Spring til indhold

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier.

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

OBS: Vi oplever i øjeblikket lang ventetid ved telefonerne. Du bedes derfor orientere dig grundigt, i både rejsevejledningen og på ambassadens COVID-19 hjemmeside, for det land du ønsker at rejse til, inklusiv transitlande, før du kontakter Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter. Vær desuden opmærksom på, at Udenrigsministeriets globale Vagtcenter udenfor den normale telefontid er forbeholdt borgere med behov for akut bistand. 

Du kan finde opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider.

Eventuelle krav til test og isolation afhænger af farvekategoriseringen af rejsemålet, som kan findes i landets rejsevejledning

Du skal være opmærksom på, at der kan være krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en rejse på coronasmitte.dk og myndighedernes fælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Vi henviser til coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside og myndighedernes fælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33.

For spørgsmål omkring anerkendelsesværdige formål ved indrejse til Danmark henvises til Politiets hotline på (+45) 70 20 60 44.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 9. september 2021 kl. 14:54.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejse ud fra Danmark

Må jeg rejse ud af Danmark?

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om udviklingen via de danske ambassaders hjemmesider, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly-  og/eller forsikringsselskab. 

Du bør også være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19. Restriktionerne kan bl.a. være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne og aflysning af flyafgange.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Endelig bør du downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling i dit opholdsland.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal rejse?

Ved rejser til udlandet i en tid med coronavirus/COVID-19, bør du være opmærksom på en række forhold. Det er op til dig selv at undersøge forhold, der kunne være relevante for lige din situation inden, du rejser. Det anbefales, at du inden afrejse forholder dig til: 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har booket en rejse til et land eller en region, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du har booket en rejse til et land eller en region, som Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til (rød) eller alle ikke-nødvendige rejser til (orange), skal spørgsmål vedr. mulighed for økonomisk erstatning rettes til dit rejse-, fly- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at udbetale erstatninger.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været smittet med COVID-19 og skal rejse? 

Såfremt andre lande accepterer et tidligere positivt testresultat vil dette fremgå af ambassadernes hjemmesider. Er du i tvivl om, hvorvidt et tidligere positivt testresultat anerkendes af udenlandske myndigheder, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.

Tidligere smittede med fast bopæl i Danmark sidestilles fra dansk side med vaccinerede og kan rejse til orange lande og regioner i hele verden uden krav om test og isolation efter hjemkomst. Du bør dog fortsat holde dig orienteret om andre landes indrejserestriktioner. Du kan læse mere om, hvornår du betragtes som færdigvaccineret og tidligere smittet på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Der henvises i stedet til coronasmitte.dkHvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret og skal rejse?

Vær opmærksom på at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Danmark samt deres medrejsende børn under 18 år samt gravide og ammende, som rejser sammen med deres vaccinerede kæreste/ægtefælle er undtaget anbefalingen om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes til lande og regioner, som er orange grundet COVID-19. De kan derfor som udgangspunkt rejse. Dette er dog betinget af, at den vaccinerede kæreste/ægtefælle lever op til de krav, der stilles for, at man kan betragtes som færdigvaccineret. Vær dog fortsat opmærksom på andre landes indrejserestriktioner.

Du kan læse mere, om hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Må jeg grænsehandle i Tyskland?

Det er muligt at rejse til Slesvig-Holsten og grænsehandle. De tyske myndigheders krav om karantæne, test- og meldepligt gælder ikke for besøg, der varer under 24 timer. Du må ikke have symptomer på COVID-19 ved indrejse.

Ved længere ophold end 24 timer skal danske rejsende være opmærksomme på de tyske indrejsekrav. Du kan læse om tyske indrejserestriktioner på den danske ambassade i Berlins hjemmeside. Her kan du også i afsnittet ”Ofte stillede spørgsmål” læse mere om eksempelvis grænsehandel.

Kan jeg rejse til eller fra Bornholm via Sverige?

Ja. Der gælder ikke krav om at fremvise negativ test ved indrejse til Sverige fra de nordiske lande. 

Du kan læse mere om reglerne hos den danske ambassade i Stockholm.

Hvad betyder den nuværende situation for mig, der pendler til grænseområdet for at arbejde?

Danskere og borgere bosat i Danmark, der pendler til Sydsverige (Skåne og Blekinge len) eller Vestsverige (Hallands og Västra Götalands len) for at arbejde, vil ikke blive afvist, når de ønsker at rejse tilbage til Danmark. Det samme gælder for Slesvig-Holsten i Tyskland.

