Spring til indhold

Hvad betyder farverne i en rejsevejledning?

Øverst i alle vore rejsevejledninger har vi med farvede bjælker illustreret sikkerhedsniveauet i det pågældende land.

Vi illustrerer sikkerhedsniveauet ved at bruge fire farver: grøn, gul, skraveret orange, orange og rød.

Hvis dit rejsemål er grønt, opfordrer vi dig til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark.

Hvis dit rejsemål er gult, skal du være ekstra forsigtig fx ift. smitterisiko med coronavirus og være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.

Hvis dit rejsemål er skraveret orange, bør du undersøge om rejsen er mulig. Trods begrænset risiko for smitte med coronavirus fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser pga. landets betydelige indrejserestriktioner, da de gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister. Der kan dog være undtagelser for fx erhvervsrejsende og færdigvaccinerede. Få et overblik på Europakortet over indrejserestriktionerne for EU, Schengen og Storbritannien.  

Hvis dit rejsemål er orange, bør du overveje om rejsen er nødvendig. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, når risiciene forbundet med rejsen kan være alvorlige. Erhvervsrejser er nødvendige rejser. Nødvendige rejser kan desuden være eksempelvis presserende familiebesøg og nødvendige ærinder som fx deltagelse i begravelse, fødsel eller retssag. Læs mere om nødvendige rejser her

Hvis dit rejsemål er rødt, bør du ikke rejse. Vi fraråder således alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer vi dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning.

Et land kan have flere farver, da sikkerhedssituationen og smittebilledet i et land kan variere betydeligt fra et område til et andet.