Spring til indhold

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier.

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

Du kan finde opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider. Det kan være information om rejserestriktioner og andre tiltag fra de lokale myndigheder for at bremse udbredelsen af smitten.

Udenrigsministeriets Borgerservice har ikke mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Politiet. Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål skal derfor rettes til Politiets hotline på: +45 7020 6044. Politiets hotline kan kontaktes mandag, tirsdag og onsdag mellem 8.00 og 16.00, torsdag mellem 8.00 og 15.00 og fredag mellem 8.00 og 14.00. Du kan læse mere om indrejse og ophold i Danmark her.  

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

For et overblik over de danske myndigheders samlede information til borgerne, henviser vi til hjemmesiden coronasmitte.dk.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 20. november 2020 kl. 09:16.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejse ud fra Danmark

Må jeg rejse ud af Danmark?

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

For EU/Schengen-lande samt Storbritannien baserer Udenrigsministeriets rejsevejledninger sig på Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis ’åbne’ og ’karantænelande’.

Statens Serum Institut offentliggør ugentligt kort og tabeller, der viser, hvilke lande der opfylder kriterierne for COVID-19-smitte i den danske model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Modellen er baseret på objektive kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande.

For ’karantænelande’ vil vores rejsevejledning være orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser). Et land kategoriseres som ’karantæneland’, hvis det har et smittetallet på over eller lig med 30 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. 

For et ’åbent’ land vil vores rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), hvis landet ikke har indført betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler for rejsende fra Danmark. Et land kategoriseres som ’åbent’, hvis smittetallet er under 30 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. 

Et land skifter først fra at være ’karantæneland’ til at være ’åbent’, hvis smittetallet falder til under 20 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage.

Der er derudover et testkriterie i modellen, idet andelen af positive test ud af det samlede antal test skal være mindre end 5 procent. Hvis det ikke er tilfældet i et land, så ganges smittetallet med 1,5, da landet ikke opfylder testkriteriet i modellen. Du kan læse mere om modellen her

For lande uden for EU/Schengen-lande samt Storbritannien (tredjelande) tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, som det kan overvejes at åbne for. Listen opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Når et land kommer på EU’s liste, vurderer de danske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip, om der kan åbnes for landet ud fra en sundhedsfaglig vurdering af COVID-19 situationen i det pågældende land. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler for rejsende fra Danmark, og sikkerhedssituationen i øvrigt tillader det.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om udviklingen via de danske ambassader, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly-  og/eller forsikringsselskab. 

Du bør også være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19. Restriktionerne kan være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, eller andet.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Du bør også følge vores rejseråd i en tid med COVID-19 for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Endelig bør du downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du er.

Er der lande, som I ikke fraråder rejser til?

Ja. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner.

For EU/Schengen-lande samt Storbritannien baserer Udenrigsministeriets rejsevejledninger sig på Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis ’åbne’ og ’karantænelande’.

Statens Serum Institut offentliggør ugentligt kort og tabeller, der viser, hvilke lande, der opfylder kriterierne for COVID-19-smitte i den danske model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Modellen er baseret på objektive kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande.

For ’karantænelande’ vil vores rejsevejledning være orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser). Et land kategoriseres som ’karantæneland’, hvis det har et smittetallet på over eller lig med 30 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. 

For et ’åbent’ land vil vores rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), hvis landet ikke har indført betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler for rejsende fra Danmark. Et land kategoriseres som ’åbent’, hvis smittetallet er under 30 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. 

Et land skifter først fra at være ’karantæneland’ til at være ’åbent’, hvis smittetallet falder til under 20 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage.

Der er derudover et testkriterie i modellen, idet andelen af positive tests ud af det samlede antal test skal være mindre end 5 procent. Hvis det ikke er tilfældet i et land, så ganges smittetallet med 1,5, da landet ikke opfylder testkriteriet i modellen. Du kan læse mere om modellen her

For lande uden for EU/Schengen-lande samt Storbritannien (tredjelande) tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, som det kan overvejes at åbne for. Listen opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Når et land kommer på EU’s liste, vurderer de danske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip, om der kan åbnes for landet ud fra en sundhedsfaglig vurdering af COVID-19 situationen i det pågældende land. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler for rejsende fra Danmark, og sikkerhedssituationen i øvrigt tillader det.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har booket en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til?

