

Din rejse er altid dit eget ansvar. Vores rejsevejledninger er vejledende og vi giver ikke tilladelser, dispensationer osv. Vi opfordrer dig til at følge vejledningerne. Det er også vigtigt, at du på forhånd sikrer dig, at du er dækket af en forsikring, hvis du skulle blive syg eller komme til skade på rejsen.

Er det sikkert at rejse?

Vi kan ikke garantere din sikkerhed på en rejse. Hvis du føler dig utryg ved at rejse, kan vi alene opfordre dig til at indhente så mange informationer du kan forud for rejsen. På baggrund af oplysningerne må du beslutte, om du vil gennemføre rejsen. Vores rejsevejledninger er blot ét element af grundig forberedelse. Du kan fx læse andre landes rejsevejledninger. Du kan også forholde dig til spørgsmålene i det afsnit, vi har på vores hjemmeside, som henvender sig til erhvervsrejsende.

Hvad er en nødvendig og en ikke-nødvendig rejse?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. Der er derimod lovkrav om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation efter hjemkomst fra en rejse, og det kan du læse mere om på coronasmitte.dk. Indrejse til Danmark er Justitsministeriets område, og spørgsmål hertil skal rettes til politiets hotline på tlf. +45 7020 6044. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Erhvervsrejser er nødvendige rejser, mens turistrejser anses som ikke-nødvendige. Hvis du er i tvivl, om din rejse er nødvendig eller ej, så se oversigten på coronasmitte.dk over hvilke anerkendelsesværdige formål der gælder for udlændinge med bopæl i udlandet, der ønsker at indrejse til Danmark. De anerkendelsesværdige formål kan bruges som et pejlemærke for, hvorvidt en rejse til udlandet skønnes at være nødvendig. For orange lande er der en bred liste af anerkendelsesværdige formål som fx kan være arbejds-, erhvervs- eller studierelateret eller vedrøre forskellige private forhold, retsforhold eller om man har fast ejendom i landet. 

Hvad mener I med at jeg skal være "ekstra forsigtig"?

I rejsevejledninger, hvor vi opfordrer dig til at være ekstra forsigtig, vil det også fremgå hvorfor. Det kan fx være pga. COVID-19 smittebilledet, COVID-19 restriktioner, gadekriminalitet, risiko for pludselige voldelige demonstrationer, mange trafikulykker eller midlertidig undtagelsestilstand. Når vi opfordrer til at være ekstra forsigtig betyder det, at vi anbefaler, at du forbereder dig lidt mere end normalt på din rejse. Det betyder også, at du bør være opmærksom på dine omgivelser, mens du er afsted. Det er en god idé at finde aktuelle informationer om situationen i landet fra fx nyhedsmedier.

Hvad mener I med, at jeg altid skal være opmærksom på ”min personlige sikkerhed”?

At være opmærksom på din personlige sikkerhed betyder, at du bør tage forholdsregler for at undgå potentielt utrygge situationer. Det kan være en god idé at arrangere med hotellet, at de henter dig i lufthavnen. Forhør dig også lokalt, om der er områder af byen, du bør undgå om aftenen og natten.

Hvordan definerer I ”grænseområder”?

I en række rejsevejledninger, fraråder vi rejser til grænseområder til nabolandet. I nogle lande er det let at definere et grænseområde, og i andre lande er det sværere at afgrænse risikoen til fx en fast km-afstand. Det kommer an på hvilken risiko, der er forbundet med rejser til området. Er du i tvivl om et specifikt område, kan du finde flere informationer i andre landes rejsevejledninger for det pågældende land.

Hvad betyder det, når en rejsevejledning er midlertidig?

Af og til opstår der en situation i et land, som gør, at vi midlertidigt opretter en rejsevejledning, eller midlertidigt skærper sikkerhedsniveauet. Det gør vi, hvis situationen her og nu tilsiger, at vi informerer danske rejsende om at genoverveje rejser til landet. I sådanne tilfælde vil vi følge udviklingen i den aktuelle situation tæt. Det er ikke på forhånd muligt at sige, hvornår en situation normaliserer sig, og dermed hvor længe vi fastholder rejsevejledningen eller det skærpede sikkerhedsniveau.

Hvordan kan et land med mange terrorangreb være i grøn kategori?

Et vigtigt element i vurdering af sikkerhedsniveauet er lokale myndigheders håndtering af en given situation fx et terrorangreb. Et andet element er, hvor forskelligt landet er fra den danske hverdag, som den rejsende er vant til at færdes i. Derudover er lokale myndigheders kapacitet til at kommunikere klart til turister og adgang til nyhedsdækningen på engelsk i de lokale medier også med i overvejelserne.

Det er ikke terror alene, der er udslagsgivende for vores sikkerhedsvurdering. I overvejelserne indgår også typer af kriminalitet, risiko for naturkatastrofer og fx en historik af voldelige sammenstød mellem oprørsgrupper og lokale myndigheder.

Hvad skal vi gøre, hvis rejsevejledningen skærpes mens vi er i landet?

Det er vigtigt, at du straks kontakter dit forsikringsselskab, hvis rejsevejledningen skærpes i forbindelse med en alvorlig hændelse i det land, du er i. Forsikringsselskabet vil kunne vejlede dig i, hvilke udgifter der vil være dækket. Både i forhold til den aktuelle situation – fx udgifter til ændring af rejseplan, ekstra hotelovernatninger osv. men også dækning af almindelige udgifter forbundet med rejse, fx lægebehandling og mistet pas. 

Det er vigtigt at understrege, at en skærpet rejsevejledning ikke er det samme som, at vi opfordrer rejsende til at forlade landet.

Skærpes rejsevejledningen grundet COVID-19, kan du læse mere her.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind