Gå til indhold

Bopæls- og civilstandsattester

Hvordan får jeg legaliseret min bopæls- og civilstandsattest?

Det er vigtigt, at din kommune stempler og underskriver dokumentet med en fysisk/våd underskrift. Et scan eller en kopi af underskriften accepteres ikke. Underskriverens navn og stillingsbetegnelse skal tydeligt fremgå af dokumentet.

Hvis vi ikke har underskriveren i vores system, kontakter vi  kommunen for at få en bekræftelse på, at underskriften er ægte. Du kan fremskynde processen ved at anmode kommunen,om at sende en indscannet underskrift til legaliseringens digitale postkasse: Udenrigsministeriet/Legaliseringen. Dermed bekræftes underskriften. Her skal medarbejderens navn og stillingsbetegnelse også fremgå.

Hvis du ikke har modtaget din bopælsattest/civilattest, kan du bestille en attest på borger.dk.  Når du har modtaget attesten med digital post, skal du printe den ud og møde personligt op hos kommunen for at få attesten underskrevet med en fysisk/våd underskrift.

Er du IKKE tilmeldt digital post?

Hvis du ikke er tilmeldt digital post, skal du kontakte kommunen for at få udstedt en attest, som stemples og underskrives med en fysisk/våd underskrift. Et scan eller en kopi af underskriften godtages ikke.

Hvordan får jeg Apostillen/legaliseringen?

Når du har den underskrevne attest, skal du bestille og betale for Apostillen/legaliseringen samt evt. returporto via vores webshop.

Når du har gjort ovenstående og foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende:

  • Møde op på vores kontor i åbningstiden med den originale attest, du har fået underskrevet. Husk kvitteringen for købet. Dokumentet vil blive legaliseret, mens du venter.
  • Sende os den originale attest med posten og vedlægge kvitteringen for købet (husk returporto). Hvis du ønsker brevet sendt retur som rekommanderet brev, skal du vedlægge en printet label/stregkode fra PostNord som kan bestilles her
    Alternativt kan du bestille en kurér som kan afhente brevet hos os og sende waybill på mail til os. Når dokumentet er legaliseret, sender vi det retur med den valgte leveringsmetode. 
    Udenrigsministeriet ikke er ansvarlig for forsendelsen.