Spring til indhold

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier.

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende vores vejledninger og hvis du er undervejs eller hjemkommet fra en rejse. Kan du ikke her finde svar på dit spørgsmål, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

Du kan finde opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider. Det kan være information om rejserestriktioner og andre tiltag fra de lokale myndigheder for at bremse udbredelsen af smitten.

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Sådanne spørgsmål skal i stedet rettes til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark på +45 7020 6044. Du kan læse mere om indrejse og ophold i Danmark her. 

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. For et overblik over de danske myndigheders samlede information til borgerne, henviser vi til hjemmesiden coronasmitte.dk .

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 28.08.2020 kl. 13:13.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejse ud fra Danmark

Må jeg rejse ud af Danmark?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

For EU/Schengen-lande samt UK baseres Udenrigsministeriets rejsevejledninger på Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis ’åbne’ og ’karantæneramte’.

Statens Serum Instituts kategoriserer et land som ’åbent’, hvis landet i løbet af en uge har haft mindre end 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere. For åbne lande vil Udenrigsministeriets rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), såfremt landet heller ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende.  For ’karantæneramte’ lande og andre lande med betydelige indrejserestriktioner er rejsevejledningen fortsat orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes).

Hvis udviklingen i smittetrykket begynder at gå den forkerte vej, kan et åbent land igen skifte status til ’karantæneramt’ og Udenrigsministeriets rejsevejledning vil strammes fra gul til orange. Det vil ske, hvis smittetallet i et land stiger til mere end 30 nye tilfælde per 100.000 indbyggere på en uge.

For tredjelande tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, hvorfra der kan åbnes for indrejse. Den opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er indrejserestriktioner, karantæneregler og sikkerhedssituationen i øvrigt tilsiger det.

Du bør også være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19. Restriktionerne kan være tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, lukning af grænseovergange eller andet.

Hvis du er på rejse, anbefaler vi, at du holder dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og sit rejsebureau. Du bør læse Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19. Du kan også finde informationer på de danske ambassaders hjemmesider ligesom du anbefales at læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du finder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I sidste ende beslutter man selv, om man ønsker at tage af sted. Man bør undersøge nøje, hvorvidt ens forsikringsdækning er tilstrækkelig. Hvis der er den mindste tvivl om forsikringsdækningen, bør man kontakte sit forsikringsselskab.

Er der lande, som I ikke fraråder rejser til?

Ja. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande samt UK bases på Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis ’åbne’ og ’karantæneramte’ lande.

Statens Serum Institut kategoriserer et land som ’åbent’, hvis landet i løbet af en uge har haft mindre end 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere. For åbne lande vil Udenrigsministeriets rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), såfremt landet heller ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende. For ’karantæneramte’ lande og andre lande med betydelige indrejserestriktioner er rejsevejledningen fortsat orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes).

Hvis udviklingen i smittetrykket begynder at gå den forkerte vej, kan et åbent land skifte status til ’karantæneramt’ og Udenrigsministeriet blive nødt til at stramme rejsevejledningerne igen. Det vil konkret ske, hvis smittetallet i et land stiger til mere end 30 nye tilfælde per 100.000 indbyggere på en uge.

For tredjelande tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, hvorfra der kan åbnes for indrejse. Den opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er indrejserestriktioner, karantænekrav og sikkerhedssituationen i øvrigt tilsiger det.

Hvis du er på rejse, anbefaler vi, at du holder dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og sit rejsebureau. Du bør også læse Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har booket en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til?

Hvis du har booket ferie eller lign. til et land, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendig rejse til, skal spørgsmål vedr. økonomisk erstatning rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde denne type udgifter. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu sidder med dobbelt-booking i sommerferien?

Spørgsmål vedrørende afbestilling og evt. refusion skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde denne type udgifter.

Hvornår ændrer Udenrigsministeriet rejsevejledninger for lande uden for EU/Schengen?

Udenrigsministeriet har med virkning fra torsdag den 2. juli indført en ny model for rejsevejledninger for tredjelande.

