Gå til indhold

Bag om tallene

Læs mere om metoden bag statistikken.

SMV-eksportstatistikken er en af de første registerbaserede SMV-eksportstatistikker i verden. Statistikken er baseret på en samkørsel mellem Erhvervsregisterets registreringer af alle landets eksportvirksomheder og Danmarks Statistiks Udenrigshandelsstatistik.


Baggrund

I 1999 blev det Centrale Virksomhedsregister (CVR) åbnet med det formål at udvikle en fælles registreringsenhed for danske virksomheders økonomiske aktiviteter fx omsætning, indkøb, eksport mv. CVR-nummeret erstattede tidligere SE-numre, hvor virksomheder med flere SE-numre fik et fælles CVR-nummer.

Grunddata om virksomhederne (fx branche, antal ansatte, omsætning mv.) har traditionelt ikke været anvendt i Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistikker, der primært fokuserer på varegrupper og lande. SMV-eksportstatistikken giver således ny indsigt ved at kombinerer oplysninger fra to ellers adskilte områder.


Virksomhedsgrupperinger

Den enkelte virksomhed (identificeret på CVR-niveau) kan entydigt placeres i forhold nedennævnte fire størrelsesgrupper (ansatte/omsætning):

  • Mikro-virksomheder er alle virksomheder med op til 10 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 15 mio. kroner
  • Små virksomheder er virksomheder med op til 50 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 75 mio. kroner
  • Mellemstore virksomheder er virksomheder med op til 250 ansatte og en omsætning der ikke overstiger 375 mio. kroner.
  • Store virksomheder er virksomheder med 250 eller flere ansatte eller en omsætning på mere end 375 mio. kroner


Eksport til EU-lande og ikke-EU-lande

I SMV-eksportstatistikken skelnes der mellem EU-lande og ikke-EU-lande. For ikke-EU-landene skal enhver eksportaktivitet registreres. Det er derfor muligt at identificere antallet af såvel mikro, små, mellemstore og store virksomheder, der har eksport til et ikke-EU-land.

Eksporten inden for EU skal kun indberettes til Danmarks Statistik fra danske virksomheder med en samlet årlig vareimport og/eller vareeksport over henholdsvis 6,7 mio. kr. og 5,0 mio. kr. Tærsklen for indberetning fastsættes årligt. Med henblik på at opgøre den samlede EU-handel indebærer ovenstående, at der skal foretages en statistisk beregning af den ikke-indberettede handel – kaldet opregninger. Opregningerne opgøres separat for hvert EU-land.

I SMV-eksportstatistikken er denne eksport opgjort som eksport, der kan relateres til de små virksomheder.

Betydningen for SMV-eksportstatistikken af ovennævnte er, at mikro-virksomhederne og de små virksomheder lægges sammen med opregningerne i en fælles gruppe under betegnelsen ”små virksomheder”.  Det betyder, at SMV-eksportstatistikken giver et retvisende billede af antallet af eksportvirksomheder, der eksporterer til ikke EU-lande, mens antallet af eksportvirksomheder til EU-landene undervurderes. For en nærmere beskrivelse af tærskelværdierne i Intrastat henvises til Statistikdokumentation i Danmarks Statistiks Udenrigshandel med varer.


Øvrige tekniske noter og forbehold

  • En justering af metoden for de statistiske opregninger har medført en generel reduktion af eksportværdierne i EU-landene fra og med 2009 i forhold til tidligere år.
  • For de summerede EU-tal i SMV-eksportstatistikken er der ikke fuld overensstemmelse med tilsvarende tal fra Danmarks Statistik. Det skyldes, at eksporten til UK, der var en del af EU frem til 31.12 2020, er fjernet tilbage i tiden i de sammenlignelige tabeller hos Danmarks Statistik. I SMV-eksportstatistikken medregnes UK i tallene. UK vil fra og med 2021 ikke længere blive medregnet i EU opgørelsen i SMV-eksportstatistikken.
  • En del af eksporten ligger uden for de 74 største markeder, som er omfattet af SMV-eksportstatistikken. Dertil kommer at varegruppen ”elektrisk strøm” ikke indgår i SMV-eksportstatistikken. Det betyder, at der opstår en mindre forskel i forhold til de tilsvarende tal i udenrigshandel med varer hos Danmarks Statistik. Denne forskel har ikke betydning for tolkning af tallene, men kan som sagt bidrage til at forklare mindre diskrepans ift. andre officielle opgørelser.