Spring til indhold

Rejser under COVID-19

Lokale COVID-19 rejserestriktioner

Her kan du finde oplysninger om lokale COVID-19 rejserestriktioner rundt om i verden.

FAQ: Spørgsmål og svar til rejsende om COVID-19

For spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark henviser vi til coronasmitte.dk og myndighedernes fælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

For sundhedsfaglige spørgsmål om COVID-19 henviser vi til Sundhedsstyrelsens hjemmeside og myndighedernes fælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

Siden er senest opdateret den 18. januar 2022.


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejse ud fra Danmark

Må jeg rejse ud af Danmark?

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af sikkerhedsfaktorer for den rejsende som bl.a. terror, krig, uro, naturkatastrofer mv. Rejsevejledningerne kan også ændre sig, hvis der opstår en bekymrende virusvariant i et område, region eller land, hvilket betyder, at området bliver farvet rødt, og at alle rejser til det pågældende område frarådes. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om COVID-19-indrejseregler via de danske ambassaders hjemmesider som kan findes i oversigten øverst her på siden, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab. 

Lande kan med kort varsel indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med COVID-19. Restriktionerne kan bl.a. være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne og aflysning af flyafgange.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Endelig bør du tilmelde dig Danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling i dit opholdsland.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal rejse?

Ved rejser til udlandet i en tid med COVID-19, bør du være opmærksom på en række forhold. Det er op til dig selv at undersøge forhold, der kunne være relevante for lige din situation inden, du rejser. Det anbefales, at du inden afrejse forholder dig til: 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret eller jeg har været smittet med COVID-19 og skal rejse?

Vær opmærksom på at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Du bør derfor tjekke indrejsereglerne for rejsemålet, og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes hjemmesider som kan findes i søgefeltet øverst på siden her. Er du i tvivl, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.  

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Der henvises i stedet til coronasmitte.dkHvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på tlf. (+45) 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test, kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

Kan ældre og sårbare rejse?

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at personer der er 60 år eller derover, eller er i øget risiko for alvorligt forløb på grund af COVID-19, og ønsker at rejse, bør være immune som færdigvaccinerede og hvis relevant revaccinerede eller tidligere smittede. Personer i øget risiko bør også være særligt opmærksomme på at overholde smitteforebyggende anbefalinger. Det er den rejsendes egen beslutning, om man vælger at rejse eller ej.

Det europæiske coronapas

Det danske digitale coronapas kan downloades som en app. Du kan vælge visningen ”EU/udlandsrejse” i din coronapas app. Dette er dit europæiske coronapas, hvilket vil sige, at denne visning kan benyttes som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination eller tidligere smitte med COVID-19 ved rejser i EU- og Schengenlande og ved lande, der løbende tilknyttes EU's coronapasordning

Det europæiske coronapas er en fælles løsning for EU- og Schengenlandene med henblik på at gøre det lettere at rejse i EU- og Schengenlande. Alle EU- og Schengenlande kan udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Dog har hvert enkelt land ret til  selv at fastsætte krav om f.eks. isolation ved indrejse. Før du rejser, bør du derfor altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Et godt sted at starte er på den danske ambassades COVID-19 hjemmeside på dit rejsemål, som du kan finde øverst her på siden.  

Du kan læse mere om det europæiske coronapas her.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas kan du rette henvendelse til sundhed.dk på tlf. (+45) 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

Hvad er en nødvendig og en ikke-nødvendig rejse?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. Der er derimod lovkrav om, hvordan du skal forholde dig i forhold til test og isolation efter hjemkomst fra en rejse, og det kan du læse mere om på coronasmitte.dk

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, hvis risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt du sikrer dig, at din forsikring dækker.  

De lokale myndigheder i det land, jeg ønsker at rejse til, vil have dokumentation for, at en PCR-test foretaget i Danmark er ’akkrediteret’. Hvor kan jeg finde det?

Enkelte tredjelande kræver udover en negativ PCR-test også dokumentation for, at testen er akkrediteret (dvs. er myndighedsgodkendt). Du kan finde et bevis for akkreditering på coronasmitte.dk under fanen ”Rejser til udlandet” eller ved at følge dette link: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk). Scroll ned til ”Materialer”, hvor du kan hente og printe beviset.

Under rejsen

Hvad skal jeg gøre, hvis et land skifter til rød lige før eller under min ferie?

Hvis rejsevejledningen ændres til rød på grund af fremkomsten af en ny virusmutation lige før eller under din ferie, vil du blive underlagt krav om test og isolation, når du kommer hjem. Såfremt dette sker, vil der blive orienteret om det på Sundhedsministeriets hjemmeside

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig som, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg af myndighederne i udlandet får besked på at gå i karantæne?

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her. Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedt om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Hvis du er i udlandet og mistænker eller ved, at du er smittet med COVID-19

Mistænker eller ved du, at du er smittet, skal du isolere dig og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside, som kan findes i sgefeltet øverst her på siden.

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på tlf. (+45) 33 92 11 12, hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil pandemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med COVID-19 på et hospital i udlandet?

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19-smitte eller -symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du ved behov for rådgivning kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på [email protected] eller på tlf. (+45) 33 92 11 12. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt. 

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Ambassaden kan ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg grundet COVID-19 må blive på rejsemålet i længere tid end min ferie?

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse hjem til Danmark

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem til Danmark?

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Skal jeg testes, før jeg flyver til Danmark?

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal mellemlande?

Når du skal mellemlande, bør du undersøge:

  • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit
  • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet
  • Din forsikringsdækning
  • Testmuligheder i transit

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser, herunder når du rejser i transit.

Kan danske ambassader hjælpe med at dokumentere, at jeg har bopæl i Danmark?

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette i forbindelse med indrejse, fx med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret og du ikke har anden form for dokumentation.

UM's rejsevejledninger

Hvad er Udenrigsministeriets model for rejsevejledninger?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger farves i udgangspunktet ikke længere efter COVID-19-smitte i et land, men efter sikkerhedsfaktorer for den rejsende som terror, krig, uro mv. Som rejsende skal man dog fortsat være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du kan finde rejsevejledningerne her

Mange lande har stadig skrappe COVID-19-indrejseregler. Du kan læse om reglerne for dit rejsemål og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes COVID-19 hjemmesider, som kan findes i søgefeltet øverst her på siden.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er rettet mod den almene danske turistrejsende. 

Du kan læse om, hvad farverne i rejsevejledningerne dækker over her på hjemmesiden.

Hvornår opdateres Udenrigsministeriets rejsevejledninger?

Udenrigsministeriet opdaterer løbende rejsevejledningerne, hvis f.eks. sikkerhedssituationen ændrer sig.

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Hvilke lande er røde pga. en bekymrende virusvariant?

Fra den 23. december 2021 er ingen lande røde på grund af forekomsten af en bekymrende virusvariant. 

Hvad betyder det, hvis et område bliver rødt pga. en bekymrende virusvariant?

Hvis der opstår en bekymrede virusvariant i et område, region eller land aktiveres en nødbremse, der gør at området bliver farvet rødt, og at alle rejser til det pågældende område frarådes i rejsevejledningerne.

Landet, regionen eller området klassificeres samtidig som virusvariantområde ved indrejse til Danmark, hvor du vil blive underlagt krav test forud for ombordstigning på direkte fly fra virusvariantområdet samt test og isolation efter indrejse. Udlændinge uden fast bopæl i Danmark vil desuden også blive underlagt krav om særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen og test forud for indrejse. Du kan læse mere om reglerne for indrejse fra et virusvariantområde på coronasmitte.dk eller ved at ringe til myndighedernes fælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

Beslutningen om at klassificere et land, region eller område som virusvariantområde træffes af den nationale taskforce for COVID-19 rejserestriktioner på baggrund af en indstilling fra Statens Serum Institut. Indstillingen tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig vurdering af landets COVID-19 situation, herunder udbredelsen af bekymrende virusvarianter. Nødbremsen aktiveres som hovedregel på landeniveau. Der kan dog i særlige tilfælde gøres undtagelser for regioner eller områder. 

 

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. 

Ved indrejse til Færøerne er der krav om, at alle rejsende over 12 år testes ved ankomst. Hertil anbefaler de færøske myndigheder, at alle rejsende lader sig teste to dage efter ankomst. De færøske myndigheder opfordrer kraftigt til, at rejsende i perioden fra ankomst til Færøerne og til resultatet af 2.dags testen foreligger, går i hjemmekarantæne. 

Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark fra en rejse til Færøerne på  coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Udenrigsministeriet kan dog orientere om følgende:

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere om at undgå ikke-nødvendige rejser til Grønland. 

Af hensyn til at begrænse smittespredningen via flytrafik fra Danmark til Grønland gælder der for disse rejser en række indrejse-forholdsregler, herunder at personer, der ikke har bopæl i Grønland, skal være færdigvaccinerede før indrejse til Grønland.

For specifikke oplysninger om reglerne i forbindelse med rejser til Grønland henvises til Landslægeembedet, der er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark efter en rejse til Grønland på coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Grønland, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test. Det kan dog i praksis være nødvendigt med coronadokumentation, når man rejser fra en by eller bygd i Grønland.

 

 

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over sikkerhedsniveauerne i vores rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på [email protected] med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og eventuelt region samt hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Erhvervsrejser

Gælder Udenrigsministeriets rejsevejledninger også for erhvervsrejser?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er i udgangspunktet rettet mod den almindelige, danske turistrejsende. 

Hvis du skal på erhvervsrejse, bør du læse om lokale indrejserestriktioner hos den relevante danske ambassade og vores rejseråd til erhvervsrejsende. Udenrigsministeriet har en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test med videre  i et givent land. 

Tilbyder Udenrigsministeriet rådgivning om erhvervsrejser?

Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Virksomheder kan rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil inden for 24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar. Den webbaserede hotline findes her: Hjælp til erhvervsrejsende (thetradecouncil.dk).

Læs mere i retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Danskere bosat i udlandet

Hvad er jeres bedste råd til danskere bosiddende eller på længerevarende ophold i udlandet?

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til at følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret hos den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Hvis du er på et længerevarende ophold, men ikke fastboende, fx som udvekslingsstuderende, bør du i udgangspunktet selv vurdere, om du i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, du selv træffer. Du bør i den situation overveje faktorer som, hvor længe opholdet forventes at vare, din alder og dit helbred, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for udvikling af bekymrende virusvarianter, smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag, der hæmmer bevægelsesmulighederne (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Du bør derudover følge den lokale situation tæt og holde dig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du befinder dig i. Tilmeld dig her.

Visum og visumansøgning

Kan der stadig søges om visum til Danmark?

Det er muligt at indlevere en visumansøgning til Danmark. Find information om, hvor du kan indlevere din visumansøgning her.

Repræsentationsaftaler

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (kortidsvisum) på vegne af Danmark. De fleste af disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Find mere information på denne side.

Kan en person med et gyldigt visum, der bliver nødt til at udskyde sin rejse, få ændret sit visum?

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

Persondata

Hvordan behandler Udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

Rejseklar app
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.