Hvis du har booket en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, skal spørgsmål vedr. mulighed for økonomisk erstatning rettes til dit rejse-, fly- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde denne type udgifter.

Hvorfor fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til lande, der har færre smittede pr. 100.000 indbyggere end Danmark?

I en situation med stigende smitte i Danmark og en række andre lande gælder det om at minimere omfanget af rejseaktivitet, også for danskere. Derfor fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til lande, der kategoriseres som ’karantæneland’ af Statens Serum Institut, hvilket sker, når landes smittetallet stiger til over eller lig med 30 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage.

Grænsehandel i Tyskland

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland, fordi Tyskland ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande, og fordi der er indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Du kan læse mere hos Statens Serum Institut.

Ifølge de tyske regler kan du tage til Slesvig-Holsten uden at skulle i karantæne og uden at skulle registrere dig digitalt inden indrejse, hvis du skal opholde dig i Slesvig-Holsten i mindre end 24 timer. Hvis du vælger at rejse til Tyskland opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. 

Læs rejsevejledningen for Tyskland

 

Hvad er rejsevejledningen for Sverige?

Læs rejsevejledningen for Sverige.

Når et nordisk land – f.eks. Sverige – ikke kan kategoriseres som ’åbent’, fordi landet som helhed ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande, træder en regional model for rejsevejledningerne i kraft. 

Det betyder, at rejsevejledningen i stedet vil afhænge af antallet af nye smittetilfælde i hver enkelt region. Det giver mulighed for at åbne for rejser til og fra regioner, der opfylder kriterierne for lave smittetal, imens vi fortsat fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regioner, der ikke opfylder kriterierne for lave smittetal.

Når den regionale model for et nordisk land træder i kraft, er ophold i egen ødegård eller lignende og transit i orange regioner undtaget. Hvis du tager ophold i egen ødegård eller lignende, er du derfor heller ikke omfattet af opfordringen til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemrejse.
 

Hvad menes med 'egen' ødegård i forbindelse med rejser til Sverige?

Udenrigsministeriets vejledning har til formål at give danskere med egen afsidesliggende bolig i Sverige mulighed for at rejse dertil, også selvom regionen i øvrigt er karantæneramt (orange).

Formålet er ikke at åbne for turisme generelt, herunder ikke ved lån af eksempelvis venner eller bekendtes sommerhuse. Samtidig bør du så vidt muligt undgå ophold i tætbefolkede områder. 

Vores rejsevejledninger er vejledende, og der er ikke tale om, at Udenrigsministeriet skal give tilladelse, dispensation eller lignende i forbindelse med en udlandsrejse. I sidste ende er det op til dig selv, om du vælger at rejse.

Hvis du tager ophold i egen ødegård eller lignende, er du ikke omfattet af opfordringen til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemrejse.

Kan jeg rejse i transit gennem orange regioner i Sverige, f.eks. til Bornholm?

Se spørgsmålet ”Er mellemlandinger og transit også omfattet, når Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til bestemte områder?” nedenfor.

Hvad betyder den nuværende situation for mig, der pendler til f.eks. Sverige eller Slesvig-Holsten for at arbejde?

Danskere og borgere bosat i Danmark, der pendler til f.eks. Slesvig-Holsten eller orange regioner i Sverige for at arbejde, vil ikke blive afvist, når de ønsker at rejse tilbage til Danmark.

Hold dig opdateret for myndighedernes tiltag på coronasmitte.dk

Som pendler er du ikke omfattet af opfordringen til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst eller til at lade dig teste for COVID-19. Du opfordres til at følge vores rejseråd i en tid med COVID-19 for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19.

Udenrigsministeriet kan ikke garantere, at der ikke sker pludselige ændringer i andre landes tilgang, herunder f.eks. at grænsekontrollen skærpes. Danske ambassader har på deres hjemmeside information om særlige lokale forhold i forhold til tiltag angående coronavirus. 

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sverige.

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.

COVID-19 pas

COVID-19 passet er et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation på en negativ COVID-19 test i nogle af de lande, der kræver fremvisning af negativ test ved indrejse. 

