Gå til indhold

Tro kopier af pas, kørekort m.m.

Tro kopier af danske ID-kort, som f.eks. pas, kørekort, opholdskort og sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) skal tages af en notar ved byretten, som også skal påtegne kopien 'Certified True Copy'/'Tro Kopi'. Udenrigsministeriet kan herefter legalisere den notarpåtegnede tro kopi.

Vi legaliserer ikke notarpåtegnede tro kopier af andre dokumenter udstedt af danske myndigheder, f.eks. vielsesattester, personattester, bopælsattester mv. Disse skal udstedes af den udstedende myndighed. 

Vi legaliserer ikke tro kopier af dokumenter udstedt i udlandet. Læs mere om legalisering af udenlandske dokumenter her.

 

Lav et køb for legalisering/Apostille i vores webshop

Du skal foretage et køb for legalisering/Apostille i vores webshop forud for indlevering eller fysisk forsendelse af dokumentet til legalisering. Det koster 230 DKK pr. dokument. Du vil modtage kvittering for køb pr. e-mail.

Find webshoppen her
Find vejledning til webshoppen her

Når købet er foretaget kan dokumentet:

1. Modtaget med fysisk/våd underskrift fra Notaren indleveres ved personligt fremmøde eller alternativt sendes med fysisk post eller kurer til Legaliseringskontoret. Vi accepterer ikke scan, kopi eller udprint af fysisk underskrevede og notarpåtegnede dokumenter.

Når dokumentet er modtaget ved Legaliseringen kan:

1. Dokumentet, som er indleveret ved personligt fremmøde legaliseres med det samme eller alternativt sendes retur med fysisk post eller kurer. 

Når dokumentet skal sendes med post eller kurer: 

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 5-7 hverdage, efter vi modtager dokumenter med post eller kurer. Vi gør opmærksom på, at behandlingstiden i travle perioder kan være længere.

Du skal selv stå for postforsendelse og/eller kurerafhentning i forbindelse med legalisering af dokumenter. Du kan valgfrit købe Quickbrev returporto i vores webshop eller alternativt købe returporto direkte på PostNords hjemmeside. Kvittering for køb og returportokode/-label skal vedlægges dokumenter til forsendelse eller sendes digitalt til [email protected]

For kurerafhentning inden for vores åbningstid bedes du sende fragtbrev/waybill til [email protected] efter vi har behandlet dine dokumenter.

Udenrigsministeriet er ikke ansvarlig for forsendelse og kan ikke vejlede om forsendelsestider. Der henvises til relevant postudbyder eller kurer.