Gå til indhold

Fuldmagter, erklæringer og lignende dokumenter

Udenrigsministeriets Legaliseringskontor kan legalisere dokumenter udstedt af danske myndigheder og notarhandlinger, som f.eks. fuldmagter, samtykkeerklæringer og lignende. Se eventuelt rejse med mindreårige børn.

Informationer, som kan udstedes af en offentlig dansk myndighed skal udstedes af den relevante danske myndighed. Eksempelvis bopælsattester, civilstandsattester, skattedokumenter, straffeattester, tro kopi af pas osv. 

OBS: Vi legaliserer ikke notarpåtegnede dokumenter, som indeholder udenlandske dokumenter. Vi legaliserer ikke dokumenter udarbejdet og notarpåtegnet i andre lande. Læs mere under legalisering af udenlandske dokumenter her.

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til på baggrund af en individuel vurdering at afvise det notarpåtegnede dokument, såfremt der er tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde. Dertil kommer, at dokumentet skal være udfærdiget på en computer. Håndskrevne dokumenter accepteres ikke.

Notarhandlinger

Det er muligt at få notarhandlinger legaliseret. Notarhandlinger, som f.eks. fuldmagter, aftale- eller beslutningsreferater og samtykkeerklæringer, udarbejdet på dansk eller engelsk med eventuelt et tredjesprog (evt. som en dobbeltkolonne) kan påtegnes ved en Notar og herefter legaliseres.

Vi gør opmærksom på, at ikke alle notarpåtegninger kan legaliseres. Eksempelvis notarpåtegning af bankudskrifter, lønsedler, forsikringspapirer og lignende. 

Påtegnede fuldmagter, erklæringer og lignende, der indeholder kopi af danske myndighedsdokumenter, kan ikke legaliseres. Hvis dokumenter, som er udstedt af offentlige danske myndigheder, skal indgå i en notarpåtegning, skal selve originalen legaliseres. Dog accepteres kopi af et allerede legaliseret dokument, hvis notaren påtegner kopien som certificeret tro kopi/true copy.

 

Lav et køb for legalisering/Apostille i vores webshop

Du skal foretage et køb for legalisering/Apostille i vores webshop forud for indlevering eller fysisk forsendelse af dokumentet til legalisering. Det koster 230 DKK pr. dokument. Du vil modtage kvittering for køb pr. e-mail.

Find webshoppen her
Find vejledning til webshoppen her

Når købet er foretaget kan dokumentet:

1. Modtaget med fysisk/våd underskrift fra Notaren indleveres ved personligt fremmøde eller alternativt sendes med fysisk post eller kurer til Legaliseringskontoret. Vi accepterer ikke scan, kopi eller udprint af fysisk underskrevede og notarpåtegnede dokumenter.

Når dokumentet er modtaget ved Legaliseringen kan:

1. Dokumentet, som er indleveret ved personligt fremmøde legaliseres med det samme eller alternativt sendes retur med fysisk post eller kurer. 

Når dokumentet skal sendes med post eller kurer: 

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 5-7 hverdage, efter vi modtager dokumenter med post eller kurer. Vi gør opmærksom på, at behandlingstiden i travle perioder kan være længere.

Du skal selv stå for postforsendelse og/eller kurerafhentning i forbindelse med legalisering af dokumenter. Du kan valgfrit købe Quickbrev returporto i vores webshop eller alternativt købe returporto direkte på PostNords hjemmeside. Kvittering for køb og returportokode/-label skal vedlægges dokumenter til forsendelse eller sendes digitalt til [email protected]

For kurerafhentning inden for vores åbningstid bedes du sende fragtbrev/waybill til [email protected] efter vi har behandlet dine dokumenter.

Udenrigsministeriet er ikke ansvarlig for forsendelse og kan ikke vejlede om forsendelsestider. Der henvises til relevant postudbyder eller kurer.