Det er gratis at hente et COVID-19 pas efter, du har fået foretaget en COVID-19 test. Du kan hente COVID-19 passet ved at logge ind på sundhed.dk med NemID og gå ind under ”Dine sundhedsdata”. Du kan se, downloade og printe dit COVID-19-pas, lige så snart laboratoriet har analyseret din prøve og frigivet svaret. COVID-19-passet vil kun være muligt at se, downloade og printe, hvis prøven er negativ og ikke er ældre end syv dage. 

Du kan læse mere om COVID-19 passet her

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om COVID-19 pas eller andre spørgsmål relateret til tests.
 

Under rejsen

Hvad skal jeg gøre, hvis et land skifter farve under min ferie?

Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange under din ferie i et givent land som følge af COVID-19, kan du blive indtil din ferie er slut. Du bør være ekstra opmærksom på at følge Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19

Opfordringen til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst vil ikke være gældende, men du opfordres til at lade dig teste, hvis et givent land ændres fra gul til orange grundet COVID-19. Det gælder også, hvis du opholder dig i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Er du tilmeldt Danskerlisten giver det os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om de lokale smittetal. Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i smittebilledet, der kan variere betydeligt fra region til region. Statens Serum Institut opdaterer ugentligt smittetal på regionalt niveau for de fleste EU- og Schengenlande samt Storbritannien.

Hvad gør jeg, hvis mit visum er ved udløbe?

Hvis du opholder dig i et land, og du ikke har mulighed for at rejse ud, før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og om nødvendigt kontakte den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land.

Hvis du har behov for det, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg af myndighederne i udlandet får besked på at gå i karantæne?

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her. Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udenlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedt om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som, de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Hvis du er i udlandet og mistænker, at du er smittet med COVID-19, eller ved du er smittet med COVID-19

Mistænker du, at du er smittet, eller er du smittet, bør du, hvis du ikke allerede har gjort det, hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring. 

Det er altid vigtigt at følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil epidemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med corona på et hospital i udlandet?

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19 smitte eller symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt. 

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring/egenbetaling. Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg grundet coronavirus må blive på rejsemålet i længere tid end min ferie?

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse hjem til Danmark

Hvordan skal man forholde sig, når man kommer hjem til Danmark?

Kommer du hjem fra en rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange), opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Du bør nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet.

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen er gul, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Det samme gælder, hvis du kommer hjem fra et orange land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke grundet COVID-19. 

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen ændres fra gul til orange under dit ophold grundet COVID-19, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, men vi opfordrer til, at du lader dig teste for COVID-19 efter hjemkomst til Danmark. Det gælder også, hvis du opholder dig i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Er du tilmeldt Danskerlisten giver det os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om de lokale smittetal. Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i smittebilledet, der kan variere betydeligt fra region til region. Statens Serum Institut opdaterer ugentligt smittetal på regionalt niveau for de fleste EU- og Schengenlande samt Storbritannien.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Bør jeg følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage, hvis jeg kommer hjem fra et land, der er orange alene på grund af landets indrejserestriktioner?

Nej, opfordringen bortfalder, hvis du kommer hjem fra et land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke pga. COVID-19. Du bør altid følge Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19.

Bør jeg stadig følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage, hvis jeg får foretaget en COVID-19-test ved hjemkomst?

Kommer du hjem fra en rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser, opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Du bør nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet.    

Hvis du kommer hjem fra en nødvendig rejse, f.eks. en erhvervsrejse, kan du bestille tid til en COVID-19-test. Du skal bruge dit NemID til at logge ind og bestille tid på www.coronaprover.dk. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Kan danske ambassader hjælpe med at dokumentere, at jeg har bopæl i Danmark?

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette ifm. indrejse, f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret, såfremt du ikke har anden form for dokumentation.

UM's rejsevejledninger

Hvor ofte/hvornår vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande blive opdateret?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande samt Storbritannien opdateres hver torsdag for så vidt angår COVID-19, såfremt der sker ændringer i den liste over ’åbne’ lande og ’karantænelande’, som Statens Serum Institut samme ugedag offentliggør. Derudover kan der ske ændringer i rejsevejledningerne, hvis indrejserestriktionerne til et land ændrer sig.

Hvilke tal ligger til grund for Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande samt Storbritannien?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

For EU/Schengen-lande samt Storbritannien baserer Udenrigsministeriets rejsevejledninger sig på Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis ’åbne’ og ’karantænelande’.

