Gå til indhold

Eksaminationer under FN

Med 193 medlemsstater er FN det største eksisterende forum for dialogen om menneskeretlige udfordringer. I FN-regi er der vedtaget en række kernekonventioner på menneskerettighedsområdet. FN overvåger løbende staternes overholdelse af konventionernes definerede rettigheder.

FN er central, når det kommer til udviklingen af international menneskeret. Danmark har ratificeret syv af FN’s ni kernekonventioner om menneskerettigheder:

Herunder kan du læse om, hvordan eksaminationsprocessen indenfor FN foregår, samt finde alle relevante dokumenter vedr. Danmarks eksaminationer.

Eksaminationsproces

Under hver af FN-konventionerne er der oprettet en komité (treaty body), som har til opgave at overvåge, hvorvidt deltagerstaterne gennemfører de forpligtelser, de har påtaget sig ved tiltrædelsen af konventionen. Disse komitéer – bestående af uafhængige eksperter fra hele verden - eksaminerer staterne med udgangspunkt i en periodisk rapport udarbejdet til lejligheden af staten selv. Denne eksamination af stater, der er parter til den pågældende konvention, finder sted hvert 4. år. Den til konventionen nedsatte komité eksaminerer det pågældende land under et offentligt møde, hvor repræsentanter for landet besvarer spørgsmål fra komiteens medlemmer, samt uddyber den skriftlige rapport. Efterfølgende udarbejder og offentliggør komitéen en række anbefalinger til, hvordan staten nationalt kan forbedre og fremme det sæt af menneskerettigheder, staten eksamineres i (eksempelvis kvinders rettigheder, børns rettigheder mv.).


Når Danmark udarbejder rapporter

Når Danmark skal til eksamen i sin nationale menneskerettighedssituation udarbejdes den dertilhørende skriftlige rapport i tæt samarbejde mellem relevante ministerier og styrelser, ligesom der også er tradition for tæt inddragelse af civilsamfundet.


Dokumenter vedr. Danmarks eksaminationer

Nedenfor kan du se, hvornår Danmark sidst blev eksamineret af de enkelte komitéer, samt finde relevante dokumenter til hver eksamination.

KONVENTIONEN OM BORGERLIGE OG POLITISKE RETTIGHEDER (CCPR)

KONVENTIONEN OM ØKONOMISKE, SOCIALE OG KULTURELLE RETTIGHEDER (CESCR) 

KONVENTIONEN OM AFSKAFFELSE AF ALLE FORMER FOR RACEDISKRIMINATION (CERD) 

KONVENTIONEN OM AFSKAFFELSE AF ALLE FORMER FOR DISKRIMINATION IMOD KVINDER (CEDAW) 

KONVENTIONEN OM TOTUR OG ANDEN GRUSOM, UMENNESKELIG ELLER NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING ELLER STRAF (CAT) 

KONVENTIONEN OM BARNETS RETTIGHEDER (BØRNEKONVENTIONEN) (CRC) 

KONVENTIONEN OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP (HANDICAPKONVENTIONEN) (CRPD)