Den indbærer, at rejsevejledningerne for tredjelande  tager udgangspunkt i EU’s liste over lande, hvorfra der kan åbnes for indrejse. Den opdateres hver 14. dag og indebærer bl.a. et krav om, at antallet af nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over de sidste 14 dage skal være sammenligneligt med eller under EU-gennemsnittet. Rejsevejledningen vil dog kun blive lempet for et land på EU’s liste, hvis der samtidig ikke er indrejserestriktioner, karantænekrav og sikkerhedssituationen i øvrigt tilsiger det.

For øvrige lande gælder Udenrigsministeriets anbefaling om at undgå ikke-nødvendige rejser til ikke-EU/Schengen-lande frem til den 31. august fortsat.

Under rejsen

Hvad gør jeg, hvis jeg strander på rejsen i udlandet?

Hvis du strander, bør du undersøge alle muligheder for at rejse hjem, herunder tage kontakt til dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande.

Hvis du er strandet og ikke kan rejse videre, bør du være særligt opmærksom på din personlige sikkerhed og sundhed og sikre dig adgang til sikkert logi, mad og rent vand, eventuel nødvendig medicin, mobiltelefoni/wifi, kontanter eller mulighed for at hæve penge samt undersøge mulighederne for adgang til sundhedsvæsen, såfremt du skulle blive syg. Følg Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som du kan læse mere om på www.coronasmitte.dk. Du bør også læse Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19.

Tilmeld dig Danskerlisten på Udenrigsministeriets app ”Rejseklar” eller via www.um.dk, hvor du også kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Hvis du er strandet og har brug for hjælp, kan du kontakte den danske ambassade, der hvor du opholder dig eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Hvad skal jeg gøre, hvis et land skifter farve under min ferie?

Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange under din ferie i et givent land, kan du blive indtil din ferie er slut. Du bør være ekstra opmærksom på at følge Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19.

Opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst vil ikke være gældende, men du opfordres til at lade dig teste. Det gælder også hvis du opholder dig i en region i eksempelvis Tyskland, hvor smitteniveauet stiger til 50 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere per uge. Du bør løbende at holde dig opdateret om udviklingen i smittebilledet, der kan variere betydeligt fra region til region. Statens Seruminstitut vil opdatere ugentligt smittetal på regionalt niveau for de fleste EU- og Schengenlande samt UK.

Kan jeg blive evakueret?

Undersøg alle muligheder for at rejse hjem, herunder i dialog med dit rejse-, fly- og forsikringsselskab. Hjemrejser kan også foregå med mellemlandinger i andre lande.

Udenrigsministeriet iværksætter kun evakueringer i helt ekstraordinære situationer, hvor ingen andre løsninger er mulige. Det er ikke den situation, vi står i.

Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifterne til borgeres hjemrejsebilletter til Danmark. Den enkelte rejsende kan kontakte sit rejse-, fly- eller forsikringsselskab om evt. spørgsmål om mulig refusion af udgifter.

Betaler Udenrigsministeriet for min hjemrejse, hvis jeg ikke kan komme hjem som planlagt på grund af corona-smitten?

Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til borgeres hjemrejse til Danmark. Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab.

Hvad gør jeg, hvis mit visum er ved udløbe?

Hvis du opholder dig i et land og du ikke har mulighed for at rejse ud før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og om nødvendigt kontakte den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land.

Hvis du har behov herfor, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg af myndighederne i udlandet får besked på at gå i karantæne?

Anvises du personligt af lokale myndigheder til at gå i karantæne, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du skal i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Du kan finde en oversigt over danske ambassader herDu bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udenlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedes om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Hvis du er i udlandet og mistænker, at du er smittet med COVID-19, eller ved du er smittet med COVID-19

Mistænker du, at du er smittet eller er du smittet, bør du – hvis du ikke allerede har gjort det – hurtigt at tage kontakt til din rejseforsikring. Det er også altid vigtigt at følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside og kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko, kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande, er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil epidemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med corona på et hospital i udlandet?

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19 smitte eller symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt.

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring/egenbetaling. Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.


Dækker min rejseforsikring, hvis jeg grundet coronavirus må blive på rejsemålet i længere tid end min ferie?

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse hjem til Danmark

Hvordan skal man forholde sig, når man kommer hjem til Danmark?

Kommer du hjem fra rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser, opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Du opfordres endvidere til at anvende mundbind på vej hjem, f.eks. fra lufthavnen.