Statens Serum Institut offentliggør ugentligt kort og tabeller, der viser, hvilke lande der opfylder kriterierne for COVID-19-smitte i den danske model for åbning for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Modellen er baseret på objektive kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande.

For ’karantænelande’ vil vores rejsevejledning være orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser). Et land kategoriseres som ’karantæneland’, hvis det har et smittetallet på over eller lig med 30 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. 

For et ’åbent’ land vil vores rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), hvis landet ikke har indført betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler over for rejsende fra Danmark. Et land kategoriseres som ’åbent’, hvis smittetallet falder til under 20 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. 

Et land skifter først fra at være ’karantæneland’ til at være ’åbent’, hvis smittetallet falder til under 20 pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage.

Modellen indeholder tilmed en sikkerhedsventil, der giver mulighed for at opfordre til, at du bliver testet efter hjemkomst til Danmark, hvis du har opholdt dig i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge.

Der er derudover et testkriterie i modellen, idet andelen af positive test ud af det samlede antal test skal være mindre end 5 procent. Hvis det ikke er tilfældet i et land, så ganges smittetallet med 1,5, da landet ikke opfylder testkriteriet i modellen. Du kan læse mere om modellen her.

Hvor ofte/ hvornår vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande blive opdateret?

For lande uden for EU/Schengen-lande samt Storbritannien (tredjelande) tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, som det kan overvejes at åbne for. Listen opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Når et land kommer på EU’s liste, vurderer de danske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip, om der kan åbnes for landet ud fra en sundhedsfaglig vurdering af COVID-19 situationen i det pågældende land. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler for rejsende fra Danmark, og sikkerhedssituationen i øvrigt tillader det.

Hvilke tal ligger til grund for Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

For lande uden for EU/Schengen-lande samt Storbritannien (tredjelande) tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, som det kan overvejes at åbne for. Listen opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Når et land kommer på EU’s liste, vurderer de danske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip, om der kan åbnes for landet ud fra en sundhedsfaglig vurdering af COVID-19 situationen i det pågældende land. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler for rejsende fra Danmark, og sikkerhedssituationen i øvrigt tillader det.

Hvorfor er EU's liste over lande, som det kan overvejes at åbne for, ikke opdateret?

For lande uden for EU/Schengen-lande samt Storbritannien (tredjelande) tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, som det kan overvejes at åbne for. Listen opdateres hver 14. dag. Det er ikke ensbetydende med, at det fører til ændringer.

Har Udenrigsministeriet rejsevejledninger for alle lande?

Normalt udarbejder Udenrigsministeriet rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade samt lande, hvor der både er mange danske rejsende og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, risiko for terror, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

Den 13. marts 2020 udstedte Udenrigsministeriet imidlertid en global rejsevejledning, som frarådede alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på grund af COVID-19. I takt med, at denne rejsevejledning ophæves for lande, hvor smittetrykket er lavt, vil der være lande, som Udenrigsministeriet igen ikke har nogen rejsevejledning for. 

Hvis du skal rejse til et land, hvor vi ikke har en rejsevejledning, kan du finde informationer i rejsevejledninger, der er udarbejdet af andre landes udenrigsministerier.

Er mellemlandinger og transit også omfattet, når Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til bestemte områder?

Det er muligt at rejse i transit i et land, selvom vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet grundet høje smittetal uden, at du opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst til Danmark. Det gælder dog kun, hvis du ikke overnatter i landet. 

Hvis du er i transit og eksempelvis skiftes transportmiddel, det kunne være et togskifte eller en mellemlanding, så bør du være ekstra opmærksom på at minimere risikoen for at blive smittet og følge rejserådene i en tid med COVID-19

Hvis du under din transit har overnattet i et orange land, opfordres du til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst til Danmark.

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse i for Danmark også gælder for Færøerne. I tillæg hertil har de færøske myndigheder indført indrejserestriktioner, som du kan læse om herunder. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

Alle indrejsende til Færøerne skal testes ved ankomst. Dog undtaget børn under 12 år.

