Gå til indhold

Eksport- og virksomhedsdokumenter

Der er overordnet to typer dokumenter, man som privat virksomhed kan have behov for at få legaliseret: 1) eksportdokumenter og 2) øvrige virksomhedsdokumenter.

Dokumenter, der er direkte relateret til eksport er ikke omfattet af Apostille-konventionen. Disse dokumenter er derfor undtaget for gebyr og påføres i stedet en anden type påtegnelsesstempel end apostiller. 

Følgende dokumenter kan legaliseres med et såkaldt gratisstempel, hvis de er udstedt af et handelskammer eller anden relevant myndighed:

  • Oprindelsescertifikater (Certificates of Origin)
  • Frisalgscertifikater (Free Sale Certificates)
  • Sundhedscertifikater (Health Certificates) for eksportvarer
  • Eksportlicenser (Export Licences)

Derudover kan følgende dokumenter også legaliseres med et såkaldt gratisstempel, hvis de er udstedt af en dansk virksomhed og stemplet hos relevant handelskammer:

  • Fakturaer og pakkelister (Invoices/packing lists) 

Dokumenter, der ikke fremgår af ovenstående liste, eksempelvis vedtægter, beslutningsreferater, aftaler, fuldmagter mv. skal påtegenes med en apostille. Læs mere her: