Gå til indhold

Udvikling under respekt for Arktis

Kongeriget vil videreføre en aktiv og ambitiøs videnopbygning om klimaændringerne i Arktis og konsekvenserne heraf, for at styrke global og lokal tilpasning. Arktisk natur og miljø skal forvaltes på baggrund af bedst mulige videngrundlag og beskyttelsesstandarder og det internationale samarbejde herom fremmes.

Arktis er i stigende grad blevet en del af den internationale dagsorden, og den globale udvikling er i stigende grad blevet en del af Arktis. Med Arktisk Råds publikation Arctic Climate Impact Assessment fra 2005 fik verden øjnene op for omfanget og konsekvenserne af klimaændringerne i Arktis. Allerede 20 år tidligere havde erkendelsen af, at tungt nedbrydelige menneskeskabte, miljøgifte og tungmetaller fører til forurening og ophobning af giftstoffer hos dyr og mennesker i Arktisk, dog ansporet til oprettelsen af Arktisk Råd, og i 1998 til internationale aftaler om regulering af visse af miljøgiftene. Der er med rette øget internationalt fokus på miljøregulering i Arktis, herunder på naturbeskyttelse, biodiversitet og på havmiljø. Der er endvidere stor opmærksomhed om den stigende påvirkning af giftige stoffer, som kviksølv og svært nedbrydelige organiske stoffer (POPér), der kan have skadelige følger for såvel befolkningssundheden, som økosystemerne og biodiversiteten.

""
Foto: Ólavur Fredriksen

I det følgende fokuseres på de strategiske prioriteter, at styrke videnopbygningen om konsekvenserne af de hastige klimaændringer i Arktis samt at styrke beskyttelsen af miljøet og biodiversiteten i Arktis.

Læs om de to dele af Kongerigets strategi for udvikling under respekt for Arktis' sårbare klima, miljø og natur i venstremenuen eller på følgende links:

Kontakt

Kontoret for Arktis og Nordamerika (ANA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 00 00
Fax: (+45) 32 54 05 33