 

Du bør nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet.

 

Hvis du rejser til et land hvor rejsevejledningen er gul, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, eller til at anvende mundbind på vej hjem fra f.eks. lufthavnen. Det samme gælder, hvis du kommer hjem fra et orange land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke pga. antallet af smittede. 

 

Du opfordres heller ikke til at blive hjemme eller til at anvende mundbind, hvis du kommer hjem fra et ophold på egen ødegård el. lign i et andet nordisk land - uagtet den overordnede rejsevejledning for landet. Du bør altid følge Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19.

 

Læs Sundhedsstyrelsens råd og søg mere information på www.coronasmitte.dk.

Bør jeg blive hjemme i 14 dage, hvis jeg kommer hjem fra et EU/Schengen land eller UK, der er orange alene på grund af landets indrejserestriktioner?

Nej, opfordringen bortfalder, hvis man kommer hjem fra et land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke pga. smittetal. Du bør altid følge Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19.

Bør man stadig blive hjemme i 14 dage, hvis man får foretaget en COVID-19-test ved hjemkomst?

Hvis du kommer hjem fra en nødvendig rejse, f.eks. en erhvervsrejse, kan du bestille tid til en COVID-19-test. Du skal bruge dit NemID til at logge ind og bestille tid på www.coronaprover.dk. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Såfremt testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Kan danske ambassader hjælpe med at dokumentere, at jeg har bopæl i Danmark?

Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette ifm. Indrejse f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

 

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret, såfremt du ikke har anden form for dokumentation.

UM's rejsevejledninger

Hvor ofte/ hvornår vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande blive opdateret?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU/Schengen-lande opdateres for så vidt angår COVID-19 hver torsdag, såfremt der sker ændringer i den liste over ’åbne’ og ’karantæneramte’ lande i EU/Schengen-området, som Statens Serum Institut samme ugedag offentliggør. Derudover kan ske ændringer i rejsevejledningerne, hvis indrejserestriktionerne til et land ændrer sig.

Hvor ofte/ hvornår vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande blive opdateret?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande opdateres for så vidt angår COVID-19 hver 14. dag, såfremt der sker ændringer i EU-listen over lande, der opfylder kriterierne for, hvornår der kan åbnes for indrejse. Derudover kan ske ændringer i rejsevejledningerne, hvis indrejserestriktionerne for danske rejsende eller den generelle sikkerhedssituation i landet ændrer sig. 

Har Udenrigsministeriet rejsevejledninger for alle lande?

Nej. Udenrigsministeriet laver rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade. Vi laver også vejledninger til lande, hvor der både er mange danske rejsende, og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, fare for terrorisme, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

Den 13. marts 2020 udstedte Udenrigsministeriet en global rejsevejledning, som frarådede alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på grund af COVID-19. I takt med, at denne vejledning ophæves for lande, hvor smittetrykket er lavt, vil der være lande, som Udenrigsministeriet igen ikke har nogen rejsevejledning for.

Hvis du skal rejse til et land, som vi ikke laver en rejsevejledning for, kan du finde informationer i rejsevejledninger, der er udsendt af andre landes udenrigsministerier.

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har ikke nogen hjemmel til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet laver derfor ikke en særskilt rejsevejledning for Færøerne. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Færøerne. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

Du opfordres ikke til at gå i 14 dages karantæne, når du rejser fra Færøerne til Danmark. Færøerne følger den samme genåbning af grænserne som Danmark. Alle indrejsende til Færøerne skal testes ved ankomst. Dog undtaget børn under 12 år. Testene kan tages ved ankomst i lufthavnen på Færøerne og ved afgang fra færgeterminalen i Hirtshals og er gratis.

Alle rejsende til Færøerne bør gå i hjemmekarantæne indtil resultatet af testen foretaget ved ankomst foreligger. Resultatet foreligger normalt samme aften og senest kl. 12.00 dagen efter.

Herudover anbefaler fe færøske myndigheder på de kraftigste, at rejsende også lader sig teste på 6. dagen. Denne test er også gratis. I perioden til testresultat fra dag 6 foreligger, bør indrejsende være særlig forsigtige og opmærksomme på evt. sygdomstegn.

Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Af samme grund gælder indrejsebegrænsningerne for Danmark også for Grønland. I tillæg hertil har det grønlandske landsstyre indført en række indrejsebegrænsninger, som du kan læse om herunder.

Naalakkersuisut - det grønlandske landsstyre – har oplyst, at alle indrejsende skal udfylde en såkaldt Sumut-blanket før indrejse.

Du skal derudover være testet negativ for Covid-19 tidligst fem dage før din indrejse til Grønland.

Hvis du rejser til 10 udvalgte byer og 2 udvalgte bygder gælder der ikke yderligere regler.

For at rejse videre til andre byer, bygder eller beboelsessteder, skal du re-testes på 5. dagen for din indrejse i Grønland. Indtil du har en negativ re-test, eller til du har opholdt dig i 14 dage i Grønland, skal du opholde dig i én af ovennævnte byer eller bygder.

Hvis du modtager et positivt testsvar, vil du blive kontaktet af landslægeembedet omkring opstart af din hjemmeisolation.

Alle indrejsende flypassagerer skal beholde deres masker på, indtil de når deres slutdestination, medmindre de har opholdt sig i mere end 14 dage i Grønland, Færøerne eller Island.

For yderligere oplysninger henvises til Landslægeembedet - www.nun.gl – som er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du opfordres ikke til at gå i 14 dages karantæne, når du rejser fra Grønland til Danmark.

Gælder den nye model for EU- og Schengenlande samt UK også landenes oversøiske territorier og de europæiske mikrostater?

Modellen for EU/Schengenlande samt UK gælder for Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten/Den Hellige Stol, men ikke for oversøiske territorier tilknyttet andre EU-lande (fx. Fransk Polynesien eller Aruba).

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

Vi har ekstraordinært travlt i øjeblikket med mange henvendelser. Vi har i den seneste tid gennemført mange opdateringer af rejsevejledningerne til alle lande. Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på bbb@um.dk med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Da Udenrigsministeriet fastfrøs rejsevejledningerne var nogen områder røde. De er nu blevet orange, hvad betyder det?

Da Udenrigsministeriet fastfrøs rejsevejledningerne den 17. marts, var der en række corona-relaterede risikoområder, som var røde i rejsevejledningerne. Her gjaldt nogle særlige anbefalinger f.eks. til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Denne anbefaling er i dag udbredt til alle lande, som er orange.  

Danskere bosat i udlandet

Hvad er jeres bedste råd til danskere bosiddende eller på længerevarende ophold i udlandet?

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres som udgangspunkt til at blive hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Man kan også være på længerevarende ophold men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende. Danskere, der er på længerevarende ophold i udlandet, men som ikke er fastboende, bør i udgangspunktet selv vurdere om de i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, man selv træffer. Man bør i den situation overveje faktorer som bl.a. hvor længe opholdet forventes at vare, alder og helbred hos personen på det længerevarende ophold, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag der hæmmer bevægelsesmuligheder (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) mv. Man bør derudover følge den lokale situation tæt og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Tilmeld dig Danskerlisten, det giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Tilmeld dig her.

Visum og visumansøgning

Kan personer med et gyldigt visum indrejse i Danmark?

Personer med et gyldigt visum kan kun indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, henhører ikke under Udenrigsministeriet men under Politiet. Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark kan kontaktes på: +45 7020 6044 på hverdage mellem 08:00 og 16:00, lørdag og søndag lukket.

Du kan finde flere detaljer om de danske indrejserestriktioner på hjemmesiden coronasmitte.dk.

Kan der stadig søges om visum til Danmark?

Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS). I hastesager, hvor ansøger skal indrejse inden d. 31. august 2020 og har et anerkendelsesværdigt formål (Se spørgsmålet ”kan jeg rejse ind i Danmark”), vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade for mulighed for at indlevere. Visumansøgninger til erhvervsrejser kan indleveres 6 måneder før den planlagte rejse.

Kan en person med et gyldigt visum, der bliver nødt til at udskyde sin rejse, få ændret sit visum?

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyret som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret. 

 

 

Kan personer med et Working Holiday visa (arbejdsferieordningen) indrejse i Danmark?

Udlændinge, der har en gyldig opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen, vil fortsat som udgangspunkt kunne indrejse i Danmark.

