Gå til indhold

Børnebortførelse

Er dit barn blevet bortført til udlandet eller har du mistanke om, at der er risiko for, at det sker? Her kan du finde information om, hvor og hvordan du kan få hjælp. 

Værd at vide

 • Kontakt dansk politi, hvis du har brug for hurtig hjælp. Ring 114.  
 • Er dit behov for hjælp ikke akut, så kontakt Koordinationsenheden for Børnebortførelser, tlf. +45 4050 5026. Her kan du få råd og vejledning, hvis dit barn fx opholder sig i udlandet uden dit samtykke eller den anden forælder ulovligt tilbageholder jeres barn i udlandet. 

Hvad kan Koordinationsenheden for Børnebortførelser bl.a. hjælpe med? 

 • Bistå dig med at starte en sag om at få dit barn hjem igen.
 • Koordinere behandlingen af sagen med myndigheder i Danmark og i udlandet. 
 • Inddrage Udenrigsministeriet, hvis barnet er i et land, der ikke har underskrevet konventionen om børnebortførelser. 
 • Læs mere på hjemmesiden for Koordinationsenheden for Børnebortførelser 

Hvad kan Udenrigsministeriet og danske ambassader hjælpe med? 

 • Hjælpe med kontakt til lokale advokater, der kan rådgive om familieret og sociallovgivning i det land, barnet er bortført til. En lokal advokat kan bl.a. oplyse, om der er et retsligt grundlag for, at barnet opholder sig i landet, og vurdere mulighederne for en positiv afgørelse ved domstolene. 
 • Hvis muligt, tage kontakt til familien og evt. besøge barnet for at se, hvordan barnet har det. Det vil samtidig være for at tale med bortføreren om barnets kontakt til den anden forælder og om, hvordan konflikten kan løses bedst muligt for alle parter.
 • Hjælpe med at arrangere transport og logi lokalt, hvis barnet rejser til Danmark. 
 • Udstede nyt pas eller rejsedokument hvis det er nødvendigt.

Hvad kan Udenrigsministeriet og danske ambassader ikke hjælpe med? 

Udenrigsministeriet og danske ambassader kan ikke:

 • Gennemtvinge danske afgørelser om forældremyndighed i udlandet.
 • Medvirke til at et bortført barn kommer hjem til Danmark uden bortførerens eller de lokale myndigheders accept og medvirken.
 • Give juridisk rådgivning om for eksempel familieret og sociallovgivningen i det land, barnet er bortført til. 
 • Betale for advokatbistand i Danmark eller i det land, barnet er bortført til.