Gå til indhold

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

Danmark har ratificeret en række regionale og internationale menneskerettighedskonventioner. Med ratifikationen følger en række krav og minimumsbetingelser, som staterne forpligter sig til at overholde. En række komitéer overvåger, hvorvidt staterne overholder disse forpligtelser. Monitoreringen kan tage form af besøg, rapporter, besvarelse af spørgeskemaer, o. lign. På de følgende sider kan du finde information om eksaminationer i regi af FN og Europarådet, ligesom du kan finde rapporter, der vedrører Danmark og læse om, hvordan de enkelte eksaminationer forløber.

Kommende eksaminationer

Herunder findes en oversigt over kommende forventede eksaminationer

Eksaminations-tidspunkt

Eksaminerende organ

Konvention

 
 
2019 United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

CRPD

Konventionen om rettigheder for personer med handicap

2020 United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

CEDAW

Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder

2020 United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

CERD

Konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination

2021 United Nations Committee against Torture (CAT)

CAT

Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf 

2021

United Nations Human Rights Council (HRC) 

Universal Periodic Review (UPR)

Den Universelle Periodiske Bedømmelse under FN's Menneskerettighedsråd (HRC). Alle menneskeretlige områder behandles.

 2021 United Nations Human Rights Committee

ICCPR

Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder

 

kontakt

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 06 29