 

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

 

Læs mere om suspenderingen her.

 

Hvis du har indleveret en ansøgning om Working Holiday, og ansøgningen er indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), er det ikke muligt at få refunderet gebyret betalt til ambassaden på 1455 DKK.

Andet

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål om betydningen af COVID-19 for min virksomhed?

Har du spørgsmål til erhvervsrejser i udlandet, kan du læse vores rejseråd til erhvervsrejser her.

Har du markedsspecifikke spørgsmål om erhvervsforhold i enkeltlande, kan du kontakte den relevante danske ambassade i det pågældende land. Du kan finde kontaktinformation til ambassaderne her.

Har du andre spørgsmål til, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/COVID-19, henvises der til vejledning på Virksomhedsguiden og Erhvervsstyrelsens hotline på +45 72 20 00 34. Åbningstiden er dagligt mellem 8.30 – 16.00 (fredag dog 9.00 – 15.00).

Har du spørgsmål til COVID-19-relaterede udfordringer ift. din eksportvirksomhed, samarbejde med Trade Council, herunder erhvervsfremstød kan du henvende dig og læse mere på eksporthjælp.nu.

Kan jeg fortsat sende medarbejdere til udlandet i forbindelse med min virksomheds aktiviteter?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til ikke EU/Schengen-lande frem til den 31. august. Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Der er udsendt nye retningslinjer den 10. julij [læs mere her], så virksomhederne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde kan foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Retningslinjerne indeholder følgende hovedelementer:

1. Hver virksomhed skal vurdere, hvad der er nødvendige rejser. Alt der kan udskydes, bør fortsat udskydes eller afholdes virtuelt.
2. Nye rejseråd til erhvervsrejser, der giver råd, om hvordan man mindsker risikoen for at erhvervsrejsende bliver smittet eller risikerer at sprede COVID-19-smitte. Virksomheder og medarbejdere opfordres til at følge disse rejseråd.
3. Et tilbud om COVID-19-test til alle, der kommer hjem til Danmark efter erhvervsrejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser. Såfremt testen er negativ, anbefaler vi ikke, at man bliver hjemme i 14 dage.
4. Der vil blive iværksat en ekstra kommunikationsindsats over for tilrejsende erhvervsrejsende, så de med en ansvarlig adfærd bidrager til at minimere smittespredning.
5. Hvis man skal foretage en erhvervsrejse til et land, hvor dokumentation for en negativ COVID-19 test er en betingelse for indrejse, kan man få taget en COVID19-test og få et certifikat på testen.

Læs mere i retningslinjerne, rejseråd for erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser

Hvordan behandler Udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Udenrigsministeriet offentliggør eller videregiver ikke persondata til eksterne parter, som alene er registreret på Danskerlisten.

For borgere, der befinder sig i et kriseområde og potentielt ønsker Udenrigsministeriets assistance til hjemrejse, indhenter Udenrigsministeriet den supplerende persondata, som er nødvendig for at assistere borgeren, til Udenrigsministeriets krisedatabase. Det vil typisk være persondata som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, nationalitet, pasnummer, udstedelses- og udløbsdato for pas, evt. rejseforsikring, opholdssted i kriseområdet, dansk adresse og hvorvidt borgeren rejser alene eller i en gruppe.

Persondata indhentes som udgangspunkt fra borgeren selv, men i nogle tilfælde modtager Udenrigsministeriet i stedet oplysningerne fra pårørende. Hvor Udenrigsministeriet finder det nødvendigt, bliver der gennemført søgninger i Udenrigsministeriets systemer efter manglende persondata eller for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Borgeren modtager en underretning fra Udenrigsministeriet om indsamlingen af personoplysninger til Udenrigsministeriets krisedatabase. Efter omstændighederne deler Udenrigsministeriet oplysningerne fra krisedatabasen for at facilitere hjemrejsen. Det gør sig navnlig gældende, når borgeren f.eks. skal anvises en plads på et særfly. I så fald deles de relevante oplysninger med danske og udenlandske myndighed samt transportøren.

Er mellemlandinger og transit også omfattet, når Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller ikke-nødvendige rejser til bestemte områder?

Ja, mellemlandinger og transit er også omfattet.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar