Gå til indhold

Tæt samarbejde med vore internationale partnere

Kongeriget vil prioritere globalt samarbejde med relevans for Arktis, herunder særligt en ambitiøs indsats ift. klimaændringer, beskyttelse af natur- og miljø, stærke globale maritime regler samt videreføre høj prioritering af oprindelige folks rettigheder. Kongeriget vil styrke samarbejdet i Arktisk Råd. Samarbejdet med EU skal fremmes og Arktis vægtes højere i nordisk regi. ”Arctic 5” er et væsentligt komplementært regionalt forum for kyststaterne i Det Arktiske Ocean. For at optimere interessevaretagelsen vil Kongeriget opprioritere bilateralt samarbejde og dialog vedr. Arktis, både med etablerede partnere og nye aktører i Arktis.

Den internationale interesse for Arktis vil vedblive at stige de kommende år. Et voksende antal stater, virksomheder, civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer vil engagere sig i regionen. Det kræver et stærkt og effektivt regionalt og globalt samarbejde, som løbende tilpasses de nye muligheder og vilkår. Det er naturligt, at Kongeriget spiller en hovedrolle i udformningen af fremtidens internationale arkitektur for Arktis. En lang række internationale aftaler og samarbejdsfora har relevans for Arktis og kræver aktiv interessevaretagelse fra Kongerigets side. Det gælder for eksempel på verdenshandelsområdet inden for WTO, på miljø- og naturområdet indenfor UNEP, indenfor forskning, sundhed, og på sikkerheds- og forsvarsområdet inden for bl.a. NATO.

""
Foto: Lars Schmidt

Kongerigets arktiske strategi vil danne basis for vores samarbejde med internationale partnere om Arktis og arktiske temaer. En buket af temaer og organisationer, som behandles i dette kapitel, vil udgøre Kongerigets strategiske prioriteter i udenrigspolitikken vedrørende Arktis. Udgangspunktet vil være, at vi i dag har det fornødne folkeretlige grundlag, og at Arktis vedblivende skal være en region præget af samarbejde. Vi vil særligt bygge videre på Kongerigets stærke tradition for samarbejde med vore arktiske naboer, parallelt med prioritering af andre relevante samarbejder både globalt, regionalt og bilateralt.

Kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33