Information om indrejseregler for danskere og udlændinge med fast bopæl i grænselandet kan findes på coronasmitte.dk (LINK: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-udlaendinge-med-fast-bopael-i-graenselandet). 

Du kan ligeledes finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sverige og Tyskland på ambassadernes hjemmeside:

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sverige.

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.

Kan jeg tage på kør-selv-ferie i Europa?

Med indførsel af det europæiske coronapas den 1. juli 2021 er det muligt at tage på kør-selv-ferie i Europa.  Dit coronapas dokumenterer vaccination, tidligere smitte eller negativ test, som skal anerkendes af alle lande i EU og Schengenområdet. Men det kræver fortsat forberedelse, og du skal være opmærksom på både at følge danske regler og reglerne i de lande, du kører igennem og opholder dig i. Som Europakortet ser ud primo august, skal du fortsat være ekstra forsigtig, når du tager på kør-selv ferie, hold dig opdateret over de enkelte landes indrejserestriktioner her.

Såfremt du vælger at køre gennem Europa, bør du tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og dernæst indrejserestriktionerne i de lande, du kører igennem samt dit endelige rejsemål. Oplysninger om indrejseregler og karantænekrav kan findes på de danske ambassaders hjemmesider.
Der gælder forskellige regler for: testkrav, registrering, udfyldelse af rejseformular inden indrejse, lokale restriktioner, regler om at krydse grænser mv. Reglerne varierer fra land til land. I nogle lande fra region til region. Reglerne kan ændres med kort varsel. De gældende regler kan findes på de danske ambassaders hjemmesider eller hos lokale myndigheder. Udenrigsministeriet har lavet et Europakort, som giver overblik over indrejserestriktioner i Europa. Kortet kan tilgås her.

Du bør tjekke, hvordan din rejseforsikring dækker sygdom, herunder i forhold til COVID-19, under rejsen. 
For mange lande gælder der andre regler for krydsning af sø- eller landegrænse, end hvis man rejser med fly. Der kan desuden gælde særlige regler for grænsetrafik/transit. 
Du kan hente Udenrigsministeriets app ”Rejseklar”, hvor du bl.a. nemt kan hente opdateret information eller modtage beskeder fra Udenrigsministeriet, hvis rejsevejledningen ændres.

Kan jeg tage på sejlferie i udlandet?

Ja, det er muligt at sejle ud i europæiske farvande på dit coronapas, som dokumenterer vaccination, tidligere smitte eller negativ test. Men det kræver mere forberedelse, og du skal være opmærksom på både at følge danske regler og reglerne i de lande, hvis farvande du sejler igennem og opholder dig i. Som Europakortet ser ud på nuværende tidspunkt skal du fortsat være ekstra forsigtig, når du sejler ud. Hold dig opdateret over de enkelte landes indrejserestriktioner her.

Såfremt du vælger at sejle i europæiske farvande, bør du tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Du bør altså orientere dig grundigt om reglerne specifikt for dine transit- og rejsemål på hele ruten.

Der gælder forskellige regler for: testkrav, dokumentation/anerkendelse af det danske coronapas, registrering, udfyldelse af rejseformular inden indrejse, lokale restriktioner, regler om at krydse grænser mv. Reglerne varierer fra land til land og nogle lande fra region til region. Reglerne kan ændres med kort varsel. De gældende regler kan findes på de danske ambassaders hjemmesider eller hos lokale myndigheder.  

Du bør tjekke, hvordan din rejseforsikring dækker sygdom, herunder i forhold til COVID-19, under rejsen. 

For mange lande gælder der andre regler for krydsning af sø- eller landegrænse, end hvis man rejser med fly. Der kan desuden gælde særlige regler for grænsetrafik.

Du kan hente Udenrigsministeriets app ”Rejseklar”, hvor du bl.a. nemt kan hente opdateret information eller modtage beskeder fra Udenrigsministeriet, hvis rejsevejledningen ændres.

Det europæiske coronapas

Det danske digitale coronapas kan downloades som en app. Fra 1. juli har det været muligt at vælge visningen ”EU/udlandsrejse” i din coronapas app. Dette er dit europæiske coronapas, hvilket vil sige, at denne visning kan benyttes som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination eller tidligere smitte med COVID-19 ved rejser i EU- og Schengenlande.

