Gå til indhold

Bedre viden om konsekvenserne af klimaændringer i Arktis

Nyere videnskabelige undersøgelser konkluderer, at opvarmningen i Arktis siden 1980 været dobbelt så stor som på resten af kloden og Arktis har i perioden 2005-2010 haft rekordhøje gennemsnitstemperaturer siden målinger begyndte i 1840. Globale klimamodeller forudser, at opvarmningen vil fortsætte. Effekterne af den fortsatte opvarmning på det grønlandske klima, indlandsisen og havet undersøges blandt andet med regionale klimamodeller med henblik på, at understøtte tilpasningen til klimaændringerne. Den arktiske opvarmning betyder, at sne- og is smelter stadigt hurtigere, og at permafrosten forsvinder i den sydlige del af det arktiske område. Effekterne af disse ændringer er omfattende – herunder havstigning, mulige ændringer i atmosfærens indhold af drivhusgasser, mulige ændringer i globale havstrømme m.v. - og klimaændringerne i Arktis har afgørende betydning for globale klima- og miljøforhold.

For mere sikkert at kunne fremskrive, hvordan de globale klima- og miljøforhold vil udvikle sig, er det afgørende at forstå, hvordan klimaændringerne påvirker Arktis, og hvordan ændringerne i Arktis påvirker udviklingen i det globale klima. En sådan viden er bl.a. afgørende for tilpasningen til klimaændringer i Arktis og i resten af verden. Kongeriget arbejder desuden for at understøtte og fremme indgåelsen af en global aftale om begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

  • I samarbejde med det internationale forsknings- og vidensmiljø vil Kongeriget styrke indsatsen for at kvantificere globale og regionale effekter af klimaændringer i Arktis, herunder viden om, hvordan arktiske økosystemer, havisen og iskapperne reagerer på klimaændringer. Indsatsen omfatter overvågnings- og forskningsindsatser og med inddragelse af såvel grønlandske, færøske som danske forskningsmiljøer.
  • Forskningen og overvågningen skal styrke videngrundlaget om klimaændringernes konsekvenser og betydning for befolkninger og samfund i og udenfor Arktis og inddrage lokal og traditionel viden. Samarbejdet skal styrkes om identifikation af tiltag til tilpasning til klimaændringer indenfor Kongeriget.
  • Kongeriget vil medvirke til at styrke oprindelige folks rettigheder i forhandlingerne frem mod en ny, international klimaaftale, herunder ved at skabe synlighed om oprindelige folks situation, samt arbejde for at principperne i FN-erklæringen om Oprindelige Folks Rettigheder fra 2007 respekteres.