Gå til indhold

Freds- og stabiliseringsfonden

Konflikter og skrøbelighed underminerer udvikling og fattigdomsbekæmpelse, bidrager til humanitære kriser og giver grobund for ustabilitet med tilhørende flygtningestrømme, organiseret kriminalitet og voldelig ekstremisme. Danmark arbejder derfor aktivt gennem den interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond (FSF) i skrøbelige og konfliktramte lande og regioner, som Afghanistan, Syrien og Irak, Sahel, Afrikas Horn, Guineabugten og Ukraine. Engagementer under FSF’en har fokus på udvikling, stabilisering, freds- og statsopbygning samt konfliktforebyggelse og -håndtering gennem samtænkning af diplomati, udviklingsbistand og kapacitetsopbygning.

Baggrund og formål for Freds- og Stabiliseringsfonden

Freds- og Stabiliseringsfonden (FSF’en) er en interministeriel fond som Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet deltager i. Fonden blev oprettet i 2010 med henblik på at give Danmark mulighed for at engagere sig i verdens brændpunkter, fra Afghanistan, Afrikas Horn, Mellemøsten, og Sahel til Østeuropa. Den blev desuden oprettet for at tillade helhedsorienterede engagementer, der sikrer samtænkning af de danske freds- og stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

Siden lanceringen i 2010 har Fonden støttet fredsopbyggende og stabiliserende projekter med over 4 mia. kr. Den samlede ramme er steget fra 155 mio. kr. i 2010 til ca. 600 mio. kr. i 2023. Langsigtede, samtænkte programmer i Syrien og Irak, Afrikas Horn, Sahel, Afghanistan og Ukraine har tegnet sig for ca. 80% af Fondens midler.

Fonden har bidraget til at skabe resultater også i svære kontekster. Under Syrien-Irak-programmet har man over en årrække støttet de såkaldte ”hvide hjelmes” civile beredskabsindsats i det nordlige Syrien. Desuden har Fonden bidraget til minerydning, der har sikret, at op imod 4,7 mio. internt fordrevne irakere har kunnet vende hjem. På Afrikas Horn har Fonden bidraget til, at pirateriet uden for Somalias kyst er mindsket betragteligt.

Fonden har også vist sig som et vigtigt redskab, når der skal reageres hurtigt. Dette har senest gjort sig gældende efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Fonden har kunnet støtte en række centrale aktiviteter, herunder efterforskning af krigsforbrydelser. Udenrigsministeriet implementerer primært gennem partnerskaber med internationale civilsamfundsorganisationer og FN. I perioden 2015-2021 gik ca. 38% af Fondens samlede budget direkte til FN-organisationer.


Skrøbelige og konfliktramte lande og regioner

Danmark koncentrerer sine indsatser under Freds- og Stabiliseringsfonden i skrøbelige lande samt i regionale ankre for stabilitet, hvor danske sikkerheds- og migrationspolitiske interesser er i spil. Indsatsen sker derfor i krise- og usikkerhedsbuen rundt om Europa og i regioner såsom Sahel, Guineabugten og Syrien/Irak, der er plaget af konflikt og skrøbelighed.

Skrøbelige og konfliktramte lande udgør en af de største udfordringer for lokal udvikling såvel som global sikkerhed. Nogle staters institutioner er brudt sammen og mangler kapacitet til at beskytte deres befolkninger. Andre er ude af stand til at udøve myndighed over for grupper, der udfordrer deres autoritet eller truer international sikkerhed.

Danmark har med en aktiv udenrigspolitik og et stærkt engagement i skrøbelige stater påtaget sig et væsentligt ansvar for at bidrage til global udvikling og sikkerhed. Danmark engagerer sig hovedsageligt i disse kontekster gennem langsigtede kapacitetsopbygningsprojekter med bæredygtig fred og stabilisering for øje.

Kontakt

Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS)

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: mns@um.dk
Tlf: (+45) 33920000