Spring til indhold

Civilsamfundsorganisationer

Det overordnede mål for dansk civilsamfundsstøtte er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene. Det hjælper blandt andet danske private organisationer med til.

En ung kvinde læser Bhutans ældste avis, Kuensel, på markedet i hovedstaden Thimphu.
En ung kvinde læser Bhutans ældste avis, Kuensel, på markedet i hovedstaden Thimphu.
Foto: Mikkel Østergaard

Formålet med at yde støtte til organisationernes udviklingsaktiviteter er at støtte demokrati og fattigdomsbekæmpelse gennem udvikling af et aktivt civilsamfund i udviklingslandene.

Et levende civilsamfund i udviklingslandene sikrer en stemme til millioner af fattige mennesker og spiller en central rolle i kampen for at fremme politiske, sociale og økonomiske frihedsrettigheder.

Centrale dokumenter


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk