Gå til indhold

Igangværende evalueringer

Her findes information om Danidas igangværende evalueringer. Eftersom evalueringerne udgives på engelsk, findes beskrivelser af igangværende evalueringer kun på engelsk.