Gå til indhold

Evaluering af det danske udviklingssamarbejde med Tanzania 1962-2022

Tanzania er det land, som Danmark har haft udviklingssamarbejde med i længst tid. Samarbejdet går tilbage til Lov om Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene fra 1962, og Tanzania blev Danmarks første og siden største partnerland inden for udviklingssamarbejde.  Det er besluttet at gennemføre en uafhængig evaluering, der ser på hvordan samarbejdet mellem de to lande har udfoldet sig over årene og samler op på Danmarks bidrag til Tanzanias udviklingsproces.

Det overordnede formål med evalueringen er at vurdere, hvilken betydning 60 års dansk udviklingssamarbejde har haft for institutioner, organisationer og befolkning i Tanzania. Der er tre mere konkrete delmål for evalueringen, nemlig 1) at undersøge og indkredse hvordan og for hvem det danske udviklingssamarbejdet har bidraget til ændringer; 2) at udforske og udfolde hvorvidt og hvordan de forskellige slags partnerskaber, der er etableret gennem årene, har styrket kapaciteten hos aktører i Tanzania - og deres rolle i landets udviklingsproces; 3) at uddrage relevant læring og eksempler på god praksis når det gælder tilgange til partnerskaber, der styrker lokalt ejerskab. Endelig er der også fokus på at indfange metodiske erfaringer til brug for fremtidige evalueringer med et langt tidsperspektiv.

Terms of Reference (PDF)