Gå til indhold

Udskrifter fra Erhvervsstyrelsen

Virksomhedsoplysninger og udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) kan bestilles med Erhvervsstyrelsens Digital Signatur på www.cvr.dk. Du kan downloade dokumentet med Digital Signatur eller få Erhvervsstyrelsen til at udstede en udskrift eller ’tro kopi’ med en fysisk/våd underskrift. 

Lav et køb for legalisering/Apostille i vores webshop

Du skal foretage et køb for legalisering/Apostille i vores webshop forud for upload, indlevering, fysisk forsendelse eller digital videresendelse af dokumentet til legalisering. Det koster 230 DKK pr. dokument. Du vil modtage kvittering for køb pr. e-mail.

Find webshoppen her
Find vejledning til webshoppen her.

Når købet er foretaget kan:

1. Dokumenter med Digital Signatur uploades i webshoppen. Dokumenter med Digital Signatur er de eneste dokumenter, som kan uploades i købet og påtegnes med en såkaldt E-Apostille. At dokumenter er modtaget elektronisk er ikke det samme som Digital Signatur. Du kan undersøge, om dokumentet har certificeret Digital Signatur ved at en blå bjælke er synlig øverst i PDF-filen.  

Bemærk venligst at E-Apostiller ikke er underskrevet af hverken udstedende danske myndighed eller Udenrigsministeriets Legaliseringskontor. Vi henviser til den modtagende myndighed vedrørende anerkendelse af E-Apostille.

2. Dokumenter modtaget i Digital Post fra Erhvervsstyrelsen videresendes fra Digital Post direkte til Legaliseringskontoret. Du finder vores vejledning her.   

3. Dokumenter med fysisk/våd underskrift indleveres ved personligt fremmøde eller alternativt sendes med fysisk post eller kurer til Legaliseringskontoret. Vi accepterer ikke scan, kopi eller udprint af fysiske originaldokumenter. Hvis du har mere end 7 dokumenter, kan vi ikke garantere legalisering samme dag. Legaliseringen forbeholder sig ret til, at kunne afvise anmodninger om legalisering, der forudses at kunne vare ud over vores åbningstid.

Når attesten er modtaget ved Legaliseringen kan:

1. Dokumenter med Digital Signatur uploadet i købet kan downloades som E-Apostille direkte i browservinduet. Alternativt kan E-Apostillen udskrives med fysisk Apostille-påtegning af Legaliseringskontoret og herefter afhentes ved personligt fremmøde eller sendes retur med post eller kurer. 

2. Dokumenter videresendt fra Digital Post udskrives af Legaliseringskontoret og afhentes ved personligt fremmøde eller alternativt sendes retur med fysisk post eller kurer. 

3. Dokumenter indleveret ved personligt fremmøde legaliseres med det samme eller alternativt sendes retur med fysisk post eller kurer.

Når dokumentet skal sendes med post eller kurer: 

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 5-7 hverdage, efter vi modtager dokumenter med post eller kurer. Vi gør opmærksom på, at behandlingstiden i travle perioder kan være længere.

Du skal selv stå for postforsendelse og/eller kurerafhentning i forbindelse med legalisering af dokumenter. Du kan valgfrit købe Quickbrev returporto i vores webshop eller alternativt købe returporto direkte på PostNords hjemmeside. Kvittering for køb og returportokode/-label skal vedlægges dokumenter til forsendelse eller sendes digitalt til [email protected]

For kurerafhentning inden for vores åbningstid bedes du sende fragtbrev/waybill til [email protected] efter vi har behandlet dine dokumenter.  

Udenrigsministeriet er ikke ansvarlig for forsendelse og kan ikke vejlede om forsendelsestider. Der henvises til relevant postudbyder eller kurer.

Er du ikke tilmeldt Digital Post?

Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen for at få udstedt udskrift eller ’tro kopi’, som stemples og underskrives med en fysisk/våd underskrift. Et scan eller en kopi af underskriften godtages ikke. 

I dette tilfælde bedes du venligst følge punkt 3 i ovenstående vejledning.

Vejledning til at hente udskrift fra cvr.dk med digital signatur

Du kan downloade en udskrift fra Erhvervsstyrelsen med en digital signatur på cvr.dk, som du efterfølgende kan uploade direkte til vores webshop.

Dette gør du således:

1) Gå ind på cvr.dk og indtaste relevant CVR-nummer i feltet: 

2) Vælg derefter de felter, du vil have med ved at klikke på ikonet markeret med rødt, så feltet folder sig ud:

3) Derefter vælger du ”Erhvervsstyrelsens signatur”:

4) Derefter vælger du at gemme de åbne bjælker:

5) Afslutningsvis gemmes udskriftet på din PC. Nu kan udskriftet uploades direkte i vores webshop, når du skal foretage dit køb.