Gå til indhold

Call for partnere til nyt engagementsmedie

(Bemærk venligst: Call'et er nu lukket for interessetilkendegivelser) Udenrigsministeriet lancerde i foråret 2021 et call for proposals til et eksternt medie, der skal engagere danskerne i verdens bæredygtige udvikling.

Det nye medie vil erstatte Magasinet 360°, som Udenrigsministeriet fra 2021 ikke længere udgiver. Det stærkeste projektforslag vil få tildelt en toårig bevilling med et årligt budget på 2 mio. kr. og mulighed for en toårig forlængelse.

Udenrigsministeriet har modtaget i alt otte interessetilkendegivelser, og vurderingsprocessen er gået i gang. Alle ansøgere kan forvente svar den første uge af juli, og udvalgte ansøgere modtager en invitation til at sende en endelig ansøgning med deadline den 24. september kl. 12:00. Ansøgere kan forvente endeligt svar herpå medio oktober.  

Dette call for proposal er finansieret via midlerne afsat til folkelig oplysning og engagement på Finansloven 2021. Det er del af ministeriets forpligtelse til at udbrede kendskab til og forståelse for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. 

Se venligst mere i informationsnoten

Bilag Danida segmentanalyse

Se Q&A