Gå til indhold

Dødsfald

Hvis uheldet rammer, og du mister en af dine nærmeste under dennes ophold i udlandet, kan det være en uoverskuelig situation. Læs mere om hvilken hjælp du kan få. 

Værd at vide

 • Hvis du er pårørende til en dansk statsborger, eller en udlænding med fast ophold i Danmark, der dør i udlandet, så kontakt nærmeste danske ambassade, konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 og få råd og vejledning. Hvis afdøde er forsikret, kontakt afdødes forsikringsselskab.
 • Når Udenrigsministeriet anmoder om Rigspolitiets bistand til at underrette pårørende i Danmark om en dansk statsborgers dødsfald i udlandet, underretter Rigspolitiet én pårørende og denne pårørende anmodes af politiet om at underrette andre pårørende. 
 • Det er afdødes pårørende, som beslutter, om begravelse eller kremering skal ske i det land, hvor dødsfaldet er sket, eller om afdøde skal sendes hjem til Danmark i kiste eller urne.
 • De lokale myndigheder skal udstede en officiel dødsattest, som skal sendes med afdøde ved hjemtransporten. Dødsattesten bør være oversat til et hovedsprog, fx engelsk. Hvis afdøde sendes hjem i kiste, skal den danske repræsentation i landet evt. udstede et ligpas.
 • Både inden for EU og i resten af verden kan du kun få dækket udgifterne til begravelse eller kremering lokalt eller til hjemtransport af kiste eller urne, hvis afdøde har en gyldig privat rejseforsikring, som omfatter hjemtransport.
 • Udenrigsministeriet kan ikke dække udgifter i forbindelse med dødsfaldet. Udgifterne skal dækkes af enten rejseforsikringen, afdødes egne midler eller af pårørende.
 • Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport.

Hvad gør du, hvis afdøde har en forsikring? 

 • Kontakt afdødes forsikringsselskab, som kan hjælpe med bl.a. at finde en lokal bedemand. Du skal også kontakte en dansk bedemand ved kistetransport. Ved urnetransport kan du i stedet for en dansk bedemand kontakte et kirkekontor vedr. modtagelse af urnen. 
 • Gebyr for Udenrigsministeriets eller den danske repræsentations eventuelle bistand vil som regel være dækket af forsikringen. 
 • Hvis forsikringsselskabet har behov for udenrigstjenestens bistand, kontakter forsikringsselskabet Udenrigsministeriet eller den relevante danske repræsentation. 

Hvad gør du, hvis afdøde ikke har en forsikring? 

 • Hvis afdøde ikke har en privat rejseforsikring, kan den nærmeste danske repræsentation i landet vejlede og hjælpe med det praktiske i forbindelse med dødsfaldet. Det kan fx være at udlevere en liste over lokale bedemænd med international erfaring, som kan hjælpe med begravelse eller kremering lokalt og/eller hjemsendelse.
 • Udenrigsministeriet og danske repræsentationer kan bistå med det praktiske mod gebyr. Find oversigt over gebyrer
 • Kontakt Udbetaling Danmark, Begravelseshjælp (borger.dk) for nærmere oplysninger om ansøgning om evt. begravelseshjælp.

Hvad gør du for at få dødsattesten?

 • Det er forskelligt fra land til land, hvor hurtigt en officiel dødsattest bliver udstedt. En lokal bedemand kan evt. hjælpe dig med at få den udstedt. 
 • Det anbefales, at dødsattesten oversættes til fx engelsk og legaliseres af de lokale myndigheder. For nærmere oplysninger kontakt venligst den danske repræsentation for råd og vejledning.
 • Når den danske repræsentation modtager dødsattesten, sendes den til dansk politi med henblik på registrering i CPR-registret. Udenrigsministeriet sender dødsattesten til den danske skifteret, hvis afdøde havde bopæl i Danmark. 
 • Hvis afdøde var udlænding med fast ophold i Danmark, bør du som pårørende aflevere dødsattesten oversat til fx engelsk og legaliseret til den danske repræsentation i landet. Repræsentationen vil herefter anmelde dødsfaldet til dansk politi. En dansk repræsentation kan ikke få bekræftet en ikke-dansk statsborgers dødsfald i udlandet. For råd og vejledning kontakt den danske repræsentation i landet.
 • Vær opmærksom på at visse landes dokumenter ikke kan legaliseres af en dansk repræsentation. Læs mere her: Legalisering af udenlandske dokumenter
 • Hvis du har behov for juridisk bistand: Den danske ambassade eller det danske konsulat kan udlevere en liste over lokale advokater til dig, hvis du har behov for juridisk bistand. 
 • Dit valg og brug af en lokal advokat er dit eget ansvar og for egen regning. Udenrigsministeriet og danske ambassader og konsulater i udlandet kan ikke drages til ansvar for kvaliteten af den valgte assistance. 
 • Tjek med dit forsikringsselskab, om du kan få dækket dine advokatudgifter.