Test kan tages ved ankomst i lufthavnen på Færøerne og ved afgang fra færgeterminalen i Hirtshals. Alle rejsende over 12 år skal betale en afgift på 312 kr., der dækker udgifterne til testen. Ved køb af fly- eller færgebilletter til Færøerne, indkræves afgiften direkte i forbindelse med købet.

Rejsende må forvente længere ventetid ved ankomst til Færøerne.  Alle rejsende til Færøerne bør gå i hjemmekarantæne, indtil resultatet af testen foretaget ved ankomst foreligger. Resultatet foreligger normalt samme aften og senest kl. 12.00 dagen efter.

Herudover anbefaler de færøske myndigheder, at rejsende også lader sig teste på 6. dagen.

Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo.

Du opfordres ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage, når du rejser fra Færøerne til Danmark.

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Det betyder også, at reglerne for indrejse i Danmark også gælder for Grønland. I tillæg hertil har regeringen, efter anmodning fra Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre), indført et generelt forbud mod civil luftfart med passagerer til Grønland bortset fra indrejsende fra Danmark. Naalakkersuisut har endvidere indført en række indrejse-forholdsregler, som du kan læse om herunder. For spørgsmål om evt. indrejse til Grønland henvises til Politiet.

Naalakkersuisut har oplyst, at alle indrejsende skal udfylde en såkaldt Sumut-blanket før indrejse. Du skal derudover være testet negativ for COVID-19 inden for fem dage før din indrejse til Grønland. Derudover skal alle rejsende til Grønland gå i hjemmekarantæne indtil en 5. dages test er påvist negativ. Læs mere om de grønlandske retningslinjer her.

For yderligere oplysninger, herunder om yderligere regler ved rejse til en række mindre byer og bygder, henvises til Landslægeembedet - www.nun.gl – som er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du opfordres ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage, når du rejser fra Grønland til Danmark.

 

Gælder modellen for EU- og Schengenlande samt Storbritannien også de europæiske mikrostater?

Modellen for EU/Schengenlande samt Storbritannien gælder for mikrostaterne Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten/Den Hellige Stol.

Gælder et lands rejsevejledning også for landets oversøiske lande, territorier og departementer?

Nej, de oversøiske lande/territorier/departementer hørende til Frankrig, Nederlandene og Storbritannien er ikke omfattet af rejsevejledningerne for henholdsvis Frankrig, Nederlandene og Storbritannien. 

Vi fraråder derfor fortsat alle ikke-nødvendige rejser til de oversøiske lande/territorier/departementer hørende til Frankrig, Nederlandene og Storbritannien som følge af COVID-19. De oversøiske lande/territorier/departementer er gengivet nedenfor.

Frankrig
Fransk Guyana; Fransk Polynesien; Guadeloupe; Martinique; Mayotte; Réunion; Saint-Barthélemy; Saint-Martin; Saint-Pierre og Miquelon; Wallis og Fortuna; Ny kaledonien med tilhørende områder; og de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktisk. 

Nederlandene
Aruba; Bonaire; Curacao; Saba; Saint Eustatius; og Saint Maarten.

Storbritannien
Anguilla; Bermuda; British Antarctic Territory; British Indian Ocean Territory; British Virgin Islands; Cayman Islands; Falkland Islands; Montserrat; Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands; Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha; South Georgia and South Sandwich Islands; Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia (Cyprus); og The Turks & Caicos Islands. 

OBS: Gibraltar er omfattet af rejsevejledningen for Storbritannien.

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

Vi har i den seneste tid gennemført mange opdateringer af rejsevejledningerne til alle lande. Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Erhvervsrejser

Gælder Udenrigsministeriets rejsevejledninger også for erhvervsrejser?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er primært rettet mod danske turistrejsende. Erhvervsrejser er ofte nødvendige rejser, og erhvervsrejsende kan i så fald godt rejse til et land, som er orange. Det er op til den enkelte virksomhed og medarbejder at vurdere, om en erhvervsrejse er en nødvendig rejse. Vi opfordrer til, at virksomhederne og deres medarbejdere følger Udenrigsministeriets særlige rejseråd til erhvervsrejser og holder sig opdaterede om lokale rejserestriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Læs mere i retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

 

Kan jeg rejse på erhvervsrejse til et orange land?

Hvis en virksomhed vurderer, at en erhvervsrejse er nødvendig, vil der ikke være noget til hinder for at gennemføre rejsen, selvom Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til det pågældende land. Tværtimod understøtter Udenrigsministeriet aktivt erhvervsrejser med rådgivning og assistance.

