Gå til indhold

1960'erne - Udviklingsstøtte med danmark som rollemodel

Danmark begynder allerede i 1949 at engagere sig i udviklingssamarbejde gennem FN. Danmark er en af de oprindelige medunderskrivere af FN-pagten, som har international udvikling blandt sine hovedformål. Efter nogle hårde år i kølvandet på Anden Verdenskrig kommer der igen gang i den økonomiske udvikling, og stribevis af nye lande i Asien og Afrika løsriver sig fra deres tidligere kolonistatus og bliver selvstændige stater. De nye lande skal hjælpes i gang, så de også kan opnå velstand og vækst. Det mener både FN og Danmark.

FN udnævner 1960’erne til internationalt udviklingsårti og grundlægger en række internationale udviklingsfonde og programmer. Sammen med mange andre lande bidrager Danmark til fælles indsatser under FN, heriblandt Verdenssundhedsorganisationen WHO, FN's Udviklingsprogram UNDP, FN's Børnefond UNICEF og FN's Organisation for Ernæring og Landbrug, FAO

Danmarks udviklingssamarbejde i 1960’erne er karakteriseret ved projekter, hvor Danmark kan agere rollemodel for udviklingslandene. Det udmønter sig for eksempel i et undervisningshospital i Congo og demonstrationsgårde i Thailand. 

 

faktaboks

Internationalt udviklingssamarbejde er styret ved lov

I 1962 vedtager Danmark sin første lov om udviklingssamarbejde: ”Lov om teknisk samarbejde med udviklingslandene”. Med loven udvider og organiserer Danmark udviklingssamarbejdet og etablerer et sekretariat for udviklingssamarbejdet, som placeres i Udenrigsministeriet. Der oprettes også en Styrelse for Internationalt Udviklingssamarbejde med deltagelse af repræsentanter for erhvervsorganisationer og civilsamfund, som fra starten er med til at sikre det brede samfundsengagement i bistandsarbejdet.

I 1971 ændres loven til ”Lov om internationalt udviklingssamarbejde”. Den gjaldt i over 40 år, indtil Folketinget i 2012 vedtog en ny og moderniseret lov om internationalt udviklingssamarbejde, som blandt andet giver mere gennemsigtighed i forvaltningen af udviklingsbistanden.

Læs mere om lovgrundlaget for det danske udviklingssamarbejde her.

Og i 1960’erne begynder Danmark også at fokusere på bilaterale udviklingsprojekter og samarbejder direkte med partnere i udviklingslandene. 

Danmarks nationale udviklingsengagement skydes i gang med et stort gallashow og en indsamling i Tivolis Koncertsal den 10. marts 1962. Her taler både Kong Frederik IX, FN’s vicegeneralsekretær Ralph J. Bunche og statsminister Viggo Kampmann, og store danske og internationale navne optræder på scenen. Hele Danmark er med til festen, som sendes live af Danmarks Radio direkte til danskernes stuer. På skærmen følger danskerne spændt med i den første tv-indsamling, som samler hele 12,3 millioner kroner ind. Et beløb, der i dag ville svare til cirka 130 millioner kroner. Staten fordobler beløbet, så det samlede resultat bliver cirka 24 millioner kroner.

Samme år bliver det, vi i dag kender som Børnenes U-landskalender, også født. Det sker, da man i samarbejde med Danmarks Radio begynder at sende Børnenes Julekalender, som i 1977 skifter navn til Børnenes U-landskalender. Julekalenderen eksisterer stadig, og hvert år går overskuddet fra kalendersalget til projekter i udviklingslandene. 


faktaboks

Jubilæum: 60 år med hele Danmarks U-landskalender 

I generationer har Børnenes U-landskalender været en fast tradition i tiden op til jul. Danmarks børn har i 60 år været med til at hjælpe børn i udviklingslande. De har åbnet kalenderlåger, de har set julekalenderen i TV og samtidig har de i skolen lært en masse om lande kloden rundt. 

Idéen var fra starten, at U-landskalenderen skulle være en slags dobbelt julegave: En gave fra børn i Danmark til børn i udviklingslande. Mens børnene i Danmark fik viden og udsyn til verden omkring dem. 

Den første U-landskalender blev solgt i 1962 - samme år, som selve Danmarks udviklingssamarbejde blev skudt i gang. 

Det var noget helt nyt at kombinere en lågekalender, en serie programmer i TV og støtte til børn i udviklingslande. Og det endte med at blive en særlig dansk tradition, der har holdt ved siden. 

Læs mere om U-landskalenderens historie og se listen over alle 60 års TV-julekalendere her.