Gå til indhold

Rets- og klagesager mod Danmark

FN-komitéer

Danmark har tilsluttet sig, at individer kan indgive klage til følgende FN-komitéer med påstand om, at Danmark har krænket vedkommendes rettigheder under de menneskerettighedskonventioner, som komitéerne overvåger:

  • FN’s Menneskerettighedskomité (FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder)

  • FN’s Torturkomité (FN’s torturkonvention)

  • FN’s Racediskriminationskomité (FN’s racediskriminationskonvention)

  • FN’s Kvindekomité (FN’s kvindekonvention)

  • FN’s Børnekomité (konvention om Barnets Rettigheder)

  • FN’s Handicapkomité (FN´s handicapkonvention)

Komitéernes endelige udtalelser i sager mod Danmark kan findes her.

Den seneste udtalelse i en klagesag mod Danmark er fra FN’s Menneskerettighedskomité (Communication No. 2685/2015) og blev kommunikeret til Danmark den 19. september 2019. Komitéen udtaler bl.a., at Danmark efter komitéens opfattelse vil overtræde art. 6 og 7 i FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder ved at udsende klagerne samt deres børn til Afghanistan.

kontakt

Juridisk Tjeneste

Kontoret for EU-ret og international sagsførelse (JTEU)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 06 29