Gå til indhold

Rejser under covid-19

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om rejser i en tid med COVID-19.

Værd at vide

 • Har du spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark, så se coronasmitte.dk. For sundhedsfaglige spørgsmål kontakt Sundhedsstyrelsen.
 • Når du rejser, skal du være opmærksom på, at der fortsat er risiko for smitte med CO-VID-19 i hele verden.
 • Der kan fortsat være lande uden for EU og Schengenlandene, der har indrejserestriktio-ner eller andre COVID-19 relaterede nationale restriktioner, som fx brug af mundbind. Det gælder også ved transit. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fast-lægger reglerne og afgør, om du overholder dem.
 • Du kan læse om reglerne for dit rejsemål og for de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes COVID-19 hjemmesider. Du kan også få information om COVID-19-indrejseregler og restriktioner hos de lokale myndigheder eller hos ambassaden for det land, du rejser til eller rejser igennem her. Alternativt kan du kontakte dit rejse-, fly- eller forsikringsselskab.
 • Spørg dit rejse- eller forsikringsselskab, hvordan du er dækket ved rejser under COVID-19. Det kan fx være ved behov for refusion eller ændring af billetter pga. COVID-19. Udenrigsministeriet har ikke hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til fx borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.
 • Tjek om dit flyselskab har særlige COVID-19 regler, fx om at bære mundbind ombord.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret, eller jeg har været smittet med COVID-19 og skal rejse?

 • Der kan fortsat være lande uden for EU og Schengen området, der har indrejserestriktioner eller andre COVID-19 relaterede restriktioner, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet og har coronapas. 
 • Du bør derfor altid tjekke indrejsereglerne for dit rejsemål og for evt. transitlande på ambassadernes hjemmesider. Er du i tvivl, så kontakt de lokale myndigheder i det pågældende land eller landets ambassade i Danmark
 • Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål vedr. tests. Vi henviser til coronasmitte.dk.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er i udlandet og mistænker eller ved, at jeg er smittet med COVID-19? 

 • Mistænker eller ved du, at du er smittet, skal du isolere dig og følge de lokale myndighe-ders anvisninger. Kontakt både dit rejse- og forsikringsselskab. 
 • Udenrigsministeriet og danske ambassader har meget begrænsede muligheder for at yde bistand, hvis du skulle blive bedt om at gå i isolation/karantæne fx på et hotel eller i et privat hjem. 
 • Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener er nødvendige for at hindre videre smittespredning.
 • Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den danske ambassades hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med COVID-19 på hospital i udlandet? 

 • Hvis du bliver indlagt på et hospital i udlandet med COVID-19, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 
 • Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og un-derret dit rejseselskab.
 • Udenrigsministeriet og danske ambassader kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om evt. behandling eller overflytning til bedre hospitals-faciliteter. Overflytning vil kun være mulig med de lokale myndigheders accept og dæk-ning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Ambassaden kan ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Bevis for at min PCR-test er ”akkrediteret”. Hvordan får jeg det? 

 • Få lande uden for EU og Schengenlandene kræver - ud over en negativ PCR-test - også dokumentation for, at testen er akkrediteret (dvs. myndighedsgodkendt). 
 • Du kan hente og printe et bevis for akkrediteringen under punktet ”Materialer” her: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk)

Har COVID-19 situationen i et land betydning for farven i rejsevejledningen?

 • Nej, ikke længere. Udenrigsministeriets rejsevejledninger farves grøn, gul, orange eller rød efter, hvor høj en sikkerhedsrisiko, der vurderes at være i et land/område for almindelige danske turister. Det kan være pga. fx terror, kriminalitet eller uroligheder. Læs mere på Alt om rejsevejledninger.
 • Hvis der skulle opstå en bekymrende virusvariant vil der kunne aktiveres en ”nødbremse”. Det betyder, at området kan blive farvet rødt, og at alle rejser til det pågældende sted frarådes i rejsevejledningen.

Kan jeg finde Udenrigsministeriets tidligere rejsevejledninger fra dengang, de var far-vede på grund af COVID-19 smittesituationen?

 • Du kan finde en oversigt over sikkerhedsniveauerne i vores rejsevejledninger i forbindelse med COVID-19 for perioden den 21. april 2021 - 8. oktober 2021 samt for den 11. december 2020 og den 25. december 2020 på Rejsevejledninger - Historiske data (um.dk). Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, så kontakt os på e-mail: [email protected]