Gå til indhold

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Danmark har ratificeret en række regionale og internationale menneskerettighedskonventioner. Med ratifikationen følger en række krav og minimumsbetingelser, som staterne forpligter sig til at overholde. En række komitéer overvåger, hvorvidt staterne overholder disse forpligtelser. Monitoreringen kan tage form af besøg, rapporter, besvarelse af spørgeskemaer, o. lign. På de følgende sider kan du finde information om eksaminationer i regi af FN og Europarådet, ligesom du kan finde rapporter, der vedrører Danmark og læse om, hvordan de enkelte eksaminationer forløber.

Kommende eksaminationer

Herunder findes en oversigt over kommende forventede eksaminationer

 

Eksaminations-tidspunkt

Eksaminerende organ

Konvention

2023

United Nations Committee against Torture (CAT)

CAT

Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskeligeller nedværdigende behandling eller straf

2024

United Nations Committee on the Rights of Persons with disabilities

CRPD

Handikapkonventionen

2025

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights

CESCR

Konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

2026

United Nations Committee on the Rights of the Child

CRC

Konventionen om barnets rettigheder

2027

United Nations Committee on Civil and Political Rights

CCPR

Konventionen om civile og politiske rettigheder

2028

United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination

CERD

Konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination


kontakt

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 06 29