Gå til indhold

Virksomhedsdokumenter

Påtegning af følgeskrivelse ved relevant handelskammer

Hvis en virksomhed skal have legaliseret et virksomhedsdokument, der hverken fremgår af listen over eksportdokumenter eller notarhandlinger, skal virksomheden udarbejde en følgeskrivelse på eget brevpapir, der som udgangspunkt skal indeholde kort beskrivelse af dokumentet, antal sider og hvad dokumentet skal anvendes til. Et dokument kan eksempelvis være virksomhedsoplysninger, produktbeskrivelser og lignende.

Dokumentet hæftes sammen med følgeskrivelsen, som stemples og underskrives af virksomhedens handelskammer f.eks. Dansk Erhverv eller Dansk Industri og herefter kan den handelskammer-påtegnede følgeskrivelse legaliseres hos os med Apostille-stempel og oblat.

Vi legaliserer ikke handelskammer-påtegnede dokumenter, som inkluderer kopi af dokumenter udstedt af en offentlig dansk eller udenlandsk myndighed. Originale danske myndighedsudstedte dokumenter, som skal indgå i det påtegnede dokument, skal legaliseres efter normal legaliseringspraksis.  

Ønsker man som virksomhed, at få legaliseret registreringscertifikater, vedtægter eller øvrige udskrifter fra CVR, skal disse udstedes af Erhvervsstyrelsen, som man kan læse mere om her.

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til på baggrund af en individuel vurdering at afvise dokumenter til legalisering, såfremt det ikke uden rimelig tvivl kan påvises, at der er tale om et dansk dokument eller der af anden årsag opstår tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde. Dertil kommer, at dokumentet skal være udfærdiget på en computer. Håndskrevne dokumenter accepteres ikke.

 

Lav et køb for legalisering/Apostille i vores webshop

Du skal foretage et køb for legalisering/Apostille i vores webshop forud for indlevering eller fysisk forsendelse af dokumentet til legalisering. Det koster 230 DKK pr. dokument. Du vil modtage kvittering for køb pr. e-mail.

Find webshoppen her
Find vejledning til webshoppen her

Når købet er foretaget kan dokumentet:

1. Modtaget med fysisk/våd underskrift fra handelskammeret indleveres ved personligt fremmøde eller alternativt sendes med fysisk post eller kurer til Legaliseringskontoret. Vi accepterer ikke scan, kopi eller udprint af handelskammer-påtegnede dokumenter.

Når dokumentet er modtaget ved Legaliseringen kan:

1. Dokumentet, som er indleveret ved personligt fremmøde legaliseres med det samme eller alternativt sendes retur med fysisk post eller kurer. 

Når dokumentet skal sendes med post eller kurer: 

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 5-7 hverdage, efter vi modtager dokumenter med post eller kurer. Vi gør opmærksom på, at behandlingstiden i travle perioder kan være længere.

Du skal selv stå for postforsendelse og/eller kurerafhentning i forbindelse med legalisering af dokumenter. Du kan valgfrit købe Quickbrev returporto i vores webshop eller alternativt købe returporto direkte på PostNords hjemmeside. Kvittering for køb og returportokode/-label skal vedlægges dokumenter til forsendelse eller sendes digitalt til [email protected]

For kurerafhentning inden for vores åbningstid bedes du sende fragtbrev/waybill til [email protected] efter vi har behandlet dine dokumenter.

Udenrigsministeriet er ikke ansvarlig for forsendelse og kan ikke vejlede om forsendelsestider. Der henvises til relevant postudbyder eller kurer.