Gå til indhold

Generelt

Hvad er en Apostille/legalisering?

En Apostille/legalisering er en bekræftelse af, at et givent dokument kommer fra en udstedende dansk myndighed. 

Det er kun Udenrigsministeriets Legaliseringskontor, som kan legalisere danske dokumenter med en Apostille. 

En Apostille er gyldig i alle de lande, som er tiltrådt Apostillekonventionen af 5. oktober 1961. En fuld liste over lande, som en Apostille er gyldig i, kan findes her.

Hvis dine dansk udstedte dokumenter skal bruges i et land, der ikke er tiltrådt Apostillekonventionen, er det ofte et krav, at de yderligere bliver legaliseret ved dette lands herværende repræsentation. 

Såfremt et land ikke er repræsenteret i Danmark, bedes du rette henvendelse til nærmeste relevante ambassade. Venligst se her.

Hvordan får jeg en Apostille på mit dokument?

For at få en Apostille på dit dokument, skal dokumentet være udstedt af en offentlig dansk myndighed, f.eks. Politiet, Familieretshuset, kommunen, sognet mm.  

Der er 3 slags dokumenter, som kan legaliseres ved Udenrigsministeriets Legaliseringskontor:

  • Dokumenter modtaget i Digital Post skal videresendes direkte til Legaliseringen via Digital Post. Find vejledning her.
  • Dokumenter med Digital Signatur kan uploades på vores webshop eller videresendes direkte til Legaliseringen via Digital Post.
  • Dokumenter med fysisk/våd underskrift kan indleveres ved personligt fremmøde eller alternativt sendes med fysisk post eller kurer til Legaliseringen. 

Du skal lave et køb for Apostille og eventuel returporto i vores webshop forud for indlevering, fysisk forsendelse eller digital videresendelse af dokumentet. Du modtager kvittering for køb pr. e-mail.  

Det er ikke muligt at booke en tid forud for dit fremmøde. Hvis du møder personligt op med dit dokument inden for åbningstiden, vil det blive legaliseret, mens du venter.

Hvis du har mere end 7 dokumenter, kan vi som udgangspunkt ikke legalisere dem samme dag. Du vil blive kontaktet, når dokumenterne er klar til afhentning eller forsendelse.

Hvis du sender dokumenter med post, vil sagsbehandlingstiden være 5-7 arbejdsdage efter modtagelse. Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriet ikke er ansvarlig for forsendelse. Der henvises til relevant postudbyder (f.eks. PostNord) eller kurer. 

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til på baggrund af en individuel vurdering at afvise dokumenter til legalisering, såfremt det ikke uden rimelig tvivl kan påvises, at der er tale om et dansk dokument eller der af anden årsag opstår tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde. Dertil kommer, at dokumentet skal være udfærdiget på en computer. Håndskrevne dokumenter accepteres ikke. 

Hvad er en fysisk/våd underskrift?

En fysisk/våd underskrift forstås ved, at det pågældende dokument er fysisk underskrevet med en kuglepen af den udstedende danske myndighed. 

En våd underskrift er altså en "frisk", fysisk påtegning påsat af en levende hånd, og dermed er et scan/en kopi/udprintet udgave af dokumentet/underskriften ikke tilstrækkeligt.

Underskriverens navn, signatur og eventuelt myndighedens stempel skal tydeligt fremgå af dokumentet. Hvis vi ikke har underskriveren i vores system, kontakter vi pågældende myndighed for at bekræfte underskriften. Myndigheden kan med fordel sende en underskriftsbekræftelse direkte til [email protected]

Hvad er Digital Post?

Digital Post er en digital platform, hvor danske myndigheder kan sende beskeder og dokumenter sikkert til borgere.

Hvis du har modtaget dine dokumenter i Digital Post på www.borger.dk, kan du videresende dokumentet direkte til legalisering via Digital Post.

En besked fra myndigheden kan godt indeholde flere dokumenter i den samme besked. Dokumenter som er videresendt med almindelig e-mail accepteres ikke.

Du kan eventuelt undersøge om den modtagne udenlandske myndighed accepterer, at pågældende dokument ikke er underskrevet med fysisk/våd underskrift af den udstedende danske myndighed. Udenrigsministeriet stempler og underskriver selve legaliseringen/Apostillen med fysisk/våd underskrift, og sætter den bag på det pågældende dokument. Dokumentet kan derfor ikke sendes tilbage digitalt til dig. 

