Gå til indhold

Generelt

Hvad er en Apostille/legalisering?

En Apostille/legalisering er en bekræftelse af en underskrifts ægthed, og den kapacitet som underskriveren af dokumentet har. 

For at få en Apostille på dit dokument, skal dokumentet være påført en ”våd” original underskrift fra en offentlig dansk myndighed, f.eks. Familieretshuset, kommuner, sogne mm. 

En Apostille er gyldig i alle de lande, som har tiltrådt Haager Apostille Konventionen af 5. oktober 1961. En fuld liste, over hvilke lande en Apostille er gyldig i, kan findes her.

Hvis dine dansk udstedte dokumenter skal bruges i et land, der ikke har tiltrådt Apostille-konventionen, er det ofte et krav at de yderligere bliver legaliseret ved dette lands repræsentation i Danmark. 

Såfremt et land ikke er repræsenteret i Danmark, bedes du rette henvendelse til nærmeste relevante ambassade. Venligst se her.

Hvordan får jeg en Apostille på mit dokument?

For at få en Apostille på dit dokument, skal dokumentet være påført en ”våd” original underskrift fra en offentlig dansk myndighed, f.eks. Familieretshuset, kommuner, sogne mm.  

Der er 2 slags dokumenter, som kan legaliseres i Udenrigsministeriet:

  • Digitalt signerede dokumenter skal uploades på vores webshop for at få en Apostille.
  • Fysiske dokumenter kan kun blive legaliseret, hvis der er en fysisk/våd underskrift på det. For at få en Apostille, skal du enten møde op på kontoret med dokumentet og en kvittering for betaling fra webshoppen, ellers kan du sende dokumentet til os med post sammen med kvitteringen. Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriet ikke er ansvarlig for forsendelsen.

Du behøver ikke at booke en tid forud for dit fremmøde. Hvis du møder op på kontoret med dit dokument, vil det blive legaliseret mens du venter.

Hvis du har mere end 7 dokumenter, der skal have en Apostille, kan vi dog ikke legalisere dem den samme dag. De vil ligge klar til afhentning den efterfølgende arbejdsdag.

Hvis du sender det til os med post, vil det blive sendt tilbage til dig indenfor 5-7 arbejdsdage efter, at vi har modtaget det.

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til på baggrund af en individuel vurdering at afvise dokumentet, såfremt det ikke uden rimelig tvivl kan påvises, at der er tale om et dansk dokument eller der af anden årsag opstår tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde. Dertil kommer, at dokumentet skal være udfærdiget på en computer, dvs. håndskrevne dokumenter ikke accepteres. 

Hvad er definitionen af en våd underskrift?

En fysisk/våd underskrift forstås ved, at det pågældende dokument er påtegnet med en original underskrift. Dvs. at den udstedende myndighed fysisk har underskrevet det pågældende dokument med en kuglepen.

En våd underskrift er altså en "frisk", fysisk påtegning påsat af en levende hånd, og dermed er et scan/en kopi/printet udgave af dokumentet inkl. underskrift ikke tilstrækkeligt.

Hvordan får jeg en Apostille på et oversat dokument?

Alle dokumenter, der er blevet oversat, skal påtegnes, før de kan få en Apostille. Det skal foregå enten ved en Notar,  Handelskammeret (Dansk Erhverv) eller Dansk Industri.

For mere information om legalisering af oversatte dokumenter klik her.

Hvordan finder jeg ud af om en Apostille er ægte?

I vores E-Register kan du tjekke, om en apostille er ægte og udstedt af Udenrigsministeriet.

Du kan kun tjekke Apostiller, der er udstedt efter den 15. november 2017. For at tjekke Apostiller, der er udstedt før den dato, kontakt os venligst på [email protected]

Er der andre regler inden for EU?

Ja, med EU-forordningen (EU 2016/1191) blev en række dokumenter fritaget fra krav om legalisering, når de skal fremlægges for en offentlig myndighed i anden medlemsstat i EU. 

De dokumenter der er omfattet, er dokumenter, som viser civilstand (bla. fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab og adoption), dokumenter, der viser bopæl og ren straffeattest.

En række dokumenter er også fritaget for kravet om oversættelse, hvis attesten er vedlagt et sprogbilag.

Følgende dokumenter, vil der være mulighed for at få udstedt et sprogbilag sammen med. Sprogbilaget udstedes af den udstedende myndighed.

- Bopælsattest
- Dåbsattest
- Fødsels- og dåbsattest
- Partnerskabsattest
- Personattest
- Ren straffeattest
- Velsignelsesattest
- Vielsesattest
- Ægteskabsattest
 
For yderligere information henviser vi til den europæiske e-Justice-portal.

Legaliseringsforordningen (EU 2016/1191) fulde tekst kan læses på EUR-Lex.

Hvordan får jeg en Apostille på et dokument, når det ikke er underskrevet af en offentlig dansk myndighed?

Dokumenter der er underskrevet af privatpersoner, eksempelvis fuldmagter og kontrakter, skal påtegnes ved en Notar. Derefter kan de få en Apostille.

Dokumenter der er underskrevet af private virksomheder skal påtegnes ved enten Handelskammeret (Dansk Erhverv) eller Dansk Industri. Derefter kan de få en Apostille.