Gå til indhold

Rejse med mindreårige

Hvis en mindreårig skal rejse til udlandet uden sine forældre eller kun med den ene forælder, kræver nogle lande en samtykkeerklæring for at kunne rejse ind eller ud af landet. Det gælder også ved fx skolerejser. Læs om, hvad du bør være opmærksom på, og om du bør give en fuldmagt.

Værd at vide

 • Mindreårige er personer under 18 år ifølge dansk lovgivning. Vær opmærksom på, at nogle lande har en aldersgrænse på 21 år.
 • Reglerne for mindreårige, der rejser uden forældre eller med kun den ene forælder, varierer fra land til land. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om den rejsende overholder dem. 
 • Tjek i god tid reglerne for det land, du skal rejse til. Det er altid dit eget ansvar som rejsende at overholde landets ind- og udrejseregler. Det gælder også ved krav om samtykkeerklæring. Kontakt det pågældende lands ambassade i Danmark. Find kontaktinfo til andre landes ambassader i Danmark på Copenhagen Diplomatic List.
 • Hvis dit barn rejser uden dig, bør du også overveje, om du vil give den eller de ledsagende voksne fuldmagt til at varetage barnets tarv under rejsen. Det kan være fx ved sygdom eller ulykke på rejsen.
 • Det kan være en fordel at medbringe barnets fødselsattest og kopi af forældrenes pas, hvis barnet rejser uden forældre eller kun med den ene forælder.

Hvilke ind- og udrejseregler gælder, hvis du skal rejse med andre børn end dine egne? 

Kontakt ambassaden for det land, dit barn skal rejse til, og få følgende oplyst

 • Om landet kræver en samtykkeerklæring, hvis barnet kun rejser med den ene forælder?
 • Om landet kræver dokumentation for eneforældremyndighed, hvis du har den fulde forældremyndighed over barnet?
 • Om landet kræver en samtykkeerklæring fra begge forældre, hvis barnet rejser uden forældre?
 • Hvilket sprog dokumentationen for eneforældremyndigheden/samtykkeerklæringen skal skrives på?
 • Om samtykkeerklæringen skal underskrives hos en notar i byretten? Se liste over notarer.
 • Om notarens underskrift på dokumentet skal legaliseres af Udenrigsministeriet? Læs mere om legalisering.
 • Om landets ambassade skal stemple dokumentation for eneforældremyndigheden/samtykkeerklæringen efter legalisering i Udenrigsministeriet?
 • Om landet kræver en fuldmagt ved fx sygdom eller ulykke for et barn, der rejser uden forældre?
 • Om landet anerkender dobbelt statsborgerskab, hvis relevant?
 • Om kvinder og børn evt. kun må udrejse af det pågældende land ledsaget af en mand?
 • Find kontaktinfo til andre landes ambassader i Danmark på Copenhagen Diplomatic List.

Hvilke ind- og udrejseregler gælder, hvis du skal rejse med mindreårige på grupperejse? 

 • Undersøg i god tid før rejsen, hvilke regler der gælder for pas og visum samt for samtykkeerklæring. Kontakt landets ambassade i Danmark. Find kontaktinfo til andre landes ambassader i Danmark på Copenhagen Diplomatic List.
 • Vær opmærksom på, at EU-skolerejselisten gælder for kortere ophold eller gennemrejse i EU-lande med skoleelever, som ikke er EU-statsborgere, men som har opholdstilladelse i Danmark.
 • EU-skolerejselisten kan benyttes til skoleelever i alderen 6-22 år i det almene skolesystem. Elever opført på skolerejselisten kan i forbindelse med en skolerejse rejse uden visum og i nogle tilfælde også uden pas.
 • Læs mere om ordningen på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Hvilke krav gælder til en samtykkeerklæring? 

 • Der findes ingen fast formular. Kontakt derfor altid det pågældende lands ambassade i Danmark for information om eventuelle krav til en samtykkeerklæring, eller om der benyttes en skabelon. Læs om, hvad du skal spørge om under ”Hvilke ind- og udrejseregler gælder, hvis jeg skal rejse med andre børn end mine egne?” 
 • Find kontaktinfo til andre landes ambassader i Danmark på Copenhagen Diplomatic List.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis den mindreårige har dobbelt statsborgerskab?

 • Nogle lande anerkender ikke dobbelt statsborgerskab. Det kan påvirke de lokale myndigheders beslutning ift. forældremyndigheden over det pågældende barn. Læs mere under dobbelt statsborgerskab.

Hvad gør du, hvis du er bekymret for børnebortførelse, ufrivilligt udlandsophold eller tvangsægteskab? 

Find mere information på ”Under rejsen”.