Gå til indhold

Pulje til fremme af erhvervslivets rammebetingelser i udviklingslande

Puljen til fremme af erhvervslivets rammebetingelser i udviklingslande har til formål at styrke rammebetingelser for bæredygtig privatsektorudvikling i udviklingslande. Danske erhvervsorganisationer kan bidrage til at fremme denne udvikling gennem partnerskaber med organisationer i udviklingslande.

Den private sektor er en central drivkraft for at opnå verdensmålene for bæredygtig udvikling i udviklingslandene. Den private sektor står i dag for ca. 90 pct. af alle arbejdspladser i udviklingslandene og er dermed vigtig for fattigdomsbekæmpelse. Private aktører, herunder internationale og lokale virksomheder, investorer og finansielle institutioner, filantropiske fonde, arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer bliver stadig mere relevante som udviklingsaktører.

Danske erhvervsorganisationer er relevante partnere i udviklingssamarbejdet, og de kan med deres viden være med til at skabe gunstige rammer for, at den private sektor kan øge sit bidrag til verdensmålene i udviklingslande og globalt.

Efter afholdelse af en åben ansøgningsrunde er der i december 2016 givet tilsagn om støtte til fire ansøgere med et samlet budget på 7,551 mio. kr. Det drejer sig om følgende samarbejdsprojekter:

Dansk Industri
Bæredygtig vækst og industriel konkurrenceevne gennem et partnerskab med Kenya Association of Manufacturers.

Kenya

2.307.708

Dansk Industri
Forbedring af rammebetingelser for offentlige-privat vandforsyning gennem oplyst dialog i Sydafrika i partnerskab med den sydafrikanske organisation National Business Initiative.

Sydafrika


2.499.925

Skovdyrkerne/Danish Forestry Extension
Partnerskaber til forbedret adgang til grøn energi og CO2 kreditter i samarbejde med Carbon Foundation of East Africa.

Uganda

1.280.844

Dansk Mode & Tekstil
Step Up+ forbedring af rammevilkår for bæredygtig udvikling af RMG sektoren i partnerskab med Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association og i samarbejde med Dansk Erhverv og Danish Fashion Institute.

Bangladesh1.462.523

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets kontor for Vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling ([email protected]).