Gå til indhold

Udenrigsministeriets Pensionistforening

Udenrigsministeriets Pensionistforening (UMP), som blev stiftet 2.10.1985, er en forening for tidligere ansatte i Udenrigsministeriet.

De mange medlemsarrangementer spænder over en bred vifte af faglige arrangementer, som har relation til medlemmernes interesser og tidligere professionelle liv inden for udenrigstjenesten.

Foredragsarrangementer for tilmeldte og inviterede gæster finder som oftest sted i Udenrigsministeriets kantine i tiden 15-17. Der betales et mindre beløb for kaffe/te og kage.

Ved programlægningen tages der også hensyn til, at der skabes gode rammer for socialt samvær, hvori ikke mindst udflugter i Danmark og rejser til udlandet indgår.

Se siden om planlagte og tidligere afholdte arrangementer.


Medlemskredsen:

Tidligere fastansatte medarbejdere i Udenrigsministeriet samt disses ægtefæller/partnere. Ved dødsfald vil en ægtefælle/partner kunne fortsætte som medlem.

Endvidere kan ansatte i Udenrigsministeriet, som er fyldt 60, opnå medlemskab