Det europæiske coronapas er en fælles løsning for EU- og Schengenlandene med henblik på at gøre det lettere at rejse i EU- og Schengenlande. Alle EU- og Schengenlande kan udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Dog har hvert enkelt land ret til  selv at fastsætte krav om fx isolation ved indrejse. Før du rejser, bør du derfor altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Et godt sted at starte er på den danske ambassades hjemmeside på dit rejsemål.  

Du kan læse mere om det europæiske coronapas her

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas kan du rette henvendelse til sundhed.dk på (+45) 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33.

Hvad er en nødvendig og en ikke-nødvendig rejse?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. Der er derimod lovkrav om, hvordan du skal forholde dig i forhold til test og isolation efter hjemkomst fra en rejse, og det kan du læse mere om på coronasmitte.dk. Hvis du har spørgsmål vedrørende indrejse i Danmark, kan du kontakte Politiets Indrejsehotline: (+45) 7020 6044. Hvis du har spørgsmål vedrørende COVID-19 relaterede regler efter din indrejse i Danmark, f.eks. spørgsmål om test og isolation, kan du kontakte Myndighedernes fælles coronahotline: (+45) 70 20 02 33

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Erhvervsrejser er nødvendige rejser, mens turistrejser anses som ikke-nødvendige. Hvis du er i tvivl, om din rejse er nødvendig eller ej, så se oversigten på coronasmitte.dk over hvilke anerkendelsesværdige formål der gælder for udlændinge med bopæl i udlandet, der ønsker at indrejse til Danmark. De anerkendelsesværdige formål kan bruges som et pejlemærke for, hvorvidt en rejse til udlandet skønnes at være nødvendig. For orange lande er der en bred liste af anerkendelsesværdige formål som fx kan være arbejds-, erhvervs- eller studierelateret eller vedrøre forskellige private forhold, retsforhold eller om man har fast ejendom i landet. 

 

 

De lokale myndigheder i det land, jeg ønsker at rejse til, vil have dokumentation for, at en PCR-test foretaget i Danmark er ’akkrediteret’. Hvor kan jeg finde det?

Enkelte tredjelande kræver udover en negativ PCR-test også dokumentation for, at testen er akkrediteret (dvs. er myndighedsgodkendt). Du kan finde et bevis for akkreditering på coronasmitte.dk under fanen ”Rejser til udlandet” eller ved at følge dette link: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk). Scroll ned til ”Materialer”, hvor du kan hente og printe beviset.

Under rejsen

Hvad skal jeg gøre, hvis et land skifter farve lige før eller under min ferie?

Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange under din ferie i et givent land eller region som følge af COVID-19, kan du blive indtil din ferie er slut. Om du er undtaget fra kravet om isolation ved indrejse til Danmark afhænger af, hvor længe du har været på ferie. Det er således et krav, at opholdets længde ikke overstiger 15 dage. Du er undtaget kravet om test og isolation, hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark jf. spørgsmålet ”Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret og skal rejse?”.

Hvis rejsevejledningen ændres til rød lige før eller under din ferie, vil du være underlagt kravene om test og isolation, når du kommer hjem.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Hvad skal jeg gøre, hvis et land skifter farve lige før min ferie?

Planlægger du at rejse til et land eller en region, som eksempelvist er gul, men som ved opdateringen af rejsevejledningerne lørdag kl. 16 skifter til orange, og du udrejser efter lørdag kl. 16.00, skal du gå i isolation ved hjemkomst, da du er udrejst til et land eller en region, som på udrejsetidspunktet var orange. Du er undtaget kravet om test og isolation, hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark jf. spørgsmålet ”Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret og skal rejse?”.

Hvad gør jeg, hvis mit visum er ved udløbe?

Hvis du opholder dig i et land, og du ikke har mulighed for at rejse ud, før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og om nødvendigt kontakte den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land.

Hvis du har behov for det, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg af myndighederne i udlandet får besked på at gå i karantæne?

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her. Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedt om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Hvis du er i udlandet og mistænker eller ved, at du er smittet med COVID-19

Mistænker eller ved du, at du er smittet, skal du isolere dig og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil pandemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med COVID-19 på et hospital i udlandet?

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19-smitte eller -symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du ved behov for rådgivning kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt. 

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg grundet COVID-19 må blive på rejsemålet i længere tid end min ferie?

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse hjem til Danmark

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem til Danmark?

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Skal jeg testes, før jeg flyver fra et grønt, gult eller orange land/region til Danmark?