Følg venligst denne vejledning til videresendelse af digital post. Venligst angiv købs- eller legaliseringsnummer i beskeden til os.

Hvad er Digital Signatur?

Digital Signatur er en digital certificering af et dokument udstedt af en dansk myndighed. Det er et digitalt certifikat, som er indlejret i PDF-filen. Det er ikke alle danske myndigheder, som udsteder digitale dokumenter med Digital Signatur. Vi gør opmærksom på, at dokumenter modtaget i Digital Post ikke nødvendigvis har Digital Signatur. 

Eksempler på dokumenter med Digital Signatur er: digitale straffeattester udstedt af Politiet, digitale udskrifter fra CVR udstedt af Erhvervsstyrelsen, digitale vielsesattester udstedt af Kirkekontoret. 

Kontakt venligst den udstedende myndighed vedrørende udstedelse af dokumenter med Digital Signatur. Du kan undersøge, om dokumentet er certificeret med Digital Signatur, ved at en blå bjælke er synlig øverst i PDF-filen.  

Dokumenter med Digital Signatur kan legaliseres med en digital E-Apostille. Du kan uploade dokumentet i webshoppen i forbindelse med købet og downloade E-Apostillen direkte i browservinduet.

Bemærk venligst at E-Apostiller ikke er underskrevet og stemplet af hverken udstedende danske myndighed eller af Udenrigsministeriet. Vi henviser til modtagende udenlandske myndighed vedrørende lokale krav til Apostille-påtegning/legalisering af danske dokumenter, som skal anvendes i pågældende land.  

Hvordan finder jeg ud af om en Apostille er ægte?

I vores E-Register kan du tjekke, om en Apostille er ægte og udstedt af Udenrigsministeriet.

Du kan kun tjekke Apostiller, der er udstedt efter den 15. november 2017. For at tjekke Apostiller, der er udstedt før den dato, kontakt os venligst på [email protected]

Er der andre regler inden for EU?

Ja, med EU-forordningen (EU 2016/1191) blev en række dokumenter fritaget fra krav om legalisering, når de skal fremlægges for en offentlig myndighed i anden medlemsstat i EU. 

De dokumenter der er omfattet, er dokumenter, som viser civilstand (bla. fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab og adoption), dokumenter, der viser bopæl og ren straffeattest.

En række dokumenter er også fritaget for kravet om oversættelse, hvis attesten er vedlagt et sprogbilag.

Følgende dokumenter, vil der være mulighed for at få udstedt et sprogbilag sammen med. Sprogbilaget udstedes af den udstedende myndighed.

- Bopælsattest
- Dåbsattest
- Fødsels- og dåbsattest
- Partnerskabsattest
- Personattest
- Ren straffeattest
- Velsignelsesattest
- Vielsesattest
- Ægteskabsattest
 
For yderligere information henviser vi til den europæiske e-Justice-portal.

Legaliseringsforordningen (EU 2016/1191) fulde tekst kan læses på EUR-Lex.

Hvordan får jeg en Apostille på et dokument, når det ikke er udstedt af en offentlig dansk myndighed?

Privatdokumenter eller notarhandlinger, eksempelvis fuldmagter og lignende dokumenter, skal påtegnes ved en Notar. Herefter kan det notarpåtegnede dokument få en Apostille.

Virksomhedsdokumenter, som ikke går under notarhandlinger, skal have udarbejdet et følgebrev, som påtegnes ved relevante handelskammer, enten Dansk Erhverv eller Dansk Industri. Herefter kan følgebrevet få en Apostille.

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til på baggrund af en individuel vurdering at afvise det påtegnede dokument, såfremt der er tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde. Dertil kommer, at dokumentet skal være udfærdiget på en computer. Håndskrevne dokumenter accepteres ikke.

Hvordan får jeg en Apostille på et dokument, der er udstedt af en EU- institution?

Dokumentet skal legaliseres af den kompetente myndighed, i det land hvor institutionen er beliggende, såfremt myndigheden har institutionens underskriftsprøver.