Spring til indhold

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende rejser i en tid med COVID-19.

Du kan finde opdateret information om de enkelte landes regler og restriktioner på de danske ambassaders hjemmesider.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Vi henviser til coronasmitte.dk og myndighedernes fælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33. For spørgsmål om anerkendelsesværdige formål ved indrejse til Danmark henvises til Politiets hotline på tlf. (+45) 70 20 60 44.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside og myndighedernes fælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 15. oktober 2021 kl. 13.00.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejse ud fra Danmark

Må jeg rejse ud af Danmark?

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af sikkerhedsfaktorer for den rejsende som bl.a. terror, krig, uro, naturkatastrofer mv. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om COVID-19-indrejseregler via de danske ambassaders hjemmesider, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab. 

Lande kan med kort varsel indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med COVID-19. Restriktionerne kan bl.a. være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne og aflysning af flyafgange.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Endelig bør du tilmelde dig Danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling i dit opholdsland.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal rejse?

Ved rejser til udlandet i en tid med COVID-19, bør du være opmærksom på en række forhold. Det er op til dig selv at undersøge forhold, der kunne være relevante for lige din situation inden, du rejser. Det anbefales, at du inden afrejse forholder dig til: 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været smittet med COVID-19 og skal rejse? 

Såfremt andre lande accepterer et tidligere positivt testresultat som dokumentation på immunitet, vil dette fremgå af ambassadernes hjemmesider. Er du i tvivl om, hvorvidt et tidligere positivt testresultat anerkendes af udenlandske myndigheder, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Der henvises i stedet til coronasmitte.dkHvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på tlf. (+45) 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test, kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret og skal rejse?

Vær opmærksom på at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Du bør derfor tjekke indrejsereglerne for rejsemålet og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes COVID-19-hjemmesider

Det europæiske coronapas

Det danske digitale coronapas kan downloades som en app. Du kan vælge visningen ”EU/udlandsrejse” i din coronapas app. Dette er dit europæiske coronapas, hvilket vil sige, at denne visning kan benyttes som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination eller tidligere smitte med COVID-19 ved rejser i EU- og Schengenlande og ved lande, der løbende tilknyttes EU's coronapasordning. 

Det europæiske coronapas er en fælles løsning for EU- og Schengenlandene med henblik på at gøre det lettere at rejse i EU- og Schengenlande. Alle EU- og Schengenlande kan udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Dog har hvert enkelt land ret til  selv at fastsætte krav om f.eks. isolation ved indrejse. Før du rejser, bør du derfor altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Et godt sted at starte er på den danske ambassades hjemmeside på dit rejsemål.  

Du kan læse mere om det europæiske coronapas her.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas kan du rette henvendelse til sundhed.dk på tlf. (+45) 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på tlf. (+45) 70 20 02 33.

Hvad er en nødvendig og en ikke-nødvendig rejse?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. Der er derimod lovkrav om, hvordan du skal forholde dig i forhold til test og isolation efter hjemkomst fra en rejse, og det kan du læse mere om på coronasmitte.dk. Indrejse til Danmark er Justitsministeriets område, og spørgsmål hertil skal rettes til politiets hotline på tlf. (+45) 70 20 60 44. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, hvis risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt du sikrer dig, at din forsikring dækker.  

De lokale myndigheder i det land, jeg ønsker at rejse til, vil have dokumentation for, at en PCR-test foretaget i Danmark er ’akkrediteret’. Hvor kan jeg finde det?

Enkelte tredjelande kræver udover en negativ PCR-test også dokumentation for, at testen er akkrediteret (dvs. er myndighedsgodkendt). Du kan finde et bevis for akkreditering på coronasmitte.dk under fanen ”Rejser til udlandet” eller ved at følge dette link: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk). Scroll ned til ”Materialer”, hvor du kan hente og printe beviset.

Under rejsen

Hvad skal jeg gøre, hvis et land skifter til rød lige før eller under min ferie?

Hvis rejsevejledningen ændres til rød på grund af fremkomsten af en ny virusmutation lige før eller under din ferie, vil du blive underlagt krav om test og isolation, når du kommer hjem. Såfremt dette sker, vil der blive orienteret om det på Udenrigsministeriets hjemmeside

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg af myndighederne i udlandet får besked på at gå i karantæne?

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her. Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedt om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Hvis du er i udlandet og mistænker eller ved, at du er smittet med COVID-19

Mistænker eller ved du, at du er smittet, skal du isolere dig og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på tlf. (+45) 33 92 11 12, hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil pandemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med COVID-19 på et hospital i udlandet?

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19-smitte eller -symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du ved behov for rådgivning kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på [email protected] eller på tlf. (+45) 33 92 11 12. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt. 

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Ambassaden kan ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg grundet COVID-19 må blive på rejsemålet i længere tid end min ferie?

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse hjem til Danmark

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem til Danmark?

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Skal jeg testes, før jeg flyver fra et grønt, gult eller orange land/region til Danmark?

Der er ikke fra dansk side krav om test før ombordstigning på et fly, der letter fra et grønt, gult eller orange land/region til Danmark. Enkelte rejsende oplever dog, at deres flyselskab forventer, at de kan fremvise en negativ test. Derfor opfordres du til at afklare, hvad der gælder for dit flyselskab før rejsen. Så er du sikker på at kunne komme ombord på flyet. Læs mere om hjemrejse til Danmark.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal mellemlande?

Når du skal mellemlande, bør du undersøge:

  • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit
  • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet
  • Din forsikringsdækning
  • At du skal præsentere en negativ test, der må være op til 72 timer gammel på tidspunktet for ombordsstigning på flyet til Danmark, hvis du mellemlander i rødt land eller region.
  • Testmuligheder i transit

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser, herunder når du rejser i transit.

