Gå til indhold

Costa Rica

Vi anbefaler, at du kontakter Costa Ricas ambassade og spørger, hvad de aktuelle regler er for ind- og udrejse. Det er dit ansvar at overholde reglerne.

Myndighederne i Costa Rica har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres ind- og udrejse:

  • Visumfrit ophold i 90 dage. Du kan blive afvist, hvis du ikke kan forevise en returrejse eller en billet videre ud af Cosa Rica
  • Dit pas skal være gyldigt under opholdet
  • Forlængede danske pas anerkendes kun til udrejse
  • Danske provisoriske pas (nødpas) anerkendes kun til udrejse. Før udrejsen skal du have et stempel fra immigrationsmyndighederne i Costa Rica.
  • OBS. ved vidererejse til USA med forlængede pas og provisoriske pas. Her skal du kontakte de amerikanske myndigheder mhp. ansøgning om visum, da ESTA ikke kan bruges til forlængelse pas og provisoriske pas
  • EU-nødpas anerkendes på samme måde som danske nødpas
  • Har du for nylig opholdt dig i lande eller været i transit i lande med gul feber, kan du blive bedt om at dokumentere, at du er vaccineret mod gul feber

Redigeret den 2. september 2022

 

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne i oversigten gælder kun for danske statsborgere:

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler. Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.