Der er pt. ikke fra dansk side krav om test før ombordstigning på et fly, der letter fra et grønt, gult eller orange land/region til Danmark. Enkelte rejsende oplever dog, at deres flyselskab forventer, at de kan fremvise en negativ test. Derfor opfordres du til at afklare, hvad der gælder for dit flyselskab før rejsen. Så er du sikker på at kunne komme ombord på flyet. Læs mere om hjemrejse til Danmark.

Skal jeg testes før, jeg flyver fra et rødt land/region til Danmark?

Ja, passagerer, der flyver fra lufthavne i røde lande eller regioner skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test forud for ombord stigning på et fly mod Danmark.

Læs mere om testkravet og hvordan du skal forholde dig til eventuelle mellemlandinger.

Du kan finde listen over røde lande og regionerher

Kravet gælder foreløbigt til og med den 31. oktober 2021 og gælder alle passagerflyvninger til Danmark fra røde lande og regioner.

Skal jeg testes og isoleres, hvis jeg kommer hjem fra et land eller en region, der er skraveret orange?

Du er undtaget kravet om isolation efter indrejse til Danmark fra et land eller en region, der er skraveret orange. Skraveret orange angiver, at landet har betydelige indrejserestriktioner overfor rejsende fra Danmark, men at landets smittesituation er kategoriseret som enten grøn eller gul. Dermed afhænger kravene ved indrejse fra skraverede orange lande af, om landet er  grønt eller gult if forhold til risikoen for smitte med coronavirus. Du kan altid se, hvilken farve et land eller en region har i forhold til smittesituationen på coronasmitte.dk.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal mellemlande?

Når du skal mellemlande, bør du undersøge:

  • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit
  • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet
  • Din forsikringsdækning
  • At du skal præsentere en negativ test, der må være op til 72 timer gammel på tidspunktet for ombordsstigning på flyet til Danmark, hvis du mellemlander i rødt land eller region.
  • Testmuligheder i transit

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser, herunder når du rejser i transit.

Flypassagerer, herunder danske statsborgere, der mellemlander i røde lande og regioner på deres rejse til Danmark skal i udgangspunktet kunne fremvise en negativ COVID-19-test. Læs mere om testkravet ved fly fra røde lande her. Det er op til flyselskaberne at sikre, at de ikke tager passagerer ombord uden en negativ test. Derfor bør du tjekke med dit flyselskab, hvilke retningslinjer der gælder.

Vi opdaterer løbende en oversigt over testmuligheder i større transitlufthavne på vores hjemmeside.

Kan jeg blive testet i den lufthavn, jeg mellemlander i?

Hvorvidt det er muligt at få foretaget en test under transit inden den videre rejse til Danmark afhænger af transitlandet. 

I de fleste lufthavne ligger testcentrene uden for transitområderne, og det kan således være nødvendigt at forlade lufthavnen for at få taget testen. Vær opmærksom på, at der evt. kan være krav om visum for indrejse, indrejseforbud eller andre restriktioner.

Vær også opmærksom på, at der kan være krav om tidsbestilling. De fleste lufthavne tilbyder PCR test, hvor svartiden kan være op til 48 timer. Gebyrerne for test kan variere mellem de forskellige testcentre. 

Her kan du læse mere om, hvor det efter det oplyste på nuværende tidspunkt er muligt at få foretaget en test i større transitlufthavne

Følg med på ambassadernes hjemmesider, der opdateres løbende.

Kan danske ambassader hjælpe med at dokumentere, at jeg har bopæl i Danmark?

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette ifm. indrejse, f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret og du ikke har anden form for dokumentation.

UM's rejsevejledninger

Hvad er Udenrigsministeriets model for rejsevejledninger inden for EU- og Schengenlandene?

Der er 13. april 2021 indgået en politisk aftale om den gradvise åbning af rejseaktiviteter. Som følge af aftalen farvekategoriseres alle EU- og Schengenlande i rejsevejledningen på baggrund af Covid-19 smittesituationen i landet samt eventuelle indrejserestriktioner. 

Den 26. juni trådte den fjerde og sidste fase af den gradvise åbning af rejseaktiviteter i kraft. Med denne fase introduceres en EU-coronapas-baseret tilgang, hvor kategoriseringsfarven grøn er genindført. Tilgangen medfører, at de EU- og Schengenlande/regioner, der i fase 3 var kategoriseret som gule, som udgangspunkt nu er kategoriseret som grønne, alt imens de EU- og Schengenlande/regioner, der i fase 3 var kategoriseret som orange, nu er gule. EU- og Schengenlande/regioner vil ikke længere kategorises som orange. 

