Gå til indhold

DAC Peer Review 2011

Dansk bistand til eksamen - topkarakter fra OECD

Det danske udviklingssamarbejde sætter et godt eksempel for andre donorlande. Det er konklusionen i en vurdering af dansk udviklingsbistand, OECD netop har gennemført.

Det danske udviklingssamarbejde er ifølge en ny rapport fra OECD’s udviklingskomité (DAC) af en høj kaliber, og den nye udviklingsstrategi er et godt afsæt for Danmarks videre arbejde med udvikling.

DAC-formanden Brian Atwood siger i forbindelse med offentliggørelse af rapporten: ”Danmarks bidrag til den globale udvikling – gennem effektive partnerskaber med regeringer og civilsamfund i udviklingslandene – er et godt eksempel for andre donorer. Indsatsen for at styrke de frivillige organisationer er med til at sikre, at fattige mennesker får en stemme”.

Rapporten giver mange eksempler på god praksis i arbejdet med bl.a. skrøbelige stater, bistandseffektivitet, multilateral bistand, risikovurdering, civilsamfundsstrategi, humanitær bistand og decentraliseringen af bistandsadministrationen. Den kommer også med anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive endnu bedre – det gælder for eksempel, at kommunikationen og dokumentationen af opnåede resultater styrkes.

Udviklingsminister Søren Pind siger i forbindelse med modtagelsen af OECD’s vurdering: ”Vurderingen er en blåstempling af strategien for Danmarks udviklingssamarbejde, som regeringen lancerede sidste år. Jeg er glad for at få bekræftet, at vi ligger helt fremme i feltet af ledende donorer - også hvad angår kvaliteten af vores indsats. Rapporten giver også en række nyttige anbefalinger, som vi vil følge op på”.

OECD eksaminerer med tre-fire års mellemrum de enkelte OECD-landes udviklingsbistand. Det foregår gennem såkaldte Peer Reviews, hvor to andre OECD-lande udpeges som ”eksaminatorer”. I Danmarks tilfælde var det New Zealand og Luxembourg, der sammen med OECD’s sekretariat gennemførte en grundig gennemgang af dansk udviklingsbistand. I forbindelse med eksaminationen havde OECD-teamet en række møder i København med Udenrigsministeriet, Folketingets Udenrigsudvalg, NGO’er, erhvervsvirksomheder m.fl. Teamet besøgte også den danske ambassade i Mali og så på dansk udviklingsbistand i praksis.

Udenrigsministeriet, 18. maj 2011