Gå til indhold

Fuldmagter

Private dokumenter, så som fuldmagter, skal påtegnes af en notar ved en byret, forud for legalisering. Notaren bevidner din underskrift på baggrund af fremvisning af gyldig legitimation, der bekræfter din person.

Private dokumenter, der skal legaliseres skal i udgangspunktet være udfærdigede på enten dansk eller engelsk. Det er dog muligt at udarbejde den danske/engelske udgave samt udgaven på det tredje sprog på samme dokument, evt. som en dobbeltkolonne.

OBS: Vi legaliserer ikke dokumenter udfærdiget og notarpåtegnet i andre lande (læs mere her). Vi kan kun legalisere dokumenter udfærdiget og notarpåtegnet i Danmark. Dokumenter udstedt i andre lande skal legaliseres i det pågældende land af den kompetente myndighed (typisk landets udenrigsministerium). 

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til på baggrund af en individuel vurdering at afvise den notarpåtegnede fuldmagt, såfremt der er tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde. Dertil kommer, at dokumentet skal være udfærdiget på en computer, dvs. håndskrevne dokumenter ikke accepteres. 

Hvordan får jeg Apostillen/legaliseringen?

Når du har sørget for overstående, skal du bestille og betale for Apostillen/legaliseringen samt evt. returporto via vores webshop.

Find vejledning til webshoppen her.

Når du har sørget for ovenstående og har foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende:

  • Møde op på Legaliseringskontoret, i åbningstiden, med det originale, notarpåtegnede dokument. Husk kvitteringen for købet. Dokumentet vil blive legaliseret, mens du venter.
  • Sende os det notarpåtegnede underskrevne dokument med posten og vedlægge kvitteringen for købet (husk returporto). Når dokumentet er legaliseret, sender vi det retur med den valgte leveringsmetode.