EU- og Schengenlande med betydelige indrejserestriktioner for danske rejsende vil dog fremadrettet blive skraveret orange, imens EU- og Schengenlande/regioner med bekymrende virusvarianter vil kategoriseres som røde. 

I modellen er kriterierne for rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande baseret på antal smittede, testfrekvens, positivprocent og datatilgængelighed. For alle lande gælder en rød sikkerhedsventil, der særligt skal sikre håndtering af forekomsten af bekymrende virusvarianter. 

Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande i faktaarket her.
 

Hvordan farvelægges verdenskortet i forhold til COVID-19?

Hvordan farvelægges EU/Schengenlande i forhold til COVID-19?

Hvornår er et land grøn?
Et land kategoriseres som grøn, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er under 50.

Hvornår går et land fra grøn til gul?

Et land kategoriseres som gul, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er lig med eller over 60. 

Hvornår er et land skraveret orange?

Trods begrænset risiko for smitte fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser til et land, hvis det vurderes, at der er betydelige indrejserestriktioner, såsom krav om karantæne, da det gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister. Der kan dog være undtagelser for fx erhvervsrejsende og færdigvaccinerede.

Hvornår er et land rødt?

Beslutning om at kategorisere et land som rødt træffes af den nationale COVID-19 taskforce for rejserestriktioner, som består af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut, Justitsministeriet og Transportministeriet, på baggrund af en indstilling fra Statens Serum Institut. Indstillingen tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig vurdering af landets COVID-19-situation, herunder udbredelsen af bekymrende virusvarianter. 

Hvordan farvelægges regioner i EU/Schengen i forhold til COVID-19?

Regioner i grønne lande


Hvornår er en region gul? Hvis en region i et grønt land har over 150 nye smittede pr. 100.000 pr. uge, er der tale om en højrisikoregion. Rejsevejledningen skifter fra grøn til gul for regionen.

Hvornår er en region grøn? Hvis en region i et grønt land har lig med eller under 150 nye smittede pr. 100.000 pr. uge, er der ikke længere tale om en risikoregion, altså en gul region i rejsevejledningen. Rejsevejledningen skifter fra gul til grøn for regionen.

Regioner i gule lande

Hvornår er en region grøn? En region kategoriseres som grøn, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er under 50.

Hvornår går en region fra grøn til gul? En region kategoriseres som gul, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er lig med eller over 60.

Testfrekvens

Antal testede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) skal være mere end 300. Hvis landet eller regionen ikke lever op til det, kategoriseres det som gult uanset antallet af smittede, medmindre landet er rødt. Testkriterierne anvendes ikke for grænselandet.

Positivprocent

For EU- og Schengenlande og regioner gælder det, at antallet af smittede divideres med 1,5, hvis andelen af positive prøver ud af alle testede den seneste uge er lig med eller over 4 pct. (positivprocent). Testkriterierne anvendes ikke for grænselandet. Det betyder, at hvis positivprocenten er lig med eller over 4 pct., så bliver en region gul, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er 100 eller derover.

Datatilgængelighed

Hvis testdata mangler på landeniveau, kategoriseres landet som gult uanset smitteniveau, medmindre landet er kategoriseret som rødt. Hvis testdata mangler på regionalt niveau, anvendes testdata på landeniveau, og landet kan herudover ikke regionaliseres. Hvis data blot mangler én uge, anvendes forrige uges data. Hvis testdata blot mangler én enkelt uge, anvendes forrige uges data.

 

Hvordan er Udenrigsministeriets model for rejsevejledningerne for tredjelande?

For tredjelande følges den fælles EU-tilgang, der følger af Rådets henstilling af 30. juni 2020 (2020/912) med senere ændringer. Ligeledes er der indført en national sikkerhedsventil, der særligt skal sikre håndtering af bekymrende smitteudvikling, inklusiv udviklingen af bekymrende COVID-19 varianter. Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande i faktaarket.

Der udarbejdes en fælles EU-liste over lande, der opfylder en række kriterier om bl.a. antal nye smittede. Når et land kommer på listen, vurderer en national taskforce for COVID-19 rejserestriktioner det pågældende land ud fra en række forhold. Den nationale taskforce består af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet, SSI, Justitsministeriet og Transportministeriet. Derved anvendes farvekategoriseringen også for tredjelande, omend kriterierne adskiller sig fra EU- og Schengenlandene. 

Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Danmark samt deres medrejsende børn under 18 år er undtaget anbefalingen om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes (orange). Vær dog fortsat opmærksom på landets indrejserestriktioner.

