Gå til indhold

Arv og skifte

Udenrigsministeriet kan hjælpe med at finde en lokal advokat i udlandet.

Værd at vide

Når en person dør, er det myndighederne i det land, hvor afdøde havde bopæl, der behandler dødsboet. En dansk skifteret behandler kun et dødsbo, hvis den afdøde havde bopæl i Danmark.

Ifølge dansk lov er en persons bopæl:

  • Hvor personen selv eller personens husstand har deres varige hjem
  • Hvor en persons ejendele normalt befinder sig
  • Hvor personen opholder sig, når personen ikke midlertidigt opholder sig et andet sted (f.eks. på grund af ferie-, studie- eller forretningsrejse, sygdom eller fængsling)

Det er skifteretten, der afgør, om afdøde havde bopæl i Danmark. Du kan søge skifteretten om at få et dødsbo i udlandet behandlet ved en dansk skifteret. Læs mere på Domstolenes hjemmeside.

Reglerne for arv og skifte er forskellige fra land til land. I nogle lande sker skiftet i det land, hvor værdierne befinder sig. Det gælder uanset hvor afdøde boede. Fast ejendom skal ofte skiftes i det land, hvor ejendommen ligger.

Hvis du har en arvesag i udlandet, anbefaler vi, at du benytter en lokal advokat. De danske ambassader og konsulater i landet kan hjælpe med at finde en lokal advokat – men vi kan ikke garantere for eller gøres ansvarlig for kvaliteten af advokatens hjælp.

Se ambassadernes kontaktoplysninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Notering og opbevaring af testamente

Hvis du bor i udlandet, ønsker at lave testamente og ikke kan gøre det i Danmark, skal du (som i Danmark) gå til en lokal notar i det land, du bor. Vi anbefaler, at du opbevarer testamentet hos rette myndighed i det land, hvor dit bo vil blive skiftet. Notaren eller advokaten vil kunne vejlede dig om dette.

Udenrigsministeriet kan ikke opbevare eller videreformidle et testamente.

Arveregler i EU-lande

Du kan læse mere om arvereglerne i de forskellige EU-lande (samt Kroatien) på hjemmesiden ”Arveret i Europa".

Yderligere oplysninger

Oplysninger og vejledning om de mest almindelige problemstillinger i forbindelse med arv og skifte, herunder i sager med berøring med udlandet kan fås hos følgende danske myndigheder:

Justitsministeriet
Domstolsstyrelsen
Tinglysningsretten (bl.a. centralregister for testamenter)
Advokatsamfundet

De vigtigste danske love på området er loven om skifte af dødsboer, retsplejeloven og arveloven. De gældende love kan findes i Retsinformation.