Gå til indhold

Responsibility to Protect (R2P)

Responsibility to Protect (R2P) er et banebrydende koncept, der medfører, at stater og det internationale samfund påtager sig et særligt ansvar for at beskytte civilbefolkninger mod fire typer forbrydelser. Konceptet giver en sammenhængende ramme for at forebygge og standse disse typer overgreb og påpeger handlinger for specifikke aktører i konfliktens forskellige faser.

De fire typer forbrydelser er: 

  1. folkedrab
  2. etnisk udrensning
  3. forbrydelser mod menneskeheden 
  4. krigsforbrydelser

Konceptet giver en sammenhængende ramme for at forebygge og standse sådanne overgreb og påpeger handlinger for specifikke aktører i konfliktens forskellige faser.

Baggrunden for R2P skal primært findes i 1990'ernes humanitære katastrofer i Rwanda og Bosnien, samt NATO's intervention i Kosovo i 1999. På FN's verdenstopmøde i 2005 blev R2P vedtaget i Topmødeerklæringen. Kernen i R2P er formuleret i §§ 138 og 139, og det anerkendes, at stater har det primære ansvar for at hindre folkedrab, etnisk udrensning, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Hvis staterne – trods støtte fra det internationale samfund – ikke lever op til dette ansvar, har det internationale samfund en forpligtelse til at beskytte civilbefolkningerne. 

I januar 2009 fremlagde Generalsekretæren sin rapport om implementeringen af R2P. For at imødegå modstand mod og skepsis overfor konceptet understreger rapporten, at R2P hviler på tre søjler:

  1. Den enkelte stats ansvar for at beskytte sine borgere,

  2. behovet for international assistance og kapacitetsopbygning, og

  3. det internationale samfunds forpligtelse til rettidigt og beslutsomt svar.

Rapporten gør det således klart, at R2P ikke kan reduceres til humanitær intervention og understreger, at implementering af R2P i høj grad handler om forebyggelse. Det internationale samfund skal bidrage til opbygning af staters kapacitet til at håndtere konflikter og overgreb mod befolkningen og støtte internationale indsatser, der forebygger konflikter og beskytter civile mod overgreb. Samtidig slår rapporten fast, at det internationale samfund har en forpligtelse til – gennem Sikkerhedsrådet – at reagere med tvangsforanstaltninger i situationer, hvor de to første søjler ikke viser sig tilstrækkelige. 

I september 2010 var udenrigsministeren sammen med sin ghanesiske kollega vært for et uformelt ministermøde om operationaliseringen af R2P-konceptet. Mødet fokuserede på, hvordan man nationalt bedre kan koordinere bestræbelserne på at implementere R2P. Ministeren udpegede i forbindelse med mødet et nationalt focal point for R2P. Centerchefen for Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste er Danmarks nationale focal point for R2P.

 

Kontakt

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 06 29