Hvornår kategoriseres et tredjeland som grøn?

Et tredjeland kan pt. ikke kategoriseres som grøn i forhold til covid-19.

Hvornår kategoriseres et tredjeland som gul?

Et land karakteriseres som gul, hvis landet er på EU-listen, og hvis den nationale Covid-19 taskforce har vurderet, at landet lever op til de danske krav.

Hvornår kategoriseres et tredjeland som orange?

Et land kategoriseres som orange, hvis landet ikke er på EU’s liste. Eller hvis landet er på EU-listen, men den nationale Covid-19 taskforce vurderer, at landet ikke lever op til de danske krav. Herudover, fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser til flere af de oversøiske lande/territorier/departementer som følge af COVID-19. Såfremt der indberettes smittetal til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Smitsomme Sygdomme (ECDC) for et oversøisk land/territorie/departement, og såfremt at grænseværdierne overholdes, vil rejsevejledningen kunne regionaliseres. 

Hvornår kategoriseres et tredjeland som skraveret orange?

Et land på EU-listen kan kategoriseres som skraveret orange, hvis Udenrigsministeriet vurderer, at der er betydelige indrejserestriktioner, såsom krav om karantæne, der gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister. 

Hvornår kategoriseres et land som rødt?

Beslutningen om at kategorisere et land som rødt træffes af den nationale Covid-19 taskforce på baggrund af en indstilling fra Statens Serum Institut. Som hovedregel foretages den røde risikovurdering på landeniveau. Der kan dog gøres undtagelser i helt særlige tilfælde. 

 

Hvordan vil den gradvise genåbning af rejseaktiviteter foregå?

Et bredt politisk flertal blev den 13. april 2021 enige om en aftale for, hvordan den gradvise genåbning for rejser ind og ud af Danmark forløber. Du kan læse aftalen her med efterfølgende præcisering af hvad der gælder for fase 4 her

Hvor kan jeg finde den seneste pressemeddelelse?

Du kan finde den seneste pressemeddelelse her.

Hvor finder jeg et kort, der viser hvilken farve regionerne i Europa har?

Du kan finde et kort der viser, hvilken farve regionerne i Europa har her.

Hvordan bestemmes det, hvor mange regioner et land har?

Hvornår opdateres Udenrigsministeriets rejsevejledninger?

Rejsevejledningerne opdateres ugentligt bl.a. på baggrund af smittesituationen i Europa, men der kan også komme løbende opdateringer i ugens løb, hvis fx indrejserestriktioner i visse lande ændrer sig, eller et land går i rød pga. bekymrende virusvarianter. Derfor skal du altid orientere dig i den gældende rejsevejledning.

Som udgangspunkt melder Udenrigsministeriet ugentligt ud fredag kl. 16 på um.dk, hvilke lande der vil skifte farve gældende fra dagen efter lørdag kl. 16, hvor både rejsevejledninger og de tilknyttede krav om test og isolation ved indrejse fra de pågældende lande vil træde i kraft. Disse udmeldinger sker på baggrund af smitteudviklingen den seneste tid samt landets indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark.

Hvorfor er EU's liste over lande, som det kan overvejes at åbne for, ikke opdateret?

For lande uden for EU/Schengen-lande (tredjelande) tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, som det kan overvejes at åbne for. Listen genbesøges i udgangspunktet hver 14. dag. Det er ikke ensbetydende med, at det fører til ændringer.

Har Udenrigsministeriet rejsevejledninger for alle lande?

Nej. Normalt udarbejder Udenrigsministeriet rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade samt lande, hvor der både er mange danske rejsende og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, risiko for terror, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

Hvis du skal rejse til et land, hvor vi ikke har en rejsevejledning, henviser vi i oversigten til andre landes rejsevejledninger.

Er mellemlandinger og transit også omfattet, når Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til bestemte områder?

Det er muligt at rejse i transit i et land eller en region, selvom vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet eller regionen grundet høje smittetal. Vær dog opmærksom på lokale indrejserestriktioner i landet eller regionen, som du kan læse mere om på ambassadernes COVID-19 hjemmesider Find os i verden (um.dk)

Hvis du er i transit og eksempelvis skifter transportmiddel, det kunne være et togskifte eller en mellemlanding, så bør du være ekstra opmærksom på at minimere risikoen for at blive smittet og følge rejserådene i en tid med COVID-19 på Coronavirus/COVID-19 (um.dk)

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. I tillæg hertil har de færøske myndigheder indført indrejserestriktioner, som du kan læse om herunder. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

De færøske myndigheder anbefaler, at rejsende til Færøerne lader sig teste senest 3 dage inden afrejse. 
Ved ankomst skal alle indrejsende testes, idet børn under 12 år er undtaget. 

