Gå til indhold

Fuldmagter og andre private dokumenter

Fuldmagter og andre private dokumenter, herunder rejse med mindreårige børn 

Inden legalisering skal private dokumenter som f.eks. fuldmagter,  påtegnes af en notar ved en byret. Notaren bevidner din underskrift ved at du fremviser gyldig legitimation, der bekræfter din person.

Påtegnede fuldmagter/underskriftbekræftelser, der inkluderer kopi af dokumenter udstedt af en dansk myndighed kan ikke legaliseres/påtegnes. Hvis et sådant dokument skal indgå i en fuldmagt/underskriftbekræftelse, skal originalen legaliseres i sin egen ret. Dog accepteres kopi af et allerede legaliseret dokument, hvis kopien tages af notaren og denne påtegner kopien med ’True copy’.

Den modtagende udenlandske myndighed forlanger også ofte denne praksis overholdt.

Inkluderer påtegnede fuldmagter/underskriftbekræftelser originalt dokument/kopi af dokument udstedt af en udenlandsk myndighed, fx et udenlandsk pas, kan det ikke legaliseres, da det inkluderer et udenlandsk dokument.

Private dokumenter, der skal legaliseres, skal være udarbejdet på enten dansk eller engelsk. Det er dog muligt  i samme dokument at udarbejde den danske/engelske udgave med et tredje sprog. Det kan være som en dobbeltkolonne.

OBS: Vi legaliserer ikke dokumenter udarbejdet og notarpåtegnet i andre lande (læs mere her). Vi kan kun legalisere dokumenter udarbejdet og notarpåtegnet i Danmark. Dokumenter udstedt i andre lande skal legaliseres i det pågældende land af den kompetente myndighed (typisk landets udenrigsministerium). 

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til på baggrund af en individuel vurdering at afvise den notarpåtegnede fuldmagt, såfremt der er tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde. 
Dertil kommer, at dokumentet skal være udfærdiget på en computer. Dvs. håndskrevne dokumenter accepteres ikke. 

Hvordan får jeg Apostillen/legaliseringen?

Når du gjort ovenstående, skal du bestille og betale for Apostillen/legaliseringen samt evt. returporto via vores webshop.

Find vejledning til webshoppen her

 

Når du har gjort ovenstående og har foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende: 

  • Møde op på vores kontor i åbningstiden med det originale, notarpåtegnede dokument. Husk at medbringe kvitteringen for købet. Vi legaliserer dokumentet, mens du venter.

     

  • Sende os det notarpåtegnede underskrevne dokument med posten og vedlægge kvitteringen for købet (husk returporto). Hvis du ønsker brevet sendt retur som rekommanderet brev, skal du vedlægge en printet label/stregkode fra PostNord som kan bestilles her
    Alternativt kan du bestille en kurér som kan afhente brevet hos os og sende waybill på mail til os. Når dokumentet er legaliseret, sender vi det retur med den valgte leveringsmetode. 
    Udenrigsministeriet ikke er ansvarlig for forsendelsen.