Vi opdaterer løbende en oversigt over testmuligheder i større transitlufthavne på vores hjemmeside.

Kan danske ambassader hjælpe med at dokumentere, at jeg har bopæl i Danmark?

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette ifm. indrejse, f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret og du ikke har anden form for dokumentation.

UM's rejsevejledninger

Hvad er Udenrigsministeriets model for rejsevejledninger?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger farves i udgangspunktet ikke længere efter COVID-19-smitte i et land, men efter sikkerhedsfaktorer for den rejsende som terror, krig, uro mv. Som rejsende skal man dog fortsat være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du kan finde rejsevejledningerne her

Mange lande har stadig skrappe COVID-19-indrejseregler. Du kan læse om reglerne for dit rejsemål og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes COVID-19-hjemmesider.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er rettet mod den almene danske turistrejsende. 

Du kan læse om, hvad farverne i rejsevejledningerne dækker over her på hjemmesiden.

Hvornår opdateres Udenrigsministeriets rejsevejledninger?

Udenrigsministeriet opdaterer løbende rejsevejledningerne, hvis f.eks. sikkerhedssituationen ændrer sig.

Udenrigsministeriet opdaterer ikke længere rejsevejledningerne ugentligt på baggrund af COVID-19-smitteudviklingen.

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

De færøske myndigheder anbefaler, at rejsende til Færøerne lader sig teste senest 2 dage inden afrejse og lader sig teste igen 2 dage efter ankomst.

I perioden frem til testresultatet foreligger efter ankomst, anbefales det at være ekstra forsigtig og holde sig fra store forsamlinger.

Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark fra en rejse til Færøerne på  coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

 

 

 

 

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Udenrigsministeriet kan dog orientere om følgende:

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere om at undgå ikke-nødvendige rejser til Grønland. 

Af hensyn til at begrænse smittespredningen via flytrafik fra Danmark til Grønland gælder der for disse rejser en række indrejse-forholdsregler, herunder at personer, der ikke har bopæl i Grønland, skal være færdigvaccinerede før indrejse til Grønland.

For specifikke oplysninger om reglerne i forbindelse med rejser til Grønland henvises til Landslægeembedet, der er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark efter en rejse til Grønland på coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Grønland, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over sikkerhedsniveauerne i vores rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på [email protected] med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og eventuelt region samt hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Erhvervsrejser

Gælder Udenrigsministeriets rejsevejledninger også for erhvervsrejser?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er i udgangspunktet rettet mod den almindelige, danske turistrejsende. 

Hvis du skal på erhvervsrejse, bør du læse om lokale indrejserestriktioner hos den relevante danske ambassade og vores rejseråd til erhvervsrejsende. Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Tilbyder Udenrigsministeriet rådgivning om erhvervsrejser?

Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Virksomheder kan rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil inden for 24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar. Den webbaserede hotline findes her: Hjælp til erhvervsrejsende (thetradecouncil.dk).

Læs mere i retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Danskere bosat i udlandet

Hvad er jeres bedste råd til danskere bosiddende eller på længerevarende ophold i udlandet?

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til som udgangspunkt at blive, hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret hos den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Hvis du er på et længerevarende ophold, men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende, bør du i udgangspunktet selv vurdere, om du i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, du selv træffer. Du bør i den situation overveje faktorer som, hvor længe opholdet forventes at vare, din alder og dit helbred, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for udvikling af bekymrende virusvarianter, smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag, der hæmmer bevægelsesmulighederne (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Du bør derudover følge den lokale situation tæt og holde dig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende. 

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du befinder dig i. Tilmeld dig her.

Kan jeg tage på et mobilitetsophold f.eks. i praktik og på udvekslingsophold i udlandet?

For studerende på videregående uddannelser
Er du studerende på en videregående uddannelse, kan du finde information om praktik- og udvekslingsophold i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

For elever i grundskolen
Er du elev i grundskolen, kan du finde information om studieture og andre ophold i udlandet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Visum og visumansøgning

Kan personer med et gyldigt visum indrejse i Danmark?

Personer, med et gyldigt visum kan indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen eller indrejser fra et land, hvor dette ikke er et krav. Læs mere om anerkendelsesværdige formål på coronasmitte.dk.

Spørgsmål om indrejse i Danmark, overblik over landestatus og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører ikke under Udenrigsministeriet, men under Politiet. Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål skal derfor rettes til Politiets hotline på tlf. (+45) 7020 6044Du kan finde information om åbningstider til politiets hotline på coronasmitte.dk

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner på coronasmitte.dk.

Kan der stadig søges om visum til Danmark?

Det er muligt at indlevere en visumansøgning til Danmark. Find information om, hvor du kan indlevere din visumansøgning her.

Repræsentationsaftaler

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (kortidsvisum) på vegne af Danmark. Disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Det er derfor ikke muligt at indgive en visumansøgning til Danmark via et andet Schengenland.

Kan en person med et gyldigt visum, der bliver nødt til at udskyde sin rejse, få ændret sit visum?

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

Kan personer med et Working Holiday visa (arbejdsferieordningen) indrejse i Danmark?

Udlændinge, der har en gyldig opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen vil kun kunne indrejse i Danmark, såfremt de også har et anerkendelsesværdigt formål, f.eks. et arbejde. 

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

Læs mere om suspenderingen her.

Hvis du har indleveret en ansøgning om Working Holiday, og ansøgningen er indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), er det ikke muligt at få refunderet gebyret betalt til ambassaden på 1.455 DKK.

Persondata

Hvordan behandler Udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

Rejseklar app
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.