Virksomheden bør dog holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Der er udsendt retningslinjer, så virksomhederne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde kan foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet. Læs retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Hvordan bliver jeg testet, hvis jeg kommer hjem fra en erhvervsrejse?

Ved hjemkomst til Danmark er der et tilbud til virksomhedens medarbejdere om at få foretaget en COVID-19-test. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Den forventede svartid på tests er på nuværende tidspunkt mellem 28-30 timer.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Erhvervsrejsende har to muligheder i forhold til at booke en tid til test efter hjemkomst. Den erhvervsrejsende kan booke en tid på coronaprover.dk eller kontakte den myndighedsfælles hotline på telefonnummer 7020 0233.

Test i Københavns Lufthavn
Rejsende kan blive testet i Københavns Lufthavn uden tidsbestilling mod forevisning af et aktuelt rejsedokument (flybillet/boardingkort eller pendlerkort over Øresundsbroen). Testcentret finder du på parkeringspladsen P-5 ved siden af Clarion Hotel. Testcentret er åbent alle dage fra kl. 06-00.45.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Test i Billund Lufthavn
Rejsende kan blive testet i Billund Lufthavn uden tidsbestilling mod forevisning af et aktuelt rejsedokument (flybillet/boardingkort). Testcentret finder du i terminalen ved siden af Steffs Place. Testcentret er åbent alle dage fra kl. 08-24.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

Test i Aalborg Lufthavn
Rejsende kan blive testet i Aalborg Lufthavn uden tidsbestilling mod forevisning af et aktuelt rejsedokument (flybillet/boardingkort) og Sundhedskort. Testcentret finder du på balkonen. Testcentret er åbent mandage kl. 16-20.30, onsdage kl. 16 – 18.30, lørdage kl. 11.15-12.15 og søndage kl. 11.15-12.15.

Du bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation indtil, at du har modtaget et negativt testsvar.

 

 

Danskere bosat i udlandet

Hvad er jeres bedste råd til danskere bosiddende eller på længerevarende ophold i udlandet?

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til som udgangspunkt at blive, hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret hos den relevante danske den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Hvis du er på et længerevarende ophold, men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende, bør du i udgangspunktet selv vurdere, om du i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, du selv træffer. Du bør i den situation overveje faktorer som bl.a., hvor længe opholdet forventes at vare, din alder og dit helbred, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag, der hæmmer bevægelsesmulighederne (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Du bør derudover følge den lokale situation tæt og holde dig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du er. Tilmeld dig her.

Er det forsvarligt at tage på et udvekslingsophold i et orange land?

For studerende på videregående uddannelser
Er du studerende på en videregående uddannelse, kan du finde information om praktik- og udvekslingsophold i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

For personer under 18 år, der søger information om forskellige former for udvekslingsophold i udlandet
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de fleste lande. Det er op til den enkelte elev/studerende og dennes forældre i samråd med uddannelsesinstitutionen at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. 

Hvis I vurderer, at dit udvekslingsophold er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at du også foretager en konkret og individuel risikovurdering af rejsen. Sundhedssystemets kapacitet i de enkelte lande bør være et væsentligt parameter i den vurdering. 

Du bør sammen med din uddannelsesinstitution – eller den organisation som organiserer dit udvekslingsophold – udarbejde en beredskabsplan, som bør indeholde en konkret plan for assistance, herunder hjemrejse, hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, eller hvis du bliver alvorligt syg med COVID-19. Planen bør – afhængigt af situationen i det modtagende land – tage højde for, at pandemien kan have lagt beslag på behandlingskapaciteten i såvel offentlige som private hospitaler, ligesom det kan være vanskeligt at skaffe ambulancefly. Derudover kan den økonomiske krise, der mange steder følger med COVID-19 krisen, ramme evt. værtsfamilier hårdt, hvilket i så fald kan gøre det svært for dem at tage sig af en udenlandsk studerende.

Du bør undersøge, hvorvidt din forsikring dækker et givent ophold, og hvorvidt forsikringsdækningen i øvrigt er tilstrækkelig. Hvis der er tvivl om forsikringsdækningen, bør du tage kontakt til dit forsikringsselskab. Det anbefales, at du forud for rejsen tager kontakt til forsikringsselskabet, som også vil kunne rådgive om udformningen af en beredskabsplan.

