Gå til indhold

Indlevering af ansøgning

Hvis du ønsker at søge om visum eller opholdstilladelse til Danmark se da venligst listen i linket nedenfor. Listen refererer til de steder i regionen, hvor du kan indlevere din ansøgning. Som hovedregel skal ansøgning indleveres på et dansk outsourcing kontor, idet indlevering af ansøgning på en dansk repræsentation alene er muligt på danske repræsentationer i Europa. Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller outsourcing kontor i regionen, refererer listen til det land, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eksempelvis Norge, Sverige etc. Hvis der ikke er nogen repræsentationsaftale refererer listen til den nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Et dansk outsourcing kontor varetager udelukkende opgaven med at modtage og registrere en ansøgning om visum (bl.a. optagelse af personfotografi og fingeraftryk) for et fastlagt gebyr. Outsourcing kontoret videregiver visumansøgningen til den relevante danske repræsentation, som har ansvaret for at sagsbehandle visumansøgningen på baggrund i den indleverede dokumentation

Listen over indleveringsteder vedr. visum og opholdsansøgninger samt repræsentationsaftaler findes kun på engelsk. For at se listen skal du klikke her.