Gå til indhold

60 års dansk udviklingssamarbejde 

I 2022 fejrede vi 60-året for Danmarks internationale udviklingssamarbejde. 

Gennem udviklingssamarbejdet bidrager Danmark til at bekæmpe fattigdom, fremme grøn og bæredygtig vækst, samt at sikre stabilitet og lige rettigheder og muligheder for alle i udviklingslandene. 

I begyndelsen var det danske udviklingssamarbejde præget af projekter, der viste danske metoder frem til inspiration for lokalbefolkningen i udviklingslandene, for eksempel inden for landbrug, sundhed og uddannelse. Med kolonitidens ophør var de fleste udviklingslande lige blevet selvstændige og havde brug for støtte til deres udvikling. I Danmark og Vesten oplevede man fremgang, og man sendte danskere ud for at introducere den danske model. 

Men udviklingssamarbejdet begyndte hurtigt at ændre form. 

Man blev opmærksom på, at projekter ikke var bæredygtige, hvis de ikke var tilstrækkeligt forankret i udviklingslandenes egne behov. Samtidig introducerede man lande- og sektorprogrammer, der skulle bidrage til en større helhedstænkning. For eksempel handlede vandforsyning om mere end at bore en brønd i en landsby – målet blev i højere grad at sikre national kapacitet til at udrulle national vandforsyning. Man bevægede sig fra ”bistand” til samarbejde, og der kom et stigende fokus på nationalt ejerskab i samarbejdslandene, ligestilling, demokrati, klima og miljø samt menneskerettigheder. 

Siden 1978 har Danmark været et blandt en håndfuld lande, der hvert år lever op til FN’s målsætning om at give mindst 0,7 procent af BNI til udviklingssamarbejdet. 

Danskerne støtter generelt op om Danmarks udviklingssamarbejde, og mange danskere har igennem årene været med til at bidrage til udviklingssamarbejdet.  

Her på siden kan du gå på opdagelse i hovedtendenserne i de sidste seks årtiers udviklingssamarbejde og få historien om, hvordan Danmarks engagement i udviklingslandene har formet sig.