Gå til indhold

Pensionist i udlandet

Du kan ansøge om, at få din danske pension eller anden økonomisk hjælp udbetalt i udlandet.

Er du folke- eller førtidspensionist og rejser til udlandet, kan det påvirke din pension. Du har pligt til at give Udbetaling Danmark besked, hvis du rejser til et land udenfor EU/EØS og Schweiz i mere end 2 måneder.

Læs mere om pensionister på udlandsrejse eller om, hvordan du søger om, at få din danske pension med til udlandet.

Hvis du er i tvivl om, hvad dit ophold i udlandet betyder for din pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.


Økonomisk hjælp i udlandet, hvis du ikke har ret til pension

Hvis du bor i udlandet og ikke har ret til pension, kan der være en mulighed for at få økonomisk hjælp.

Udbetaling Danmark kan jf. Aktivlovens § 6 bestemme, at en dansk statsborger kan få hjælp til forsørgelse, så hjemrejse til Danmark ikke bliver nødvendig. 

Det kan blive relevant, hvis du har boet mange år i udlandet og har nået eller er tæt på den danske folkepensionsalder. Det er en betingelse, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, der kan dække det nødvendige behov. Hjælpen kan ikke overstige et månedligt beløb, der svarer til folkepensionens grundbeløb med fradrag for eventuelle indtægter.


Ansøgning om ydelse efter Aktivlovens §6 sker gennem ambassaden eller konsulatet i det land, du bor i. Se ambassadernes kontaktoplysninger her