Gå til indhold

Offer for kriminalitet

Hvis du bliver offer for en forbrydelse i udlandet, fx røveri, overfald eller voldtægt, kan du få hjælp af nærmeste danske ambassade eller konsulat i dit rejseland eller af Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7. 

Værd at vide

 • Du skal som udgangspunkt anmelde sagen til det lokale politi i det land, hvor forbrydelsen har fundet sted. Det skal ske, inden du forlader landet. Få politirapporten eller en kvittering for din anmeldelse. Den kan du få brug for til din forsikring.
 • Har du været udsat for et seksuelt overgreb, anbefaler vi, at du kontakter den danske repræsentation i det land, hvor du befinder dig eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, tlf.: +45 3392 1112 eller e-mail: [email protected] for at få rådgivning, inden du anmelder det til politiet i udlandet.
 • Hvis det ikke er muligt at anmelde eller du har været udsat for fx seksuelt overgreb eller grovere vold, kan du anmelde forbrydelsen til dansk politi, hvis den er begået i et EU-land. Ring til dansk politi for vejledning, inden du forlader landet. Læs mere på Anklagemyndighedens hjemmeside.
 • Hvis du søger om erstatning eller dækning af dine udgifter fra din rejseforsikring, kan det være et krav, at du har anmeldt sagen til politiet. Tjek med dit forsikringsselskab.
 • Dit valg og brug af professionel assistance, fx lokal advokat og translatør, er for egen regning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater i udlandet kan ikke drages til ansvar for kvaliteten af den valgte assistance. Tjek med dit forsikringsselskab, om du kan få dækket dine advokatudgifter.

Har du været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg? 

 • Se ovenfor under ”Værd at vide”. Søg læge i opholdslandet.
 • Hvis du har en rejseforsikring, så kontakt dit forsikringsselskab og hør, hvordan du er dækket vedr. lægehjælp, psykologbistand og retshjælp.
 • Ved hjemkomsten til Danmark kan du kontakte et af de otte modtagecentre for voldtægtsofre, der findes på sygehusene i Danmark (Bornholm, København, Herning, Hillerød, Kolding, Odense, Aalborg og Aarhus). Læs mere på www.borger.dk og www.voldtaegt.dk 
 • Du kan evt. også kontakte din egen læge og høre om mulighederne for psykologbistand og/eller få råd og vejledning hos Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, tlf.: +45 3545 4085.

Har du brug for krisehjælp eller anden støtte? 

Kan du få beskikket en advokat? 

 • I udlandet: Det er myndighederne i det land, hvor forbrydelsen har fundet sted, der afgør, om du kan få beskikket en lokal advokat. Advokaten kan bistå dig i retssagen i udlandet uden omkostninger for dig. 
 • Hvis du har en rejseforsikring, så tjek med dit forsikringsselskab om juridisk assistance, herunder dækning af eventuelle udgifter til advokatbistand i udlandet, er en del af din private rejseforsikring.
 • Ved en seksualforbrydelse eller en grovere overtrædelse af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, kan dansk politi vejlede dig om reglerne for beskikkelse af en bistandsadvokat i Danmark. Det er domstolenes beslutning, om du kan få beskikket en advokat i Danmark og hvilke udgifter, der kan dækkes.

Har du brug for en translatør? 

 • I retssager er det vigtigt, at officielle dokumenter oversættes juridisk og indholdsmæssigt korrekt. Vi anbefaler, at oversættelser foretages af autoriserede translatører. Danske repræsentationer kan formidle kontakten til lokale autoriserede translatører. 

Hvad kan Udenrigsministeriet hjælpe dig med? 

 • At komme i kontakt med en lokal advokat.
 • At henvise til hospitals- eller lægehjælp.
 • I særlige tilfælde at bistå dig med personligt at anmelde sagen til det lokale politi.
 • At kontakte dine pårørende.
 • At kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har tegnet en rejseforsikring. 
 • At komme i kontakt med en autoriseret translatør (oversætter).

Hvad kan Udenrigsministeriet ikke hjælpe med? 

 • At betale dine udgifter, fx til lægebehandling, advokat og translatør. Tjek om din rejseforsikring dækker. 
 • At låne dig penge.
 • At indsamle beviser eller efterforske en sag. 
 • At oversætte dokumenter.
 • At påvirke udfaldet af en retssag.   

Skal du betale gebyr? 

 • For nogle af de ydelser, som ambassader og konsulater kan tilbyde, skal du betale et gebyr eller timebetaling. Sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere i udlandet er som udgangspunkt fritaget fra betaling. Fritagelse for timebetaling omfatter dog ikke fritagelse for godtgørelse af de udlæg, som Udenrigsministeriet, ambassaden eller konsulatet har haft.

Hvad gør du, hvis Danmark ikke har en repræsentation i det land, hvor du er? 

 • Hvis Danmark ikke har en repræsentation i landet, hvor du er fængslet, kan du få hjælp fra en ambassade fra et andet nordisk land eller EU-land. Du har ret til samme hjælp, som landet yder til sine egne statsborgere. 
 • Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 kan hjælpe dig med at få kontakt til den rette ambassade.