Gå til indhold

1970'erne - Mad, vand og sundhed: basale behov i fokus

I 1970’erne fortsætter den globale afkolonisering, og Danmark optrapper sit samarbejde med udviklingslandene. Fokus er på, at menneskers basale behov må opfyldes. Det er første skridt før økonomisk vækst. Danmark sætter blandt andet ind mod sult og sygdom samt mangel på rent drikkevand og uddannelse. 

faktaboks

Hvad er Danida?

Sekretariatet for teknisk samarbejde med udviklingslandene bliver i 1971 til en afdeling i Udenrigsministeriet, som får den mundrette titel Danida (”Danish International Development Agency”). I 1986 bliver Danida et departement i Udenrigsministeriet, opdelt i tre afdelinger, der hver især skal tage sig af det bilaterale, det multilaterale og det tværgående. 

I 1991 reorganiseres Udenrigsministeriet og bliver en enhedstjeneste, hvor det diplomatiske, det kommercielle og det udviklingspolitiske er integreret. Udviklingspolitikken bliver dermed en del af Danmarks samlede udenrigspolitik og hovedopgaven i den nye Sydgruppe, der etableres i 1991 og organiseres efter geografiske principper. Danida er siden hen bevaret som et brand for Danmarks udviklingssamarbejde, men uden reference til en bestemt del af Udenrigsministeriet og dermed organisatorisk opløst. 
 

I 1970’erne foregår det danske udviklingssamarbejde blandt andet gennem statslån, som er bundet til indkøb i Danmark. Det vil sige, at udviklingslandene kan låne penge af Danmark, men med den betingelse, at pengene skal bruges på at købe ting, der er lavet i Danmark.

Statslånsprojekterne får stigende kritik – både fordi de nogle gange er mere udbuds- end efterspørgselsstyrede, og dermed ikke er tilstrækkeligt forankret i udviklingslandenes reelle behov. Den bundne bistand skaber også problemer for udviklingslandene, der kan have svært ved at skaffe reservedele og vedligeholde udstyr fra mange forskellige donorlande. 

Udviklingssamarbejdet bliver i 1970’erne mere professionelt og målrettet i fire hovedmodtagerlande: Bangladesh, Indien, Tanzania og Kenya. Der kommer flere succeser for eksempel i form af små vandværker til sundhedsklinikker og lokalområder i Vestafrika. 

En del af den nye professionalisering sker også i form af et nyt statslånskontor i Danida, der fra 1975 styrker forundersøgelsesarbejdet forud for långivning – om end dette stadig var begrænset set med nutidens øjne. 

I 1970 vedtager FN’s Generalforsamling en målsætning om, at rige lande skal give mindst 0,7 procent af BNI til udvikling inden 1980. Det mål når Danmark for første gang i 1978, og har gjort det lige siden. De fleste rige lande halter stadig efter, og kun fem lande opfylder målet i 2021: Norge, Sverige, Luxembourg, Tyskland og Danmark. 

faktaboks

Folkeligt engagement og oplysning om Danmarks udviklingssamarbejde 

Folkeligt engagement har været en del af fundamentet for det danske udviklingssamarbejde lige siden 1962, hvor den bredt sammensatte Styrelse blev etableret, og hvor udviklingssamarbejdet blev sparket i gang med en tv-transmitteret landsindsamling. 
 
I 1974 udgiver Danida for første gang tidsskriftet ”Udvikling”, som skal oplyse danskerne om fattigdommen i udviklingslandene og om Danmarks udviklingssamarbejde. Tidsskriftet relanceres i 2017 som ”Magasinet 360º - Verden i Udvikling”, indtil det ophører i 2021. I 2022 lanceres i stedet et nyt medie: ”Tingenes Verden”, som har særligt fokus på at nå ud til unge, som ikke normalt interesserer sig for globale forhold. ”Tingenes Verden” tager udgangspunkt i konkrete ting, som alle kender, for eksempel fodbold, en kendt hårstil eller vanilje og andre fødevarer. Genkendeligheden giver mulighed for at bygge bro til andre fortællinger – fx om ulighed, klimaproblemer og om den rolle, Danmark spiller.
 
I dag sker oplysnings- og engagementsarbejdet dels gennem de danske civilsamfundsorganisationer, som når brede dele af den danske befolkning med information om resultater af deres aktiviteter, dels gennem puljeordninger, som kan søges til at engagere danskerne bredt. Endelig har Udenrigsministeriet flere engagementspartnerskaber som Verdens Bedste Nyheder og Tingenes verden, DR om Børnenes U-landskalender og Danmarks Indsamling samt festivaler og folkemøder, herunder Ungdomsbureauet og Verdensmål i Hænderne.
 
Læs mere om Udenrigsministeriets puljer til oplysning og engagement: 
OpEn - Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje har til formål at oplyse om og engagere danskerne i udviklingssamarbejdet og verdensmålene. Fokus er på rækkevidde, nye målgrupper, brugerorientering, større og mere langvarige projekter og partnerskaber med dem, der kan nå målgrupperne.
GLOBUS - Puljen for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde har til formål at engagere danskere under uddannelse meget konkret i arbejdet med verdensmålene og i det internationale udviklingssamarbejde sammen med partnere i udviklingslandene.