Test foretages ved ankomst i lufthavnen på Færøerne og ved afgang fra færgeterminalen i Hirtshals. Alle rejsende over 12 år skal betale en afgift på 312 kr., der dækker udgifterne til testen. Afgiften indkræves direkte i forbindelse med køb af fly eller færgebillet. Herudover anbefaler de færøske myndigheder, at alle rejsende lader sig teste igen på 4. dagen efter ankomst. Denne test er gratis på sygehusenes testcentre.

Myndighederne anbefaler, at indrejsende i perioden fra testresultat ved indrejse til testresultat fra 4. dagen foreligger er i tilpasset hjemmeophold. Tilpasset hjemmeophold betyder fx, at man kan spise på restaurant, gå i teater eller i biograf, hvor det er muligt at holde en meters afstand, men at man holder sig fra større menneskemængder, hvor smitten kan spredes hurtigt. Dette kan fx være fester, nattelivet, større sports- og musikbegivenheder. Rejsende bør generelt være ekstra forsigtige og opmærksomme på evt. symptomer.

Personer der er vaccineret to gange, og hvor der er gået mindst 8 dage siden sidste vaccinering, behøver ikke at gå i hjemmeophold, men det anbefales, at disse lader sig teste på 4. dagen efter ankomst. 
Har du haft covid-19 og kan fremvise en positiv PCR-test, der er mindst 10 dage gammel, er det heller ikke nødvendigt at gå i hjemmeophold, men det anbefales, at du lader dig teste på 4. dag.

Ankommer du fra røde eller orange lande, skal du i 10 dages hjemmeophold. Dette krav om hjemmeophold kan afkortes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for ankomst til Færøerne.

Ankommer du fra Danmark, Grønland, grønt eller gult land, bliver du i tilpasset hjemmeophold i perioden fra indrejse til testresultat fra dag 4 foreligger.
Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark fra en rejse til Færøerne på  coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

 

 

 

 

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Udenrigsministeriet kan dog orientere om følgende:

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere om ar undgå ikke-nødvendige rejser til Grønland. 

Af hensyn til at begrænse smittespredningen tillades kun et begrænset antal passagerer at rejse via flytrafik fra Danmark til Grønland. Bemærk, at der for disse rejser gælder en række indrejse-forholdsregler, herunder at personer der ikke har bopæl i Grønland skal være færdigvaccinerede før indrejse til Grønland.

For specifikke oplysninger om reglerne i forbindelse med rejser til Grønland henvises til Landslægeembedet, der er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark efter en rejse til Grønland på coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Grønland, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Gælder modellen for EU- og Schengenlandene også de europæiske mikrostater?

Modellen for EU- og Schengenlandene gælder for mikrostaterne Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten/Den Hellige Stol.

Gælder et lands rejsevejledning også for landets kronebesiddelser, oversøiske lande, territorier og departementer?

Nej, de oversøiske lande/territorier/departementer hørende til Frankrig og Nederlandene er ikke omfattet af rejsevejledningerne for henholdsvis Frankrig og Nederlandene. Kronebesiddelserne Kanaløerne og Isle of Man er heller ikke omfattet af rejsevejledningen for Storbritannien. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til flere af de kronebesiddelser og oversøiske lande/territorier/departementer som følge af COVID-19. Såfremt der indberettes smittetal til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Smitsomme Sygdomme (ECDC) for et oversøisk land/territorie/departement, og såfremt at grænseværdierne overholdes, vil rejsevejledningen kunne regionaliseres. Kronebesiddelser og de oversøiske lande/territorier/departementer er gengivet nedenfor.

Frankrig
Fransk Guyana; Fransk Polynesien; Guadeloupe; Martinique; Mayotte; Réunion; Saint-Barthélemy; Saint-Martin; Saint-Pierre og Miquelon; Wallis og Fortuna; Ny kaledonien med tilhørende områder; og de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktisk. 

Nederlandene
Aruba; Bonaire; Curacao; Saba; Saint Eustatius; og Saint Maarten.

Storbritannien
Guernsey; Jersey og Isle of Man

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over sikkerhedsniveauerne i vores rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og eventuelt region samt hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Erhvervsrejser

Gælder Udenrigsministeriets rejsevejledninger også for erhvervsrejser?

Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser, og de er derfor ikke omfattet af opfordringen om at undgå ikke-nødvendige rejser. Det betyder, at erhvervsrejser kan finde sted både til grønne, gule og orange lande, og at der er mulighed for delvis undtagelse af isolationskravet for orange lande jf. herunder. 

Hvis du skal på erhvervsrejse, bør du læse om lokale indrejserestriktioner hos den relevante danske ambassade og vores rejseråd til erhvervsrejsende (internt link). Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Vi opfordrer til, at virksomhederne og deres medarbejdere orienterer sig i Udenrigsministeriets særlige rejseråd til erhvervsrejser og holder sig opdaterede om lokale rejserestriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

Er erhvervsrejsende undtaget for isolationskrav efter hjemkomst?

Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til lande eller regioner, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange). Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til opretholdelse af dansk eksport. 

Danske erhvervsrejsende, der indrejser efter at have været på en erhvervsrejse i et orange land, undtages fra krav om isolation efter indrejse. Det gælder også i fritiden. Tilsvarende undtages udenlandske erhvervsrejsende fra orange lande, der skal til forretningsmøde i Danmark, fra krav om isolation efter indrejse. De pågældende vil fortsat skulle testes efter de i øvrigt gældende regler.

Undtagelsen gælder ikke hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold. 

Hvis din rejse er foregået til et rødt land, og landet stadig er rødt på det tidspunkt, du rejser ind i Danmark, gælder undtagelsen for isolation ikke. Det betyder, at du ikke kan bryde din isolation midlertidigt for at tage på arbejde, hvis din erhvervsrejse eller tjenesterejse er foregået til et land eller en region, der er rød ved tidspunktet for indrejse til Danmark.

Tilbyder Udenrigsministeriet rådgivning om erhvervsrejser?

Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Virksomheder kan rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil inden for 24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar. Den webbaserede hotline findes her: Hjælp til erhvervsrejsende (thetradecouncil.dk).

Læs mere i retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Danskere bosat i udlandet

Hvad er jeres bedste råd til danskere bosiddende eller på længerevarende ophold i udlandet?

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til som udgangspunkt at blive, hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret hos den relevante danske den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Hvis du er på et længerevarende ophold, men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende, bør du i udgangspunktet selv vurdere, om du i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, du selv træffer. Du bør i den situation overveje faktorer som, hvor længe opholdet forventes at vare, din alder og dit helbred, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag, der hæmmer bevægelsesmulighederne (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Du bør derudover følge den lokale situation tæt og holde dig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du befinder du i. Tilmeld dig her.

Kan jeg tage på et mobilitetsophold fx praktik og udvekslingsophold i udlandet?

For studerende på videregående uddannelser
Er du studerende på en videregående uddannelse, kan du finde information om praktik- og udvekslingsophold i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

For elever i grundskolen
Er du elev i grundskolen, kan du finde information om studieture og andre ophold i udlandet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Visum og visumansøgning

Kan personer med et gyldigt visum indrejse i Danmark?

Personer, med et gyldigt visum kan indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen eller indrejser fra et land, hvor dette ikke er et krav. Læs mere om anerkendelsesværdige formål på coronasmitte.dk.

Spørgsmål om indrejse i Danmark, overblik over landestatus og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører ikke under Udenrigsministeriet, men under Politiet. Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål skal derfor rettes til Politiets hotline på: +45 7020 6044Du kan finde information om åbningstider til politiets hotline på coronasmitte.dk

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner på coronasmitte.dk.

Kan der stadig søges om visum til Danmark?

Det er muligt at indlevere en visumansøgning til Danmark. Find information om, hvor du kan indlevere din visumansøgning her.

Repræsentationsaftaler

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (kortidsvisum) på vegne af Danmark. Disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Det er derfor ikke muligt at indgive en visumansøgning til Danmark via et andet Schengenland.

Kan en person med et gyldigt visum, der bliver nødt til at udskyde sin rejse, få ændret sit visum?

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

Kan personer med et Working Holiday visa (arbejdsferieordningen) indrejse i Danmark?

Udlændinge, der har en gyldig opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen vil kun kunne indrejse i Danmark, såfremt de også har et anerkendelsesværdigt formål, fx et arbejde. 

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

Læs mere om suspenderingen her.

Hvis du har indleveret en ansøgning om Working Holiday, og ansøgningen er indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), er det ikke muligt at få refunderet gebyret betalt til ambassaden på 1.455 DKK.

Persondata

Hvordan behandler Udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

Rejseklar app
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.