Gå til indhold

Naturkatastrofer

Gode råd til dig, der planlægger at rejse til - eller opholder dig i - et land eller et område, hvor der er risiko for naturkatastrofer. Rådene gælder især, hvis vil begive dig ud på egen hånd unde for normale turistruter:
  • Vær godt forberedt, og hold dig orienteret om de lokale forhold. Spørg dit rejseselskab, en lokal turistoperatører eller det hotel, du bor på, om du bør tage særlige forholdsregler.

  • Undersøg om der findes varslingstjenester eller gode app’s, du kan hente til din telefon. Det kan være varsling om orkaner, jordskælv, tsunamier, skovbrande, vulkanudbrud, oversvømmelser, jordskred mv.

  • Landets myndigheder og nyhedsmedier kan være til stor hjælp. Følg nøje de lokale myndigheders råd og anvisninger. Det kan f.eks. være at holde sig inden døre ved orkanvarsel eller at søge til højtbeliggende steder ved tsunamivarsel.

  • Hent vores gratis app, Rejseklar, hvor du finder kontaktinformationer til nærmeste ambassade og til vores døgnbemandede vagtcenter i København.

  • Registrer dig på Danskerlisten, hvilket bl.a. kan gøres i vores gratis app Rejseklar. Så får du besked, hvis vi har særlige anvisninger til danske rejsenede i det land, hvor du er med nyttig information, fx links til lokale myndigheders hjemmesider eller nyhedsdækning af katastrofen. Det kan evt. også være information om mulighed for hjælp til at komme væk fra området osv.

  • Kontakt dine nærmeste pårørende i Danmark og informer dem om din situation. Det er vigtigt, at dine pårørende ikke bliver unødigt bekymrede på grund af manglende kontakt.

  • Kontakt dit rejseselskab for at tale om mulighed for en evt. ændring af din rejserute eller for hjælp til at komme hjem før tid.

  • Kontakt dit forsikringsselskab og få information om, hvilke udgifter de kan (og ikke kan) dække, i forbindelse med katastrofen.

Nedenfor finder du links til hjemmesider (alle på engelsk) med oplysninger og forholdsregler du bør kende i forbindelse med forskellige naturkatastrofer:

Orkaner

Orkaner (herunder tyfoner og cykloner) er kraftig vind som regel ledsaget af stormflod og voldsom regn. Vejrtjenester kan forudse, nogenlunde hvornår en orkan vil ramme land, men det er ikke altid muligt nøjagtigt at forudsige, hvor den vil ramme og med hvilken styrke.

Kyststrækninger ved den Mexicanske Golf og øerne i det Caribiske Hav rammes hvert år af orkaner. Det samme gælder en række lande i Stillehavet, hvor stormene hedder tyfoner.

Nyttige links om orkaner

Tropical storm risk.
Servere world weather.
National Hurricane Center.
Gode råd og forholdsregler før, under og efter en orkan.

Jordskælv

Jordskælv varer sjældent mere end et minut, men rammer uden eller med ultrakort varsel, så det er vigtigt at vide, hvordan du skal reagere.

Jordskælv kan forårsage mindre eller ingen skade, men de kan også forårsage ganske alvorlige skader, fx kollaps af bygninger og infrastruktur og koste mange menneskeliv. Ødelæggelserne afhænger af, hvor kraftigt skælvet er, og hvor stærke bygninger, veje osv. er til at modstå rystelserne.

Ofte følges kraftige jordskælv af en række efterskælv. Sker jordskælvet i lande med kyststrækninger eller bjergrige områder, kan skælvet forårsage tsunamier eller jordskred, og have meget alvorlige eftervirkninger.

Andre nyttige links om jordskælv

Se de seneste jordskælv (dato og styrke).
Gode råd og forholdsregler før, under og efter et jordskælv.

Tsunami

Tsunamier er bølger, der opstår f.eks. efter jordskælv, jordskred og/eller vulkanudbrud på havbunden. Hændelsen udløser ikke altid tsunamier, men en tsunami kan både lille og ganske ufarlig, og stor og altødelæggende, så vær altid opmærksom.

Lande, der ligger i jordskælvsområder og har befolkede kyststrækninger, vil i mange tilfælde også have et veletableret varslingssystem for tsunamier. Du bør undersøge, hvordan du kan tilmelde dig sådan et lokalt varslingssystem, hvis du skal rejse til lande, hvor der er risiko for tsunamier.

Nyttige links om tsunamier

Tsunami Risk Zones.
Tsunamivarsel for:
Stillehavet, Hawaii og det Caribiske Hav  
IndonesienIndien og Australien.
Gode råd og forholdsregler før, under og efter en tsunami.

Skovbrand

Skov- eller naturbrande kan igangsættes af f.eks. et lynnedslag, et cigaretskod eller en grill. Under gunstige forhold, kan en brand sprede sig hurtigere end brandslukkerne kan få kontrol med flammerne.

Specielt i det sydlige Europa, Australien og i Nordamerika er der risiko for store skovbrande i årets varmeste måneder. Det er vigtigt altid at følge myndighedernes anvisninger og lade dig evakuere, uanset om du kan se flammer og røg derfra, hvor du befinder dig.

Alvorlige skovbrande vil som regel stå på over længere tid, og du vil kunne følge situationen tæt i de lokale medier.

Nyttige links om skovbrande 

Gode råd og forholdsregler før, under og efter en skovbrand.

Vulkanudbrud

Der findes aktive vulkaner på de fleste kontinenter. Et vulkanudbrud kan medføre lavastrømme og gasudslip. Udbrud kan også slynge store mængder aske op i luften, der kan forstyrre flytrafikken.

Vulkanudbrud kan i forbindelse med et jordskælv medføre jordskred og brande. I nogle tilfælde vil de lokale myndigheder være i stand til at udsende varsel om et nært forestående vulkanudbrud, så hold dig orienteret om de lokale forhold.

Nyttige links om vulkanudbrud 

Find vulkaner.
Vulkanvarsler for Japan
Vulkanvarsler for USA
Gode råd og forholdsregler før, under og efter et vulkanudbrud.

Oversvømmelser

Oversvømmelser kan bl.a. opstå efter kraftig regn, orkaner og storme eller i bjergrige områder, hvor sneen smelter hurtigere end normalt.

Søg væk fra områder, der pludselig bliver oversvømmet, og følg altid myndighedernes anvisninger.

Nyttige links om oversvømmelser

Oversvømmelsesvarsler for Nordamerika (på engelsk)
Oversvømmelsesvarsler for England (på engelsk)
Oversvømmelser i USA ifm. orkaner
Gode råd og forholdsregler før, under og efter en oversvømmelse.

Jordskred

Jordskred er almindelige i bakkede eller bjergrige områder, og kan bl.a. udløses af jordskælv, vulkanudbrud, skovbrande og tung vedvarende regn og storm. Det er muligt at udpege risikozoner for jordskred, men det er ikke muligt præcis af forudsige, hvornår katastrofen vil ske.

Jordskred bevæger sig som en lavine, og tager mennesker, biler, huse, veje osv. med sig. Det er svært for en rejsende, der ikke er bekendte med området, at se tegn på et potentielt kommende jordskred. Det er derfor vigtigt at orientere sig grundigt om risikoen ved at opholde sig i et område med fare for jordskred og holde tæt kontakt til personer, der bor fast i området.

Nyttige links om jordskred

Gode råd og forholdsregler før, under og efter et jordskred.