Der er fortsat restriktioner i mange lande, både ift. indrejse og internt i landet. Generel information herom kan findes på vores ambassaders hjemmesider.

Visum og visumansøgning

Kan personer med et gyldigt visum indrejse i Danmark?

Personer, der er bosat i lande, der kategoriseres som ’åbne’ af Statens Serum Institut, kan med et gyldigt visum indrejse i Danmark. Læs mere om, hvilke lande der er åbne på denne side.

Personer, der er bosat i lande, der kategoriseres som ’karantænelande’ af Statens Serum Institut, kan med et gyldigt visum indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører ikke under Udenrigsministeriet, men under Politiet. Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål skal derfor rettes til Politiets hotline på: +45 7020 6044. Politiets hotline kan kontaktes mandag, tirsdag og onsdag mellem 8.00 og 16.00, torsdag mellem 8.00 og 15.00 og fredag mellem 8.00 og 14.00.

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner på coronasmitte.dk.

Kan der stadig søges om visum til Danmark?

Visumudstedelse er begrænset grundet indrejserestriktionerne til Danmark. Du kan indgive en visumansøgning, hvis du er bosat i et land, der kategoriseres som ’åbent’ af Statens Serum Institut. 

Læs mere om, hvilke lande der er åbne på denne side

For lande, der kategoriseres som ’karantænelande’ af Statens Serum Institut, kan der indgives en visumansøgning, hvis indrejsen til Danmark har et anerkendelsesværdigt formål (læs mere her), og den relevante danske repræsentation har kapacitet til at modtage visumansøgningen.
 
Find kontaktoplysninger på den relevante danske ambassade her

Repræsentationsaftaler

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (kortidsvisum) på vegne af Danmark. Disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Det er derfor ikke muligt at indgive en visumansøgning til Danmark via et andet Schengenland.

Kan en person med et gyldigt visum, der bliver nødt til at udskyde sin rejse, få ændret sit visum?

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

Kan personer med et Working Holiday visa (arbejdsferieordningen) indrejse i Danmark?

Udlændinge, der har en gyldig opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen, vil fortsat som udgangspunkt kunne indrejse i Danmark.

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

Læs mere om suspenderingen her.

Hvis du har indleveret en ansøgning om Working Holiday, og ansøgningen er indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), er det ikke muligt at få refunderet gebyret betalt til ambassaden på 1.455 DKK.

Visum til Island via en dansk ambassade?

Vær opmærksom på, at Island pr. d. 19. august har indført indrejserestriktioner, der vedrører COVID-19 test og hjemmekarantæne. Læs mere om restriktionerne her og regler for karantæne her.

Persondata

Hvordan behandler Udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Udenrigsministeriet offentliggør eller videregiver ikke persondata til eksterne parter, som alene er registreret på Danskerlisten.

For borgere, der befinder sig i et kriseområde og potentielt ønsker Udenrigsministeriets assistance til hjemrejse, indhenter Udenrigsministeriet den supplerende persondata, som er nødvendig for at assistere borgeren, til Udenrigsministeriets krisedatabase. Det vil typisk være persondata som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, nationalitet, pasnummer, udstedelses- og udløbsdato for pas, evt. rejseforsikring, opholdssted i kriseområdet, dansk adresse og hvorvidt borgeren rejser alene eller i en gruppe.

Persondata indhentes som udgangspunkt fra borgeren selv, men i nogle tilfælde modtager Udenrigsministeriet i stedet oplysningerne fra pårørende. Hvor Udenrigsministeriet finder det nødvendigt, bliver der gennemført søgninger i Udenrigsministeriets systemer efter manglende persondata eller for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Borgeren modtager en underretning fra Udenrigsministeriet om indsamlingen af personoplysninger til Udenrigsministeriets krisedatabase. Efter omstændighederne deler Udenrigsministeriet oplysningerne fra krisedatabasen for at facilitere hjemrejsen. Det gør sig navnlig gældende, når borgeren f.eks. skal anvises en plads på et særfly. I så fald deles de relevante oplysninger med danske og udenlandske myndighed samt transportøren.
 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar